Logo

Šíření programového vybavení

Zájemci o šíření jednotlivých programů a programových systémů, které byly vytvořeny ve firmě Stanislav Vaníček, mají možnost provádět instalaci "Start" verzí programů na počítače (jak ve vlastní firmě tak i na prodávané počítače) bez jakéhokoliv omezení. Tyto "Start" verze programů jsou dostupné na mé modemové stanici BBS ve veřejné datové oblasti nebo mohou být zájemci zaslány na "instalačních" disketách. Vybrané programy (vytvořené pro vedení ekonomických agend) jsou dostupné na Internetu z firemních stránek.

"Start" verze programu může být distribuována samostatně i hromadně, zpřístupněna na FTP serverech a BBS stanicích, může být začleněna na CD-ROM obsahující výběr shareware nebo freeware a může být předinstalována na disky počítačů. Za distribuci "Start" verze programu nesmí být vybírán žádný zvláštní poplatek, zprostředkovateli náleží provize ve výši 30% z uhrazených registračních poplatků (po podepsání smlouvy).

"Start" verze programu je plně funkční verze programu a je omezena pouze maximálním objemem zpracovaných dat (to je například počtem záznamů v databázi) a neobsahuje žádné "otravné" (vložené) obrazovky. Pokud není překročen tento maximální objem dat (počet záznamů v databázových souborech), můžete "Start" verzi programu volně používat. V opačném případě je nutné program zaregistrovat. Registrovaná verze programu již žádná omezení neobsahuje. Při používání registrované verze programu lze navíc za jednorázový příplatek přikoupit různé "nadstandardní" speciální funkce, které byly do jednotlivých programů zařazeny na základě specializovaných požadavků mých uživatelů. Dále jsou pro registrované uživatele pravidelně vydávány informační bulletiny obsahující informace o novinkách v jednotlivých programech, o pořádaných školeních obsluhy, změnách v "ekonomických" zákonech, apod.

Pro získání "plné" verze aktuálního programu je nutné uhrazení "registračního" poplatku na náš běžný účet současně s odesláním vyplněného registračního formuláře na mou adresu. Registrační poplatek je roven ceně "plné" verze programu snížené o 5% slevu (viz obchodní podmínky prodeje SW). Ceník šířeného programového vybavení je uveden jednak v registračním formuláři, dále na mých stránkách a také na mé modemové stanici BBS. Poté je konečnému uživateli zaslána instalační disketa (instalační diskety) požadovaných programů a systémů. Je věcí další domluvy, zda bude konečný zákazník zasílat registrační formuláře a registrační poplatek přímo na mou firmu, nebo nám budou předávány zájemcem (zprostředkovatelem).

Pro vyloučení problémů při úhradách jednotlivých registračních poplatků je možno pro zprostředkovatele založit samostatný účet, na který jsou poplatky zasílány nebo je možno poplatky hradit přímo zprostředkovateli, který odešle na náš účet částku (po odečtení provize ve výši 30 %) současně s příslušným registračním formulářem.


Pokud i Vy máte zájem využívat nebo prodávat nabízené programové vybavené, využívat poskytované služby nebo máte zájem o umístění "Start" verzí nabízeného programového vybavení na svých produktech (počítačích nebo CD-ROM discích), kontaktujte firmu Stanislav Vaníček.


Poslední změna: 15. dubna 2014
© 2014   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky