Logo

Informace uložené v "Informačním systému"

Pro podporu uživatelů produktů firmy Stanislav VANÍČEK je provozován "Informační systém", který obsahuje mimo jiné následující informace:

1.   Aktuální ekonomické informace (přenos pomocí pošty) Změněno: 29. ledna 2019
2.   Inovace programového vybavení (přenos pomocí pošty) Změněno: 20. března 2019
3.   Popisy funkcí programového vybavení (přenos pomocí pošty) Změněno: 29. dubna 2017
4.   Obchodní informace pro uživatele (přenos pomocí pošty) Změněno: 11. března 2019
5.   Seznam všech uložených programů (dostupný z Internetu) Změněno: 23. března 2019
6.   Oblast tiskových karet a stránek (dostupná z Internetu) Změněno: 28. dubna 2017
7.   Oblast statistických formulářů (dostupná z Internetu) Změněno: 28. dubna 2017
8.   Oblast "instalačních souborů" (přenos pomocí pošty) Změněno: 19. dubna 2017
9.   Oblast "devizových kursů ČNB" (přenos pomocí pošty) Změněno: 22. března 2019
10.   Anotace "Sbírky zákonů ČR" (přenos pomocí pošty) Změněno: 23. března 2019
11.   Směrnice o účetnictví (přenos pomocí pošty) Změněno: 28. dubna 2017


Pro uživatele produktů jsou dostupné jednotlivé datové oblasti, ve kterých je možno získat jednak nejnovější verze softwarových produktů, různé informace ekonomického charakteru a konečně je možno "Informační systém" využívat jako "poštovní schránku".

V jednotlivých oblastech "Informačního systému" jsou uloženy informace dostupné podle přidělených práv přístupu konkrétního uživatele. Datové oblasti týkající se výhradně šířeného software firmy Stanislav VANÍČEK a zřízené soukromé datové oblasti uživatelů "Informačního systému" jsou dostupné POUZE jednotlivým uživatelům šířeného software nebo specifikované skupině uživatelů soukromé datové oblasti a nejsou dostupné ostatním uživatelům "Informačního systému".

V současné době obsahuje "Informační systém" (kromě jiných) následující datové oblasti, které mohou využívat buď jen registrovaní uživatelé (uživatelé šířeného programového vybavení) nebo "veřejné" datové oblasti, které jsou přístupné všem uživatelům "Informačního systému". Pro ty uživatele, kteří nemají možnost přihlášení se do "Informačního systému", je zařazen systém "formulářů", pomocí kterých je možné získat uložené informace v příslušné datové oblasti "Informačního systému" pomocí e-mailu.

  1. Aktuální ekonomické informace : Změněno: 29. ledna 2019

Obsahem uvedené "veřejné" datové oblasti je v podstatě "informační bulletin", ve kterém jsou uváděny novinky či změny v jednotlivých ekonomických zákonech a vyhláškách týkajících se problematiky daní nebo účetnictví, upozornění na změny v účetních postupech apod.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si poslat požadované informace (jednotlivé soubory z "veřejné" datové oblasti "Informačního systému") přímo do své poštovní schránky.

  2. Inovace programového vybavení : Změněno: 20. března 2019

V uvedené "veřejné" datové oblasti jsou infomace uloženy podle jednotlivých programových modulů za jednotlivá pololetí (od roku 2000) obsahující provedené inovace programového vybavení, které je firmou Stanislav VANÍČEK vytvářeno a nabízeno jednotlivým zákazníkům.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si poslat požadované informace (jednotlivé soubory z "veřejné" datové oblasti "Informačního systému") přímo do své poštovní schránky.

  3. Popisy funkcí programového vybavení : Změněno: 29. dubna 2017

V uvedené "veřejné" datové oblasti jsou infomace uloženy podle jednotlivých programových modulů za jednotlivá pololetí (od roku 2011) obsahující popisy jednotlivých funkcí zařazených do programového vybavení, které je firmou Stanislav VANÍČEK vytvářeno a nabízeno jednotlivým zákazníkům.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si poslat požadované informace (jednotlivé soubory z "veřejné" datové oblasti "Informačního systému") přímo do své poštovní schránky.

  4. Obchodní informace pro uživatele : Změněno: 11. března 2019

V uložených textových souborech této "veřejné" datové oblasti, které jsou opět určeny k prohlížení či zkopírování jsou uvedeny obchodní informace pro dealery, kteří prodávají software vyvinutý firmou Stanislav VANÍČEK. Jedná se především o příklad dealerské smlouvy a podmínky záruky, práva a povinnosti dealera i autorské firmy a odměnu pro dealery.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si poslat požadované informace (jednotlivé soubory z "veřejné" datové oblasti "Informačního systému") přímo do své poštovní schránky.

  5. Seznam uložených programů : Změněno: 23. března 2019

Zařazená funkce "Informačního systému" umožňuje registrovanému uživateli obnovovaní inovovaných verzí šířeného programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK. K obsahu zařazené datové oblasti a tím i této funkci mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Inovované instalační soubory programových modulů je možno přenášet na počítač uživatele systémem elektronické pošty a speciálního instalačního programu.

  6. Oblast tiskových karet a stránek : Změněno: 28. dubna 2017

Zařazená funkce "Informačního systému" umožňuje registrovanému uživateli obnovování nových verzí uložených "tiskových karet", pomocí kterých je prováděn tisk jednotlivých výstupních sestav programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK. K obsahu zařazené datové oblasti a tím i této funkci mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Jednotlivé soubory "tiskových karet" je možno přenášet na počítač uživatele systémem elektronické pošty a speciálního instalačního programu.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si "on-line" zkopírovat požadované soubory "tiskových" karet z firemních www stránek přímo na svůj počítač, nebo je možno pro tuto činnosti použít funkce "Průvodece ekonomickými programy".

  7. Oblast statistických formulářů : Změněno: 28. dubna 2017

Zařazená funkce "Informačního systému" umožňuje registrovanému uživateli obnovování nových verzí uložených souborů "formulářů", pomocí kterých je prováděn tisk výstupních sestav "statistických formulářů" programového modulu "ÚČTO-UŽI". K obsahu zařazené datové oblasti a tím i této funkci mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Uložené soubory "formulářů" v této datové oblasti je možno přenášet na počítač uživatele systémem elektronické pošty a speciálního instalačního programu.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si "on-line" zkopírovat požadované soubory "formulářů" z riremních www stránek přímo na svůj počítač, nebo je možno pro tuto činnost použít funkce "Průvodce ekonomickými programy".

  8. Datová oblast "instalačních souborů" : Změněno: 19. dubna 2017

Pomocí soukromé datové oblasti "Informačního systému" je registrovaným uživatelům programového vybavení umožněno stažení "instalačních souborů" jednotlivých programových moduů.
Do uvedené datové oblasti "Informačního systému" jsou příslušné "instalační soubory" jednotlivých programových modulů ukládány ihned po uvolnění aktuální verze (respektive po zařazení aktualizované funkce do programového modulu).

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si nechat poslat požadované instalační soubory programových modulů z datové oblasti "Informačního systému" přímo do své poštovní schránky, nebo je možno pro tuto činnost použít "Průvodce ekonomickými programy".

  9. Datová oblast "kursovních lístků ČNB" : Změněno: 22. března 2019

Pomocí soukromé datové oblasti "Informačního systému" je registrovaným uživatelům programového vybavení umožněno stažení jednotlivých kursovních lístků ČNB, které je možno používat v programovém vybavení pro vedení účetnictví.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si nechat poslat požadované databázové soubory kursovních lístků ČNB z datové oblasti "Informačního systému" přímo do své poštovní schránky, nebo je možno pro tuto činnost použít funkce "Průvodce ekonomickými programy".

 10. Anotace "Sbírky zákonů ČR" : Změněno: 23. března 2019

V uvedené "veřejné" datové oblasti "Informačního systému" je všem uživatelům umožněno stažení jednotlivých anotací SBírky zákonů ČR, které jsou uloženy do příslušné datové oblasti.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si nechat poslat požadované soubory obsahující informace o Sbírce zákonů ČR z datové oblasti "Informačního systému" přímo do své poštovní schránky.

 11. Informace - směrnice o účetnictví : Změněno: 28. dubna 2017

V uvedené datové oblasti "Informačního systému" je všem uživatelům umožněno stažení jednotlivých anotací "směrnic o účetnictví", které byly uloženy do příslušné datové oblasti v minulých letech.

Pro uživatele sítě Internet je ve výše uvedené stránce zařazen "formulář", pomocí kterého je možné si nechat poslat požadované soubory obsahující informace o Sbírce zákonů ČR z datové oblasti "Informačního systému" přímo do své poštovní schránky.


Jednotlivé datové oblasti "Informačního systému" jsou přístupné přes internet po celých 24 hodin. Jednotlivé adresy systému elektronické pošty (pro přenos datových souborů "registrovaných uživatelů" systémem elektronické pošty) jsou uvedeny v části kontaktních adres.


Poslední změna: 23. března 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky