Logo

Základní informace o firmě

Firma Stanislav VANÍČEK, "Služby výpočetní techniky", byla založena již v roce 1992. Firma zajišťuje vývoj, servis a prodej ekonomického software a to především pro soukromé podnikatele a malé společnosti. Základní programové moduly existují již více než deset let a prošly tedy dlouhým vývojem a jsou stavěny podle konkrétních potřeb uživatelů. Na některé programové moduly navazují u jednotlivých klientů různé speciální programy, například pro automatický přenos vydaných faktur do systému účetnictví z fakturačního systému. Základní filozofií je zákazníkovi posloužit, nikoliv ponechat starosti se zaváděním systému na něm. Používání vlastního databázového systému a "generátoru" tiskových sestav umožňuje v relativně krátké době jednotlivé programové moduly podle požadavků klientů upravovat a doplňovat.

V současné době jsou vyhotoveny a nabízeny programy a programové systémy pro vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, fakturační a skladový systém, systém pro vedení personální evidence s výpočtem mezd, systém vedení skladového hospodářství, speciální programové moduly pro evidenci zboží, materiálu a služeb s následnou fakturací, modul pro evidenci výkonů zubní laboratoře a ordinace a různé pomocné programové moduly zhotovené podle konkrétních požadavků jednotlivých klientů. Programové moduly pro vedení ekonomických agend umožňují v jedné instalaci (ve verzi "multiverze") vedení až dvou set samostatných subjektů (jednotlivých klientů - ekonomických subjektů respektive účetních období). Další specielní funkce tisku různých formulářů jsou v současné době zařazovány do pomocných programových modulů, které jsou zpracovány v systému Windows® a které přebírají údaje uložené v příslušných databázových souborech konkrétních programových modulů.

Vedle vývoje programového vybavení pro vedení ekonomických agend, jejich distribuce a aktualizace je poskytována celá řada doprovodných služeb s cílem optimálního nasazení poskytovaného programového vybavení u jednotlivých zákazníků. Tyto služby zahrnují například proškolení obsluhy počítačů (vzhledem k poskytovanému programovému vybavení), konverzi datových souborů z jiných účetních systémů nebo podle požadavku zákazníka a poskytování celé řady dalších služeb spojených s používáním nabízeného programového vybavení a provozem výpočetní techniky. Podrobnější informace o těchto aktivitách firmy jsou uvedeny v části o poskytovaných službách a servisu, respektive pořádaných školení a seminářích.

Pro případné zájemce o nabízené programové vybavení jsou "pro odzkoušení" k dispozici jednotlivé "Start" verze šířeného programového vybavení dostupné pomocí Internetu. Podrobný postup pro instalaci a registraci "Start" verzí nabízeného programového vybavení je uveden v informacích pro "stažení" z Internetu. Podrobné informace o používání "Start" verzí jednotlivých programových modulů jsou uvedeny v podmínkách pro šíření programového vybavení.

Pro registrované zákazníky je na provozovaném "Informačním systému" k dispozici soukromá datová oblast, dostupná z internetu, která obsahuje příslušné instalační soubory pro "obnovení" (aktualizaci) instalační diskety uživatele (pro nahrání inovované verze zakoupeného programového vybavení). Dále si mohou uživatelé nabízeného programového vybavení nechat zcela zdarma zasílat informace o novinkách v programových modulech a informační bulletiny.

Pro uživatele nabízeného programového vyabvení jsou vydávány informační bulletiny, které obsahují aktuální informace o změnách a novinkách v nabízeném programovém vybavení, změnách v ekonomických zákonech a podobně. Vydané bulletiny jsou uloženy v "Informačním systému" a jsou v elektronické podobě dostupné také uživatelům sítě Internet. V současné době je koncem každého čtvrtletí vydáván "Informační bulletin", obsahující změny šířeného programového vybavení, které byly do jednotlivých programových modulů zařazeny v uplynulém čtvrtletí. V případě potřeby je vydán "Mimořádný informační bulletin", obsahující podrobné zpracování dané problematiky zaúčtování dokladů (nastavení základních hodnot "konfigurace" programu podle platné legislativy) nebo provedené speciální úpravy programového vybavení (který je uživatelům zasílán na vyžádání).

Pro podporu uživatelů zhotovených softwarových produktů je provozován Informační systém, obsahující různé datové oblasti, ve kterých je možno získat nejnovější verze nabízených softwarových produktů a různé informace ekonomického charakteru a konečně je možno soukromé datové oblasti "Informačního systému" využívat jako "poštovní schránku". Uložené informace "Informačního systému" jsou přístupné pomocí elektronické pošty v době od 06.00 do 21.00 hodin denně. Podrobné informace o možnostech využívání systému elektronické pošty soukromé sítě "VastENet" (pro přenos datových souborů systémem elektronické pošty jednotlivých zákazníků) jsou uvedeny v části informací o provozovaném "Informačním systému". Jednotlivé datové oblasti "Informačního systému" (obsahující jednak vlastní www stránky, uložené informace a nejnovějsí verze programových modulů) jsou pravidelně každý den ráno kopírovány do příslušných datových adresářů na firemních www stránkách. Pro získání informací, které jsou do datových oblastí firemních www stránek pravidelně ukládány, je možno využít Průvodce ekonomickými programy, který v části "Doplňkových funkcí" umožňuje on-line zpřístupnění příslušných datových oblastí.


Uživatelé nabízeného programového vybavení

Poskytované programové vybavení pro vedení účetnictví, personální evidenci s výpočtem mezd používají různé firmy od soukromých podnikatelů přes středně velké společnosti až po podnikatele a firmy, které se zabývají vedením ekonomických agend dodavatelským způsobem (na zakázku). Programy pro vedení daňové evidence a podvojného účetnictví jsou vhodné jak pro obchodní a výrobní firmy (vedení účetnictví v "reálném" čase zařazením jednotlivých funkcí pro výpis faktur a převodních příkazů) tak i pro firmy zabývající se vedením účetnictví dodavatelským způsobem (na zakázku). V neposlední řadě je nutno zmínit i možnost vedení podvojného účetnictví pro neziskové organizace, které je provedeno pouze změnou "základního nastavení".

Služeb provozovaného "Informačního systému" a systému přenosu datových souborů pomocí "elektronické pošty" využívají jednak mojí zákazníci k provedení aktualizace šířeného programového vybavení a jednak registrovaní uživatelé používající soukromé datové oblasti pro přenos datových souborů mezi vlastním sídlem firmy a provozovnami, které jsou rozmístěny mimo toto sídlo firmy. Dále jsou využívány služby "automatického" (počítačového) zúčtování elektronicky přenesených dokladů, které je realizováno pomocí externího modulu.


Antivirová kontrola

Všechny firemní počítače jsou pravidelně kontrolovány antivirovými programy "F-Secure Internet Security" firmy F-Secure Corporation (s průběžnou aktualizací datových souborů). Jedná se o komplexní řešení bezpečnosti pro uživatele. Chrání nejen před počítačovými viry, ale také před spywarem, spamem, hackery a dalšími internetovými hrozbami (je k dispozici také v českém jazyce). Obsah firemních počítačů (včetně počítače "Informčního systému") a tím pádem i všechny uložené programové moduly ve formě instalačních souborů (uložené v příslušných datových oblastech "Informačního systému") jsou tedy 100% bez virů.


Poslední změna: 27. července 2014
© 2014   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky