Logo

Původní programové vybavení pro systém DOS

Na této stránce je nabízeno stažení "start" verzí původního programového vybavení (vytvořeného pro systém DOS) pro vedení ekonomických agend a další zhotovené programové moduly pro vedení dalších evidencí (pro odzkoušení nebo použítí s omezením). Dále je zde možno provést stažení ZAREGISTROVANÉ aktualizované verze šířeného (nabízeného) programového vybavení (toto je provedeno "stažením" příslušné "start" verze programového modulu a provedením reinstalace původní verze - provedená "registrace" programového modulu je až na výjimky zásadní změny verze zachována). Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS).

"Start" verze (to jest neregistrované verze) nabízeného programového vybavení jsou volně šiřitelné a můžete si je zkopírovat z této stránky (kliknutím na "instalační soubor"). Popis obsahu instalačních souborů a další informace naleznete v poznámkách (na konci této stránky; popis instalace nabízeného programového vybavení je uveden na samostatné stránce).

 1. Průvodce ekonomickými programy
 2. Systém pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence podnikatelů
 3. Programy spolupracující se systémem podvojného účetnictví a modulem pro vedení daňové evidence
 4. Systém pro vedení personální evidence a výpočet mezd
 5. Samostané programy pro výpis faktur a vedení skladové evidence (v výpisem faktur)
 6. Samostané programy doplňující systém daňové evidence a podvojného účetnictví
 7. Samostatné programy pro vedení evidence různých údajů v databázích
 8. Externí tiskové moduly k výše uvedeným "DOSovým" programovým systémům a modulům
 9. Poznámky

1. Průvodce ekonomickými programy.

Program Popis programu Instalační soubor
VASTART
verze 4.4.85
23.07.2015
Průvodce ekonomickými programy
Verze pro podporu DOSových modulů; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Řídící modul, který v systému Windows® umožňuje spouštění nabízených programů pro vedení ekonomických agend, provedení instalace a aktualizace (reinstalace) programových modulů a stažení dalších souborů (tiskových karet, formulářů, doplňků, kurzů ČNB, novinek, zákonů, popisů zařazených funkcí, odeslání dat k opravě, provedení archivace datových souborů, ...).
Informace o programovém modulu Cena programového modulu Aktualizace programového modulu
SETUPVS.EXE

1721kB

UPOZORNĚNÍ !
Instalační soubory, uvedené v následujících tabulkách, jsou pro nové uživatele ("start" verze k zaregistrování) nebo pro aktualizaci (obnovení) "zaregistrovaných" verzí programového vybavení !
Aktualizaci "ostrých" verzí šířených programových modulů (respektive obnovení instalačních disket) lze provést zdarma (není požadován poplatek za vytvoření a odeslání instalační diskety) pomocí "Průvodce ekonomickými programy" (viz. předchozí tabulka) nebo elektronickou poštou z této stránky pomocí "internetu" !

Nahoru

2. Systém pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence podnikatelů.

Program Popis programu Instalační soubor
ÚČET
verze 8.1
28.07.2015
Daňová evidence podnikatelů
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Programový modul pro vedení daňové evidence podnikatelů obsahuje funkce pro vedení peněžního deníku (pokladna, běžný účet, devizová pokladna, ceniny), závazků (faktur přijatých), pohledávek (faktur vydaných), skladu materiálu, evidence majetku a výpočet odpisů, zaúčtování DPH, tisk soupisek a daňových dokladů (sumární a položkový soupis dokladů DPH), výpočet daně z příjmů fyzických osob, protokol roční účetní závěrky, tisk různých výstupních sestav (peněžní deník, kniha faktur, pokladní kniha, inventurní seznam skladu, ...)
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
UCET.EXE

756 kB
standardní
verze modulu
PC-ÚČTO
verze 8.1
12.04.2014
Základní modul systému podvojného účetnictví
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Základní programový modul pro vedení podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zápis a aktualizaci účetních dokladů, zúčtování faktur (daňových dokladů) a jejich úhrad (funkce saldokonta), vyhledání uložených dokladů, tisk základních výstupních sestav, operativní a roční účetní závěrka, aktualizace pomocných souborů (kódů účtů, kódů dokladů, kódů zakázek apod.), zaúčtování kurzových rozdílů, výpočet daně z příjmu právnických i fyzických osob, ...
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCUCTO.EXE

715 kB
standardní
verze modulu
PC-FAKT
verze 8.1
12.04.2014
Program pro vedení saldokonta, DPH a pokladny podvojného účetnictví
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zaúčtování faktur (daňových dokladů) a pokladních dokladů pro plátce DPH, vyúčtování zálohových faktur, sumární i položkové sestavy provedeného zaúčtování DPH, kontrolní výpisy uložených účetních dokladů, výpis faktur vydaných, převodních příkazů a pokladních dokladů, ...
Pro bezchybné použití tohoto rozšiřujícího programového modulu je nutno nejprve provést instalaci "základního" programového modulu "PC-ÚČTO" !
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCFAKT.EXE

793 kB
Příklad 1

2.5.2001
Ukázkový příklad vedení daňové evidence
V ukázkovém příkladu bylo provedeno zaúčtování typických účetních dokladů pro plátce DPH.
Informace o použití příkladu
UCET.ZCF

5 kB
Příklad 2

15.2.2001
Ukázkový příklad vedení podvojného účetnictví
V ukázkovém příkladu bylo provedeno zaúčtování typických účetních dokladů pro plátce DPH.
Pro bezchybné použití "ukázkového" příkladu je nutno provést instalaci jak "základního" tak "rozšiřujícícho" programového modulu systému podvojného účetnictví.
Informace o použití příkladu
PCUCTO.ZCF

14 kB
Příklad 3

25.3.2001
Příklad nastavení parametrů v systému podvojného účetnictví
V ukázkovém příkladu bylo provedeno nastavení parametrů "konfigurace" a byly založeny syntetické účty pro účtování "rozpočtové" organizace.
Pro bezchybné použití "ukázkového" příkladu je nutno provést instalaci jak "základního" tak "rozšiřujícícho" programového modulu systému podvojného účetnictví.
Informace o použití příkladu
PCUCTO.ZCF

10 kB
jednouživatelská
verze modulu
PC-ÚČTOJ
verze 8.1
12.04.2014
Základní modul systému podvojného účetnictví
(omezeno na vedení jednoho klienta - ekonomický subjekt)
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Základní programový modul pro vedení podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zápis a aktualizaci účetních dokladů, zúčtování faktur (daňových dokladů) a jejich úhrad (funkce saldokonta), vyhledání uložených dokladů, tisk základních výstupních sestav, operativní a roční účetní závěrka, aktualizace pomocných souborů (kódů účtů, kódů dokladů, kódů zakázek apod.), zaúčtování kurzových rozdílů, výpočet daně z příjmu právnických i fyzických osob, ...
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCUCTOJ.EXE

715 kB
jednouživatelská
verze modulu
PC-FAKTJ
verze 8.1
12.04.2014
Program pro vedení saldokonta, DPH a pokladny podvojného účetnictví
(omezeno na vedení jednoho klienta - ekonomický subjekt)
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zaúčtování faktur (daňových dokladů) a pokladních dokladů pro plátce DPH, vyúčtování zálohových faktur, sumární i položkové sestavy provedeného zaúčtování DPH, kontrolní výpisy uložených účetních dokladů, výpis faktur vydaných, převodních příkazů a pokladních dokladů, ...
Pro bezchybné použití tohoto rozšiřujícího programového modulu je nutno nejprve provést instalaci "základního" programového modulu "PC-ÚČTOJ" !
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCFAKTJ.EXE

793 kB
rozšířená siťová
verze modulu
PC-ÚČTOM
verze 8.1
12.04.2014
Základní modul systému podvojného účetnictví
(rozšířená síťová verze programového modulu pro 200 klientů - subjektů)
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Základní programový modul pro vedení podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zápis a aktualizaci účetních dokladů, zúčtování faktur (daňových dokladů) a jejich úhrad (funkce saldokonta), vyhledání uložených dokladů, tisk základních výstupních sestav, operativní a roční účetní závěrka, aktualizace pomocných souborů (kódů účtů, kódů dokladů, kódů zakázek apod.), zaúčtování kurzových rozdílů, výpočet daně z příjmu právnických i fyzických osob, ...
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCUCTOM.EXE

727 kB
rozšířená siťová
verze modulu
PC-FAKTM
verze 8.1
12.04.2014
Program pro vedení saldokonta, DPH a pokladny podvojného účetnictví
(rozšířená síťová verze programového modulu pro 200 klientů - subjektů)
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví obsahuje funkce pro zaúčtování faktur (daňových dokladů) a pokladních dokladů pro plátce DPH, vyúčtování zálohových faktur, sumární i položkové sestavy provedeného zaúčtování DPH, kontrolní výpisy uložených účetních dokladů, výpis faktur vydaných, převodních příkazů a pokladních dokladů, ...
Pro bezchybné použití tohoto rozšiřujícího programového modulu je nutno nejprve provést instalaci "základního" programového modulu "PC-ÚČTOM" !
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
PCFAKTM.EXE

808 kB

Nahoru

3. Programy spolupracující se systémem podvojného účetnictví a modulem pro vedení daňové evidence.

Program Popis programu Instalační soubor
ÚČTO-UŽI
verze 6.4
12.04.2014
Výpis sestav, statistických formulářů a tabulek z podvojného účetnictví
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví obsahuje funkce pro výpis tiskových sestav (deníku zaúčtovaných dokladů, knihy faktur vydaných nebo přijatých, neuhrazených faktur vydaných nebo přijatých, operativní závěrky (výpis nákladů a výnosů podle kódů středisek nebo zakázek), pohybů na účtech, členění zaúčtovaných dokladů dle zakázek a středisek, ...), výpis statistických a uživatelských formulářů a výpis "sumárních" tabulek z podvojného účetnictví. Rozšiřující programový modul je možno používat samostatně na odděleném počítači pro zobrazení uložených účetních dokladů.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
UCTOUZI.EXE

582 kB
PC-ODPIS
verze 8.0
12.04.2014
Evidence investičního majetku a odpisy v podvojném účetnictví
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví obsahuje funkce pro evidenci investičního majetku a výpočet jednotllivých částek odpisů (jak "daňových" tak "účetních") investičního majetku s možností zaúčtování příslušných účetních dokladů "odpisů" (daňových nebo účentích) do datových souborů systému podvojného účetnictví a tisku výstupních sestav vypočtených částek odpisů (daňových a/nebo účetních) podle různých kritérií.
Pro bezchybné použití této verze rozšiřujícího programového modulu je nutno nejprve provést instalaci "základního" programového modulu "PC-ÚČTO" !
Cena programového modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
Stávající verzi programového modulu pro evidenci majetku a výpočet částek odpisů je možno používat i jako samostatný programový modul bez systému podvojného účetnictví.
Cena programového modulu
PCODPIS.EXE

346 kB
WIN-UŽIV
verze 1.15.72
18.10.2015
Výpis formulářů a výkazů z účetnictví ve Windows®
aktualizováno pro účetní rok 2015 (nové formuláře pro DPH)

Rozšiřující programový modul systému podvojného účetnictví "WinUživ" obsahuje funkce pro výpis formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty, výpis formuláře Přiznání k dani pravnických osob, výpis základních statistických formulářů (výkazů), funkce k provedení konverze databázových souborů podvojného účetnictví do souborů typu "xls" s možností provedení výběru uložených položek a funkce sumarizace uložených údajů v jednotlivých databázových souborech podvojného účetnictví (soupis neuhrazených faktur a sumární soupis pohybů účtů, výpis sestavy "Hlavní knihy", "Pokladní knihy" a "Operativní účetní uzávěrky") s možností vygenerování tiskových sestav "závěrky" do formátu PDF pro archivaci. Upozorňuji, že pro zobrazení a výpis formuláře "Přiznání k DPH" je nutná instalace "prohlížeče PDF souborů".
Cena registrace funkcí tisku Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPUZI.EXE

6071 kB
MakeFakt
verze 1.0.0
9.12.2012
Zaúčtování faktur přijatých do účetnictví po účetní závěrce ve Windows®
Pomocný programový modul "MakeFakt" byl zhotoven pro zaúčtování jednotlivých faktur přijatých do databázových souborů systému podvojného účetnictví po provedené roční uzávěrce podvojného účetnictví daného klienta (ekonomického subjektu). Zaúčtování faktury přijaté bude provedeno do "starého" účetního období (na zadané nákladové účty) a na zadaný účet podle nastavení parametrů (jako interní doklad) a současně jako faktura (daňový doklad) do "nového" účetního období. Upozorňuji, že se jedná o pomocný programový modul, který je možno spustit pouce pomocí programového modulu "PC-UCTO" nebo "PC-FAKT".
Cena registrace pomocného modulu Informace o programovém modulu
SETUPWFM.EXE

1268 kB
UctoUzav
verze 1.0.0
9.12.2012
Zaúčtování interních dokladů do účetnictví po účetní závěrce ve Windows®
Pomocný programový modul "UctoUzav" byl zhotoven pro zaúčtování jednotlivých interních dokladů do databázových souborů systému podvojného účetnictví po provedené roční uzávěrce podvojného účetnictví daného klienta (ekonomického subjektu). Zaúčtování interního dokladu bude provedeno podle uložených údajů "starého" účetního období (podle zadaných kódů účtů) na zadaný účet podle nastavení parametrů a na nalezený kód nákladového nebo výnosového účtu (dle uloženého účetního dokladu ze "starého" účetního období) jako interní doklad (ID číslo 5 dle data provedení otevření účetních knih) do zvoleného (nastaveného) "nového" účetního období. Upozorňuji, že se jedná o pomocný programový modul, který je možno spustit pouce pomocí programového modulu "PC-UCTO".
Cena registrace pomocného modulu Informace o programovém modulu
SETUPWUU.EXE

1242 kB
UctoView
verze 1.0
14.02.2012
Zobrazení výsledků hospodaření firmy z účetnictví ve Windows®
Rozšiřující programový modul pro výpis údajů "Výsledků hospodaření pro firmu" byl zhotoven pro zobrazení uložených hodnot a údajů na jedotlivých účtech pro potřeby pracovníků managementu ekonomického subjektu. Jednotlivé hodnoty a údaje jsou ukládány do datové oblasti "FTP", ze které jsou tímto rozšiřujícím programovým modulem přebírány a zobrazovány podle provedeného nastavení jednotlivých parametrů. Příslušné údaje a hodnoty jsou do datové oblasti "FTP" ukládány účetní firmou podle dohody, která pro daný ekonomický subjekt zpracovává předané účetní doklady systémem podvojného účetnictví.
Rozšiřující programový modul "UctoView" se neinstaluje, přenesený samorozbalovací instalační soubor se uloží do složky (adresáře) ve které se spustí a je možno jej začít používat.

Cena registrace pomocného modulu Informace o programovém modulu Aktualizace programového modulu
SETUPUCT.EXE

1298 kB
NeuhFakt
verze 1.1.8
13.07.2012
Výpis neuhrazených faktur vydaných dle data splatnosti
Pomocný programový modul pro Výpis neuhrazených faktur dle doby prodlení (a střediska) byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro výpis neuhrazených faktur vydaných dle uloženého data splatnosti vzhledem k zadanému datu splatnosti (tedy je provedeno řazení podle počtu dnů po splatnosti - respektive před splatností) a případně i podle zadaného (uloženého) kódu střediska.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPNFA.EXE

2219 kB
ViewNakl
verze 1.0.1
20.07.2007
Sumární zobrazení nákladů a výnosů subjektu podle období
Pomocný programový modul pro "Sumární zobrazení nákladů a výnosů za organizaci dle období (měsíců) zatríděné dle středisek nebo zakázek" byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro výpis zaúčtovaných nákladů a výnosů podle jednotlivých kódů syntetických účtů a podle uloženého účetního období. Zatřídění načítaných nákladových a výnosových položek je možno provést podle uloženého kódu střediska nebo zakázky.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPNKL.EXE

1454 kB
WZalFakt
verze 1.0.1
16.04.2011
Evidence úhrad zálohových faktur vydaných
Pomocný programový modul pro "Evidenci úhrad zálohových faktur vydaných" jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven pro vedení evidence uložených (zaúčtovaných) dokladů přijatých plateb zálohových faktur vydaných v databázovém souboru deníku systému podvojného účetnictví na počítačích pod operačním systémem Windows. Vlastní údaje o přijatých úhradách zálohových faktur jednotlivých ekonomických subjektů jsou ukládány do příslušných datových adresářů systému podvojného účetnictví podle zadaného názvu ekonomického subjektu.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPUZF.EXE

1551 kB
WINPRIK
verze 1.2.2
23.05.2013
Výpis převodního příkazu z účetnictví ve Windows®
Pomocný programový modul byl zhotoven pro výpis jednotlivých položek hromadného převodního příkazu podle údajů uložených v datových souborech saldokonta systému podvojného účetnictví (verze DOS) na tiskárně instalované v systému Windows®.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPPU.EXE

2222 kB
PU2XLS
verze 1.5
12.12.2005
Konverze pohybů na účtech do XLS
Pro konverzi uložených pohybů na účtech (to je uložených účetních dokladů) v systému podvojného účetnictví do formátu "XLS" byl vytvořen pomocný programový modul "PU2XLS".
Cena registrace modulu Informace o programovém modulu
SETUPUX.EXE

1062 kB
TestUzav
verze 1.0.1
18.07.2007
Kontrola položek faktur po roční závěrce
Pomocný programový modul pro "Kontrolu položek faktur přijatých nebo vydaných po provedené roční závěrce" jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven k provedení kontroly uložených položek faktur přijatých nebo vydaných v novém účetním období po opakovaně provedené účetní závěrce v systému podvojného účetnictví. Stávající verze umožňuje aktualizaci data uložení faktury a aktualizaci položek týkajících se zakázek nebo středisek. Pomocný programový modul je možno použít pouze v systému Windows®. Pomocný programový modul není nutno instalovat, nakopíruje (uloží) se do adresáře VAEVID\PC-UCTO a je připraven k použití.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
TESTUZAV.EXE

1542 kB
DenikXLS
verze 1.3
12.12.2005
Konverze dokladů ze souboru deníku do XLS
Pro konverzi uložených dokladů ze souboru deníku programového modulu pro vedení daňové evidence (to je uložených účetních dokladů v databázovém souboru deníku v systému daňové evidence vedeného pomocí programového modulu "ÚČET") do formátu "XLS" byl vytvořen pomocný programový modul "DENIKXLS".
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPJX.EXE

603 kB
WinOSVČ
verze 1.0.2
16.04.2011
Výpis formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ"
Programový modul pro výpis formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" jednotlivých ekonomických subjektů (fyzických osob) byl zhotoven pro vedení evidence jednotlivých ekonomických subjektů (fyzických osob) a pro výpis uložených údajů do formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" na počítačích pod operačním systémem Windows.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPOSV.EXE

1500 kB
PRUMVYK

23.01.2005
Podklady pro výkaz Prům 1 - 12
Pro sestavení podkladů k zadání do výkazu ČSÚ "Prům 1 - 12" dle uložených údajů v datových souborech programového modulu pro vedení daňové evidence a výpočtu mezd byl zhotoven pomocný programový modul "PrumVyk".
Cena programového modulu
PRUMVYK.EXE

597 kB

Nahoru

4. Systém pro vedení personální evidence a výpočet mezd.

Program Popis programu Instalační soubor
MZDY
verze 7.9
18.01.2008
Výpočet mezd a vedení personální evidence
PLATNÉ POUZE DO 31.12.2007 ! Nahrazeno modulem WMZDY.

Programový modul pro vedení jednoduché personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti (tisk převodních příkazů jednotlivých odvodů, tisk sestav zákonných odvodů pojištění do formulářů, výpočet nemocenských dávek (pro "velké" organizace), možnost vedení evidence nemocenských dávek a vybrané řádné dovolené na mzdovém listu). Programový modul obsahuje funkce pro "odeslání" příslušných účetních dokladů do datových souborů systému podvojného účetnictví nebo daňové evidence.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
MZDY.EXE

726 kB
UZIMZDY
verze 1.5.34
30.07.2008
Výpis formulářů ze systému MZDY
(spolupracuje s modulem MZDY verze DOS - POUZE DO 31.12.2007 !)

Rozšiřuící programový modul systému vedení jednoduché personální evidence byl zhotoven pro sestavení (respektive aktulizaci) a výpis jednotlivých formulářů (stávající verze programového modulu obsahuje formuláře zúčtování "daní" pro finanční úřady a jednotlivé pracovníky, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení) a tiskových sestav podle údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu "MZDY" (to je verze programového modulu pro operační systém DOS pro výpočet mezd).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPFMZ.EXE

3571 kB
WINPRIK
verze 1.2
20.09.2006
Výpis hromadného příkazu ze systému MZDY
(spolupracuje s modulem MZDY verze DOS - POUZE DO 31.12.2007 !)

Pomocný programový modul byl zhotoven pro výpis jednotlivých položek hromadného převodního příkazu dle údajů uložených v datových souborech personální evidence programového modulu MZDY (verze DOS) na tiskárně instalované v systému Windows®.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPPM.EXE

972 kB

Nahoru

5. Samostatné programy pro výpis faktur a vedení skladové evidence (s výpisem faktur).

Program Popis programu Instalační soubor
NABÍDKA
verze 7.5
7.01.2015
Fakturace dle odběratelů s vedením skladové evidence
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Vedení skladové evidence materiálu (nebo zboží) s funkcemi pro vedení této evidence (příjem na sklad a výdej ze skladu), vedení evidence zákazníků a sestavení souboru "nabídky", který lze vytisknout ve formě nabídky, dodacího listu, faktury (dobropisu), daňového dokladu a nebo pokladního dokladu (prodejky v hotovosti) s možností automatického vedení skladové evidence (zápis pohybů na skladě při tisku výstupního dokumentu - dodacího listu, faktury nebo prodejky) a převodu vystavených dokladů do podvojného účetnictví respektive daňové evidence.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
NABIDKA.EXE

962 kB
PC-MTZ
verze 7.1
5.08.2015
Evidence skladů materiálu, zboží a / nebo majetku
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Vedení evidence skladů materiálu, zboží a majetku (vedení několika samostatných skladů materiálu nebo zboží, tisk příjemek, výdejek, převodek, vydaných faktur, skladových karet, pohybů na skladě (tabulky), inventurních soupisů, zaúčtování pohybů na skladě do systému podvojného účetnictví, možnost přenosu uložených údajů do elektronické pokladny a provedených prodejů z pokladny, ...).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PCMTZ.EXE

701 kB
PC-SALDO
verze 1.7
25.09.2006
Evidence obchodních partnerů s výpisem faktur a převodních příkazů
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Evidence obchodních partnerů, jejich pohledávek (evidence faktur vydaných), závazků (evidence faktur přijatých) a korespondence, s možností uložení (pořízení nebo aktualizace) a výpisu vydané faktury na tiskárně a tisku převodního příkazu. V pomocné evidenci lze vést evidenci provedených úhrad jednotlivých faktur (vydaných a/nebo přijatých) a evidenci dopisů a zakázek podle jednotlivých partnerů (dodavatelů respektive odběratelů).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PCSALDO.EXE

414 kB

Nahoru

6. Samostatné programy doplňující systém daňové evidence a podvojného účetnictví.

Program Popis programu Instalační soubor
POKLADNA
verze 1.5
12.04.2014
Vedení samostatné pokladní evidence
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Vedení evidence samostatné pokladny s tiskem příjmových a výdajových pokladních dokladů a pokladní knihy nezávisle na použitém účetním systému.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
POKLADNA.EXE

328 kB
KNJIZD
verze 1.6
12.04.2014
Vedení jednoduché knihy jízd
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Vedení jednoduché evidence knihy jízd automobilu s výpisem rekapitulace soukromých jízd (jejich procentuálního podílu) a kontrolou provedeného nákupu pohonných hmot (s možností přenosu údajů o nákupu PHM ze systému účetnictví).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
KNJIZD.EXE

333 kB
DOPRAVA
verze 5.7
12.04.2014
Evidence a fakturace autodopravy
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program "DOPRAVA" slouží k evidenci a dalšímu zpracování jednotlivých údajů autodopravy (tedy záznamů o provedených "jízdách" a poskytnutých službách, nákladech na provoz vozidla), ze kterých je možno provést fakturaci pro jednotlivé odběratele (zákazníky); programový modul "DOPRAVA" je možno provozovat "v síti".
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
DOPRAVA.EXE

452 kB
FAKTZAK
verze 2.0
12.04.2014
Evidence a fakturace prací a/nebo služeb
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program "FAKTZAK" slouží k evidenci a dalšímu zpracování jednotlivých údajů o provedených činnostech (provedené práce), a poskytnutých službách, ze kterých je možno provést fakturaci pro jednotlivé odběratele (zákazníky).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
FAKTZAK.EXE

391 kB
FAKTURA
verze 3.9
12.04.2014
Vedení evidence a fakturace výkonů (prací)
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program "FAKTURA" slouží k vedení evidence provedených výkonů (prací) podle odběratelů s udáním identifikace provedeného výkonu s následnou fakturací (výpis sumární faktury s dodacím listem prací dle odběratelů) a pro evidenci výkonů dle jednotlivých pacientů a pojišťoven v ambulantní stomatologické péči; implicitní nastavení programu je pro stomatologickou laboratoř respektive ordinaci.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
FAKTURA.EXE

478 kB

Nahoru

7. Samostatné programy pro vedení evidence různých údajů v databázích.

Jednotllivé programové moduly byly zhotoveny podle konkrétních požadavků jednotlivých zákazníků.
Program Popis programu Instalační soubor
MANAGER
verze 4.0
12.04.2014
Vedení evidence zakázek a zákazníků
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program je vytvořen pro vedení tří na sobě závislých souborů. Je zpracována verze modulu pro vedení jednotlivých zákazníků, zakázek příslušejících k těmto zákazníkům a pracovníků (zaměstnanců), kteří příslušné zakázky realizují.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
MANAGER.EXE

306 kB
PCBANK
verze 4.0
12.04.2014
Vedení evidence údajů v databázi
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program je určen pro vedení jakékoliv databáze údajů na počítači třídy IBM PC. Funkce programu umožňují nastavení struktury jednotlivých záznamů databázových souborů podle požadavků konečného uživatele.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PCBANK.EXE

308 kB
PROVEVI
verze 4.1
12.04.2014
Vedení evidence skladu na provozovny
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program slouží k evidenci jednoduchého skladu výrobků nebo zboží, které je možno přijímat na sklad a vydávat ze skladu na různé provozovny (program je nastaven na vedení skladové evidence v průměrných cenách).
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PROVEVI.EXE

285 kB
PROVOZ
verze 4.0
12.04.2014
Vedení provozní evidence autodopravy
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2014

Program slouží k evidenci provozních údajů autodopravy, které je možno roztřídit do různých skupin a podskupin.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PROVOZ.EXE

297 kB

Nahoru

8. Externí tiskové moduly k výše uvedeným "DOSovým" programovým systémům a modulům.

Externí tiskové moduly byly vytvořeny pro výpisy tiskových sestav a nastavení formátu tiskových sestav z databázových souborů, které jsou obsluhovány (aktualizovány) jednotlivými "DOSovými" programovými moduly.
Upozorňuji na skutečnost, že externí tiskové moduly spolupracují POUZE s programovým vybavením mé firmy !
Program Popis programu Instalační soubor
RUNPAGE
verze 5.6
12.04.2014
Výpis tiskových sestav z datových souborů ve formě seznamu
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Výpis výstupních sestav z databázových souborů na obrazovku počítače (pouze funkce "prohlížení" vygenerované tiskové sestavy bez možnosti nastavení formátu výstupní tiskové sestavy) nebo na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači.
Instalační soubor obsahuje programový modul "RUNPAGE" (pouze k provedení tisku výstupních sestav bez možnosti jejich aktualizace).

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
RUNPAGE.EXE

211 kB
PAGECRD
verze 5.6
12.04.2014
Nastavení a výpis tiskových sestav z datových souborů ve formě seznamu
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Nastavení formátu vytvářených tiskových sestav a vlastní výpis výstupních sestav z databázových souborů na obrazovku počítače (pomocí funkce "prohlížení" včetně možnosti nastavení formátu výstupních sestav) nebo na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači.
Instalační soubor obsahuje programový modul "RUNPAGE" (provedení tisku výstupních sestav) a modul "SETPAGE" (nastavení tisku výstupních sestav).

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PAGECRD.EXE

352 kB
PRINTCRD
verze 5.6
12.04.2014
Nastavení a výpis tiskových sestav z datových souborů ve formě karet
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Nastavení formátu vytvářených tiskových sestav a vlastní výpis výstupních sestav z databázových souborů na obrazovku počítače (pomocí funkce "prohlížení" včetně možnosti nastavení formátu výstupních sestav) nebo na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači.
Instalační soubor obsahuje programový modul "RUNPRINT" (provedení tisku výstupních sestav) a modul "SETPRINT" (nastavení tisku výstupních sestav).

Cena programového modulu Informace o programovém modulu
PRINTCRD.EXE

347 kB
WINSPOOL
verze 2.9.30
25.02.2014
Výpis sestav z datových souborů v systému Windows®
instalační soubor pro "trvalé" použití programového modulu

Pro uživatele operačního systému Windows® je připraven tiskový modul WinSpool, který umožňuje zhotoveným DOSovským programům tisk na tiskárnách určených pro operační systém Windows® (instalační soubor pro "trvalé" použití pomocného programového modulu výpisu tiskových sestav na tiskárnu instalovanou ve Windows® Vašeho počítače z "dosových" verzí programových modulů zhotovených v mé firmě). Pomocí specielní funkce programu je možno provést elektronické podepsání vygenerovaného "pdf" dokumentu.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWS.EXE

1373 kB
WINSPOOL
verze 2.9.30
25.02.2014
Výpis sestav z datových souborů v systému Windows®
instalační soubor pro "občasné" použití programového modulu

Pro uživatele operačního systému Windows® je připraven tiskový modul WinSpool, který umožňuje zhotoveným DOSovským programům tisk na tiskárnách určených pro operační systém Windows® (instalační soubor pro "občasné" použití pomocného programového modulu výpisu tiskových sestav na tiskárnu instalovanou ve Windows® Vašeho počítače z "dosových" verzí programových modulů zhotovených v mé firmě). Pomocí specielní funkce programu je možno provést elektronické podepsání vygenerovaného "pdf" dokumentu.
Cena programového modulu Informace o programovém modulu
SETUPWT.EXE

1373 kB
DOSSPOOL

11.12.2002
Zobrazení a výpis přenesených tiskových sestav
Verze modulu pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizováno JEN do 31.12.2015

Zhotovené externí programové moduly pro výpis tiskových sestav umožňují (po provedeném nastavení parametrů) předání výsledné tiskové sestavy na jiný počítač, na kterém bude zmíněná tisková sestava prohlížena respektive vytištěna.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
DOSSPOOL.EXE

185 kB
Poznámka :
Do příslušných datových oblastí byly uloženy nové verze externích tiskových programů, které jsou nezbytné k realizaci výstupních sestav. Je nutno mít nainstalovány shodné verze jak jednotlivých programových systémů, které funkce tiskových programů využívají, tak externích tiskových programů.

Nahoru


9. Poznámky :

 • "Start" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých programových systémů, které jsou omezeny pouze maximálním objemem zpracovávaných dat a neobsahují žádné "otravné" (vložené) obrazovky. Pokud nepřekročíte maximální počet záznamů v databázových souborech, můžete "start" verze jednotlivých systémů volně používat bez uhrazení jakéhokoliv poplatku.

 • Provedením "registrace" start verze programového systému nebo programového modulu jsou odstraněna všechna omezení a zaregistrovaná start verze programového modulu je shodná s "ostrou" verzí příslušného programového modulu, která byla v minulosti standardně uživatelům dodávána (poskytována) na instalační disketě.

 • Aktualizace (inovace) jednotlivých ZAREGISTROVANÝCH verzí používaného (nainstalovaného) programového vybavení je provedena stažením inovované (aktualizované) "start" verze příslušného programového vybavení a provedení reinstalace dříve používané verze programového modulu. Provedená "registrace" původní verze programového modulu je zachována až na výjimky provedených zásadních změn v aktualizované verzi inovovaného programového vybavení (zásadní změna používané verze programového vybavení).

 • Základní datové soubory, které jsou uloženy do výše uvedených instalačních souborů "Start" verzí "DOSových" programových modulů, jsou zapsány v kódování "Latin-2".

 • Pro instalaci předmětného programového vybavení na Váš počítač je doporučeno provést přímo "Spuštění" daného instalačního programu (není nutno jej ukládata poté spouštět). Podrobnější pokyny k provedení instalace "Start" verze programu na pevný disk Vašeho počítače jsou uvedeny na samostatné stránce v kapitole jak instalovat programové vybavení.

 • Doporučený postup po rekonstrukci počítače při obnově (aktualizaci) jednotlivých programů po rekonstrukci počítače je uveden v mimořádném bulletinu (jedná se o programové moduly šířené pomocí instalačních disket).

 • Funkce výpisů údajů (tisky výstupních sestav) jednotlivých "DOSových" programových modulů z databázových souborů jsou prováděny externím programem "RUNPAGE", který je shodný pro všechny naše produkty (mimo systémů daňové evidence a personální evidence s výpočtem mezd) a tím není zahrnutý v ceně ani v obsahu jednotlivých programových celků (příslušných instalačních souborů). Pro odzkoušení všech funkcí "start" verzí programů (včetně tisku výstupních sestav) je nutný externí tiskový program, který je uložen v souboru "RUNPAGE.EXE" (osmá kapitola předcházející tabulky). Pokud si přejete vyzkoušet i nastavení jednotlivých tiskových karet (funkce pro nastavení vzhledu konkrétní výstupní sestavy), zkopírujte si tiskový program včetně programu pro "nastavení", který je uložen v instalačním souboru "PAGECRD.EXE".

 • Pro uživatele jednotlivých programových modulů jsou k dispozici různé "nadstandardní" doplňky, pomocí kterých je možno provést rozšíření jednotlivých funkcí šířených programových modulů. Samozřejmostí je (na základě zadaného požadavku) zpracování dalšího "doplňku" podle požadavků konkrétního uživatele programového vybavení. Dále je možno požadovat zpracování vedení evidence (nebo jakýchkoliv údajů a hodnot) pomocí programového vybavení, které je zpracováno na "zakázku" a to podle požadavků konkrétního uživatele (zadavatele). Zpracování vedení evidence jednotllivých údajů (hodnot) je možno realizovat na jednom počítači v "jednouživatelské" verzi programového modulu nebo na několika počítačích (pomocí intranetu nebo internetu) současně v "síťové" verzi programového modulu. Zde opět připomínám možnost, že do stávajícího šířeného (nabízeného) programového vybavení je možno na zakázku (podle konkrétních požadavků uživatele) zpracovat jekékoliv doplnění nebo rozšíření již dohotoveného programového modulu.

Nahoru


Poslední změna: 25. července 2016
© 2016   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky