Logo

Postup při instalaci původních programů pro DOS

Na této stránce naleznete podrobnější postup pro instalaci nabízených programových modulů, omezující podmínky pro použití "Start" verze programu a konečně postup a výhody provedené registrace. Dále (níže) uvedené informace se týkají jednotlivých programových modulů, které byly vytvořeny pro operační systém DOS.

 • Průvodce ekonomickými programy
  Pro uživatele systému Windows® je připraven "řídící modul" umožňující spouštění programů pro vedení ekonomických agend, provedení instalace a aktualizace (reinstalace) programových modulů a také stažení podpůrných datových souborů.
 • Doporučený postup k instalaci
  První kapitola obsahuje podrobný popis a postup k provedení instalace šířeného programového vybavení.
  • Doporučený postup při přechodu na "registrované" verze
   Pro přechod z "ostrých" verzí programového vybavení (které bylo šířeno pomocí instalačních disket) na "registrované" verze programového vybavení (které je šířeno pomocí internetu) je doporučen dále uvedený postup.
  • Doporučený postup pro provedení reinstalace "registrované" verze
   Pro provedení reinstakace "registrovaných" verzí programového vybavení při přechodu na upgradované (aktualizované, vyšší) verze registrovaného programového vybavení ve verzi pro DOS (které je šířeno pomocí internetu) je doporučen dále uvedený postup.
  • Specifikace (nastavení) dialogového okna
   Po provedeném nainstalování jednotlivých (DOSových) programových modulů je ve většině případů nutno provést aktualizaci jednotlivých parametrů pro zobrazení příslušného dialogového okna (okna systému Windows®, ve kterém je provedeno zobrazení).
  • Nastavení "proměnných prostředí" pro podvojné účetnictví
   Programové moduly pro vedení podvojného účetnictví (programový modul PC-ÚČTO a programový modul PC-FAKT) obsahují funkci pro přechod mezi uvedenými programovými moduly (která se aktivuje současným stiskem kláves [Ctrl] a [F10]).
  • Provozování (používání) DOSových aplikací ve Windows®
   Programové moduly zhotovené pro operační systém DOS nelze ve verzích systému Windows® ve variantě 64-bit spouštět. Spuštění těchto programových modulů je možné za pomoci "emulátorů operačního systému DOS.
  • Instalace programů pro Windows®
   Kapitola obsahuje podrobnější informace a postup k provedení instalace šířeného programového vybavení.
 • Popis činnosti při rekonstrukci počítače nebo přechodu na nový počítač
  Kapitola obsahuje doporučený postup při provádení rekonstrukce počítače (respektive rekontrukce pevného disku) nebo při přechodu na nový počítač (respektive na nový disk) pro programové vybavení zhotovené v mé firmě.
 • Omezení "Start" verzí programů
  V kapitole jsou uvedeny limity, které omezují používání "Start" verze šířeného programového vybavení.
 • Registrace "Start" verzí programů
  Kapitola obsahuje postup provedení a výhody registrace "Start" verze šířeného programového vybavení.
 • Doplňující informace o provedení instalace (reinstalace) programového vybavení
  Zde můžete najít podrobnější informace, týkající se nastavení konfigurace a provedení instalace (respektive reinstalce) jednotlivých programových modulů, které byly zhotoveny v mé firmě. Dále je zde uveden možný postup (návod) pro zaslání příslušných datových souborů po havárii počítače na můj počítač k provedení opravy příslušných datových souborů.


ZobrazeníPrůvodce ekonomickými programy

Pro uživatele systému Windows® byl zhotoven "řídící modul", který umožňuje spouštění nabízených programových modulů pro vedení ekonomických agend (a to jak "start" verzí tak i "plných" verzí), provedení instalace příslušné verze programového modulu a provedení aktualizace (reinstalace) programového modulu, stažení podpůrných datových souborů (tiskových karet, statistických formulářů, pomocných programových modulů, databází kurzů ČNB, ...).

Vše probíhá komfortně a přehledně, každá funkce je dostupná po stisku jednoho tlačítka. Není třeba na internetu vyhledávat příslušné stránky a soubory, není třeba přemýšlet kde je daný programový modul nainstalován, Průvodce vše vykoná za Vás.

A to nejlepší na konec:

Průvodce ekonomickými programy je zcela ZDARMA !

Průvodce ekonomickými programy

Máte-li zájem o získání "Průvodce ekonomickými programy", můžete si jej stáhnout z internetu (poslední aktualizace provedena dne 23.07.2015).

Nahoru


Doporučený postup k instalaci programů

Při instalaci nabízeného programového vybavení máte na výběr dvě možnosti. Doporučujeme Vám použít zhotoveného "Průvodce ekonomickými programy" nebo můžete provést instalaci sami manuálně.

a) Instalace pomocí Průvodce ekonomickými programy

Stisknete tlačítko  Instalovat  vedle názvu zvoleného programu a Průvodce Vám nabídne jednotlivé možnosti instalace. Zvolíte-li si možnost "z internetu", nainstaluje Průvodce zvolený program sám automaticky.

Podrobnější informace o Průvodci i o instalaci programů jeho prostřednictvím najdete na stránce Průvodce ekonomickými programy.

Instalace programového modulu

b) Manuální instalace programu

UPOZORNĚNÍ :
V případě, že nadále budete místo "ostré" verze programového vybavení (instalace programových modulů je "uzamčena" na daný počítač) využívat "registrované" verze programových modulů ("registrovaná" verze je shodná s "ostrou" verzí programového modulu) je nutno si před touto činností zajistit zaslání "registračních" údajů, které jsou zaslány na elektronickou adresu zcela zdarma. Používání "registrované" verze programového vybavení již není striktně závislé na HW konfiguraci Vašeho počítače a při její změně není činnosti programových modulů pozastavena do provedení reinstalace. V tomto případě je pak nutno ve všech programových adresářích (před vlastní reinstalací) zrušit instalační soubory s příponou "CIF".

Doporučený postup při přechodu na "registrované" verze

Pro přechod z "ostrých" verzí programového vybavení (které bylo šířené pomocí instalačních disket) na "registrované" verze programového vybavení (které je šířené pomocí internetu BEZ použití instalačních disket) je doporučen následující postup :

 • Před provedením reinstalace příslušného programového vybavení je vhodné mít příslušné "registrační" údaje (jednotlivé registrační klíče) k provedení zaregistrování nainstalované (stažené z internetu) "start" verze programového vybavení.
 • Pokud máte k dispozici příslušné "registrační" údaje (registrační klíče), je možno provést zrušení souborů typu "CIF" v jednotlivých adresářích programových modulů (Zde je nutno si uvědomit, že je nutno zrušit všechny datové souboru s přínou "cif" vzhledem k tomu, že není vhodné mít "ostré" a "registrované" verze programových modulů v jednom systému adresářů). Po zrušení uvedených souborů je provedena vlastní reinstalace (ať již pomocí programového modulu "Průvodce ekonomickými programy" nebo "spuštěním" stažených instalačních souborů z datových oblastí firemních stránek).
 • Po ukončené reinstalaci "start" verzí jednotlivých programových modulů programového vybavení je provedena "registrace" jednotlivých programových modulů (zadáním "registračních údajů" - registračních klíčů) pomocí příslušné funkce, která je zařazena ve skupině funkcí "Počátečního nastavení" jednotlivých programových modulů (pomocné tiskové moduly není nutno registrovat). Registrace provedená pro jednoho klienta je platná pro všechny ostatní klienty (ekonomické subjekty).
 • V případě, že jste využívali jednotlivé "nadstandardní" funkce zařazené v "ostrých" verzích programových modulů programového vybavení je nutno provést jejich "registraci" pomocí funkce "Aktualizace konfigurace registrovaných modulů", která je dostupná na záložce "Konfigurační soubory" v části "Doplňkových funkcí" programového modulu "Průvodce ekonomickými programy". Registrace "nadstandardních" funkcí je provedena pomocí souboru "dataconf.dta", který je uživateli zaslán elektronickou cestou (mailem) na základě jeho vyžádání.

Poznámky :

Zde je nutno si uvědomit, že před započetím prací je vhodné mít k dispozici výše uvedené "registrační" údaje (registrační klíče) a případné "konfigurační" soubory k provedení "registrace" nainstalovaných programových modulů (respektive k "registraci" jednotlivých používaných "nadstandardních" funkcí).

Není-li daný počítač (na který se bude instalace programových modulů provádět) připojený k internetu, je možno jednotlivé instalační soubory přenést z jiného počítače (který je na internet připojen) pomocí výměnného média (například flash disku). Při použití "Průvodce ekonomických programů" je poté instalace jednotlivých programových modulů provedena z tohoto výměnného média.

1. Získání instalačních souborů

Instalační soubory můžete získat následujícími způsoby:

 • na dodané instalační disketě (tato možno je platná POUZE pro verze modulů pro DOS s možností provozování po systémem Windows® řady 9 - nelze provést pro Windows®2000, Windows®XP a vyšší)
  V tomto případě pokračujte spuštěním instalačního programu, jak je popsáno v bodě 3.
 • z internetu
  Stažení istalačního souboru Na firemních www stránkách v kapitole "Programy" na záložce "Start verze" je možné si stáhnout instalační soubory "Start" verzí všech nabízených programových modulů. Instalační soubor požadovaného programového modulu si uložte na pevný disk a pokračujte bodem 3. tohoto postupu. Obsahuje-li Váš prohlížeč možnost "otevření" přenášeného souboru, pak v případě použití této volby budete dále pokračovat bodem 4 tohoto postupu.
  V případě, že se jedná o reinstalaci zakoupeného programového vybavení (ne registrovaných "start" verzí programových modulů), lze instalační diskety obnovit buď pomocí "Průvodce ekonomickými programy" (kapitola "Programy", záložka "Start verze", první tabulka) nebo pomocí souborů zaslaných elektronickou cestou (kapitola "Programy", záložka "Aktualizace instalačních disket"). Poslední možností je odeslání instalačních disket k obnovení poštou na adresu firmy (instalace programových modulů z instalačních disket je možno provést pro systém verze DOS nebo Windows® řady 9 - nelze provést pro Windows®2000, Windows®XP a vyšší).
  Upozornění :
  Pokud je potřeba instalační soubor přenést pomocí výměnného disku ("flešky") na jiný počítač, je doporušeno provést uložení instalačního souboru do nějaké složky (do nějakého adresáře) na tomto výměnném disku ("flešce"). Je-li provedeno uložení "DOSového" instalačního adresáře do hlavní složky (do hlavního adresáře) na výměnný disk (na "flešku") nebude možno instalační programový modul spustit z důvodu vytváření "pracovních" souborů.

Poznámky :
Pokud máte instalační soubor na disketě nebo zkopírovaný na disku vašeho počítače, můžete buďto pokračovat dalšími body tohoto návodu nebo použít Průvodce ekonomickými programy a postupovat podle podrobného návodu.
Souhrnné informace pro získání příslušných instalačních souborů k provedení reinstalace (aktualizace) Vámi zakoupeného a používaného programového vybavení zhotoveného v mé firmě jsou uvedeny na samostatné stránce Aktualizace programů.

2. Dekomprese přeneseného souboru

Po přenesení příslušného instalačního souboru na Váš počítač je nutno provést jeho "dekomprimování" (komprese instalačních souborů je provedena z důvodu úspory času při přenosu souborů).

Nastavení adresářeNejprve se přepnete do adresáře, do kterého jste si instalační soubor přenesli (do kterého jste jej uložili, zkopírovali) a ze kterého bude probíhat instalace příslušného programového vybavení. Toto přepnutí je provedeno zápisem příkazu "CD \jméno_adresáře[Enter]".

Dalším úkonem je dekomprese přeneseného instalačního souboru :

 • Dekomprese souboruv případě samorozbalovacího instalačního souboru (instalační soubor přenesený na Váš počítač má příponu "EXE"; respektive je instalační soubor označen jako "Aplikace") je "dekomprese" provedena spuštěním instalačního souboru. To je provedeno zápisem příkazu "Jméno_instalačního_souboru[Enter]" (například pro modul daňové evidence "UCET.EXE[Enter]")

 • Dekomprese souboruv případě komprimovaného instalačního souboru (přenesený soubor na Váš počítač má příponu "ZIP") je dekomprese provedena např. programem "PKUNZIP" zápisem příkazu "PKUNZIP Jméno_instalačního_souboru[Enter]" (například pro modul daňové evidence "PKUNZIP UCET.ZIP[Enter]")

Poznámka :
Nemáte-li program PKUNZIP.EXE pro dekompresi zaslaných nebo "stažených" instalačních souborů, můžete jej můžete získat přímo z této stránky. ("kliknutím" na jeho jméno; uložte si jej k přenesenému instalačnímu souboru).

3. Zahájení instalace

Zahájení reinstalaceInstalaci konkrétního programu provádí instalační program, který vznikl "dekompresí" instalačního souboru zkopírovaného z BBSky, uložením přeneseného instalačního souboru z internetu a nebo který se nachází v příslušném adresáři na dané instalační disketě. Jméno tohoto instalačního programu je buď "INSTALL.EXE" nebo je to jméno přeneseného instalačního souboru z internetu (z firemních "www" stránek; například pro modul vedení daňové evidence podnikatelů je jméno instalačního souboru "UCET").

Po spuštění instalačního programu je zobrazena vstupní obrazovka, na které jsou vypsány základní informace, týkající se instalace předmětného programového modulu.

Vlastní instalace je zahájena po stisku klávesy [Enter]. Po stisku jakékoliv jiné klávesy je instalace programu předčasně ukončena.

4. Určení výstupního zařízení

Jako první údaj pro bezproblémové provedení instalace je nutno zadat pevný disk, na který požadujete předmětný program instalovat.

Instalační program Vám nabídne "logické" jméno disku. Doporučujeme nabídnuté jméno ponechat, ale je samozřejmě možné je změnit.

Poznámka :
Je-li prováděna instalace více programů na jeden počítač, je doporučeno provést instalaci na jeden logický disk do jednoho výstupního adresáře.

5. Určení výstupního adresáře

Dále je třeba zadat adresář, do kterého bude instalace předmětného programu provedena. Instalační v tomto adresáři vytvoří další potřebné podadresáře.

Změníte-li instalačním programem nabídnuté jméno výstupního adresáře, je nutné zabezpečit systémovými prostředky všeobecný dostup do tohoto adresáře. Pro nezkušené uživatele osobních počítačů je doporučeno přednastavený název adresáře neměnit.

Poznámky :
Je-li prováděna instalace více programů na jeden počítač, je doporučeno provést instalaci na jeden logický disk do jednoho výstupního adresáře. Je-li prováděna instalace do více výstupních adresářů je nutno zajistit obecný dostup (příkazem DOSu "PATH") do adresáře tiskových programů.
V případě, že je potřeba zjistit, kam byla instalace původní verze programového modulu provedena, je tam možno učinot pomocí funkce "Vlastnosti", kterou lse iniciovat pomocí "menu", které je zobrazeno po stisku pravého tlačítka na polohovacím zařízení (myši). Na záložce "Program" je v datové položce "Cíl" nebo "Příkazový řádek" uložena hodnota spouštěného programu. Do identifikace "Driveru pevného disku" je zadáno první písmeno z uvedené hodnoty (v zobrazeném příkladu to je "G"). Do "Adresáře pro kopii" je zadán adresář (složka), respektive adresáře (slozky), které jsou v položce uvedeny a končí adreséřem "složkou" "VAEVID" (včetně).

Zadání parametrů instalace Získání parametrů pro instalaci

6. Specifikace prováděné instalace

Obsahuje-li instalační disketa datové soubory demonstračního (ilustračního) příkladu a provádí-li se první instalace do zadaného adresáře, je možné provést instalaci i těchto datových demonstračních souborů.

Jestliže je předmětný program v zadaném adresáři již nainstalován (z dřívější instalace), je možné uchovat nebo přepsat Vaše uložené konfigurační údaje.

Poznámky :

 • Uvedené "Uchování Vaší původní instalace" se týká POUZE údajů a různých nastavení. V žádném případě při regulérně provedené aktualizaci (reinstalaci) programového vybavení nejsou jakýmkoliv způsobem měněna Vaše data (údaje uložené v databázových souborech).
 • Podrobnější pokyny pro zápis jednotlivých příkazů operačního systému je možné získat v kterékoliv příručce, která pojednává o uvedené problematice.
 • Popis "instalace připojené tiskárny" k Vašemu počítači pro programové vybavení vytvořené mou firmou je uveden na samostatné stránce.

7. Používání "češtiny" u DOSových programů v systému Windows®

V případě, že je prováděna instalace DOSových programů pod systém Windows®, je pro bezproblémové používání "české" klávesnice nutné, aby v systému Windows® byla nainstalována podpora českého národního prostředí.

Kontrolu přítomnosti národní podpory a její případné doplnění je možné provést z "Ovládacích panelů" buďto pomocí ikony "Klávesnice" nebo "Místní nastavení". V obou případech v dialogovém okně zvolíte záložku "Jazyk". V seznamu nainstalovaných jazyků a rozložení klávesnice musí být uveden jazyk "česky". Pokud není, tlačítkem "Přidat" provedete jeho doplnění.

V případě, že není možné provést korektně tisk výstupní sestavy na připojené tiskárně (např. tiskárna je určena pouze pro Windows®), je možné použít "Tiskový modul pro Windows".

ZobrazeníPro používání "češtiny" DOSových programů pod operačním systémem Windows98® (respektive Windows95®) je nutno, aby základní datové soubory počítače obsahovaly příslušné instrukce (příkazy) pro zavedení a používání příslušných ovladačů.

8. Zobrazení hlavního "okna" programového modulu v systému Windows®

V případě, že Vám v systému Window® nevyhovuje zobrazení hlavního "okna" instalovaného programu, je možno příslušné zobrazení na obrazovce Vašeho počítače specifikovat pomocí funkce "Vlasnosti", která je zařazena v menu iniciovaném po stisku pravého tlačítka polohovacího zařízení ("myši") na ikoně "MSDOS" (v levém horním roku hlavního okna) - vhodné pro nastavení modulu "spouštěného" přímo (spouštěný soubor typu "exe").

V případě, že pomocí funkce "Vlastnosti" u spouštěného programového modulu (souboru typu "exe") nebo jeho "zástupce" (souboru typu "lnk") nelze dojít k uspokojivým výsledkům, je nutno do stejného adresáře uložit dávkový soubor (soubor typu "bat") a parametry nastavit u tohoto souboru. Zde je nutno si uvědomit tu skutečnost, že v tomto případě je nutno zajistit spouštění tohoto dávkového souboru (změnou parametru u příalušného zástupce). Dávkový soubor pro spuštění programového modulu obsahuje pouze jeden příkaz a to jméno tohoto spouštěného programového modulu (například UCET.EXE pro spuštění modulu pro vedení daňové evidence).

V případě, že je spouštění programového modulu provedeno pomocí dávkového souboru (jedná se o soubor typu "bat"), je nutno pro tento soubor vytvořit "zástupce" (například pomocí "průzumníka") a zobrazení na obrazovce Vašeho počítače specifikovat pomocí funkce "Vlasnosti", která je zařazena v menu iniciovaném po stisku pravého tlačítka polohovacího zařízení ("myši") na vytvořeném "zástupci".

Vlastní nastavení zobrazení je provedeno (ve funkci "Vlastnosti") nastavením parametrů záložky "Možnosti", "Písmo" respektive "Zobrazení".

Nahoru


Ilustrační příklad instalace modulu "ÚČET"

Například, pro instalaci modulu daňové evidence je možno vlastní instalaci z příslušné instalační diskety spustit pomocí následujících příkazů :

Zahájení instalace programu

A zadání jednotlivých parametrů "instalace" je znázorněno na následujícím obrázku :

Zadání parametrů instalace

Doporučený postup pro provedení reinstalace "registrované" verze

Pro provedení reinstakace "registrovaných" verzí programového vybavení při přechodu na upgradované (aktualizované, vyšší) verze registrovaného programového vybavení ve verzi pro DOS (které je šířeno pomocí internetu) je doporučen níže uvedený postup :

 • získání instalačního souboru z internetu
  Stažení istalačního souboru Na firemních www stránkách v kapitole "Programy" na záložce "Start verze" je možné si stáhnout instalační soubory "Start" verzí všech nabízených programových modulů. Instalační soubor požadovaného programového modulu. Stahovaný instalační soubor není nutno ukládat na disk, je doporučeno provést přímo jeho "Spuštění". Pokud je potřeba instalační soubor přenést pomocí výměnného disku ("flešky") na jiný počítač, je doporušeno provést uložení instalačního souboru do nějaké složky (do nějakého adresáře) na tomto výměnném disku ("flešce"). Je-li provedeno uložení "DOSového" instalačního adresáře do hlavní složky (do hlavního adresáře) na výměnný disk (na "flešku") nebude možno instalační programový modul spustit z důvodu vytváření "pracovních" souborů.
 • určení výstupního zařízení
  Jako první údaj pro bezproblémové provedení instalace je nutno zadat pevný disk, na který požadujete předmětný program instalovat.
  Instalační program Vám nabídne "logické" jméno disku. Doporučujeme nabídnuté jméno ponechat, ale je samozřejmě možné je změnit.
 • určení výstupního adresáře
  Dále je třeba zadat adresář, do kterého bude instalace předmětného programu provedena. Instalační v tomto adresáři vytvoří další potřebné podadresáře.
  Změníte-li instalačním programem nabídnuté jméno výstupního adresáře, je nutné zabezpečit systémovými prostředky všeobecný dostup do tohoto adresáře. Pro nezkušené uživatele osobních počítačů je doporučeno přednastavený název adresáře neměnit.
  Je-li prováděna instalace více programů na jeden počítač, je doporučeno provést instalaci na jeden logický disk do jednoho výstupního adresáře. Je-li prováděna instalace do více výstupních adresářů je nutno zajistit obecný dostup (příkazem DOSu "PATH") do adresáře tiskových programů.
  V případě, že je potřeba zjistit, kam byla instalace původní verze programového modulu provedena, je tam možno učinot pomocí funkce "Vlastnosti", kterou lse iniciovat pomocí "menu", které je zobrazeno po stisku pravého tlačítka na polohovacím zařízení (myši). Na záložce "Program" je v datové položce "Cíl" nebo "Příkazový řádek" uložena hodnota spouštěného programu. Do identifikace "Driveru pevného disku" je zadáno první písmeno z uvedené hodnoty (v zobrazeném příkladu to je "G"). Do "Adresáře pro kopii" je zadán adresář (složka), respektive adresáře (slozky), které jsou v položce uvedeny a končí adreséřem "složkou" "VAEVID" (včetně).
  Zadání parametrů instalace Získání parametrů pro instalaci
 • specifikace prováděné instalace
  Jestliže je předmětný programový modul v zadaném adresáři již nainstalován (z dřívější instalace), je možné uchovat nebo přepsat Vaše uložené konfigurační údaje.

Výše uvedenou činnost je možno provést zcela bez problémů a to pomocí programového modulu Průvodce ekonomickými programy, který byl zhotoven pro uživatele systému Windows®, který umožňuje spouštění nabízených programových modulů pro vedení ekonomických agend (a to jak "start" verzí tak i "plných" verzí), provedení instalace příslušné verze programového modulu a provedení aktualizace (reinstalace) programového modulu, stažení podpůrných datových souborů (tiskových karet, statistických formulářů, pomocných programových modulů, databází kurzů ČNB, ...).
Vše probíhá komfortně a přehledně, každá funkce je dostupná po stisku jednoho tlačítka. Není třeba na internetu vyhledávat příslušné stránky a soubory, není třeba přemýšlet kde je daný programový modul nainstalován, Průvodce vše vykoná za Vás.

Upozornění :
Pokud jsou v aktualizovaném programovém vybavení používány jednotlivé "nadstandardní funkce", je nutno provést (po případně provedeném zaregistrování aktualizovaných verzí DOSových programových modulů) zápis "konfigurace" jednotlivých DOSových programových modulů pro daného uživatele (jedná se o zápis údajů, které "nadstandardní funkce" má daný uživatel zakoupeny a tím pádem zapsány do své "konfigurace"). Zmíněný zápis "konfigurace" nadstandardních funkcí je proveden pomocí Průvodce ekonomickými programy ve skupině "Dolňkových funkcí" (inicializace stiskem tlačítka  Spustit ) kde na záložze "Konfigurační soubory" se zápis "konfigurace" daného uživatele provede stikem tlačítka  Uložení souboru  (pro registrované verze programových modulů).

Specifikace (nastavení) dialogového okna

Po provedeném nainstalování jednotlivých (DOSových) programových modulů je ve většině případů nutno provést aktualizaci jednotlivých parametrů pro zobrazení příslušného dialogového okna (okna systému Windows®, ve kterém je provedeno zobrazení). Toto je možno provést pomocí "menu", které je zpřístupněno pomocí polohovacího zařízení (myši) po "pravokliku" na ikoně v levém horním okraji. Zde je nutno si uvědomit, že při zobrazení "přes celou obrazovku" je nutno nejprve stiskem kláves [Alt] a [Enter] přepnout do zobrazení "v okně").

Nastavení zobrazení okna programového modulu

Po zvolení funkce "Vlastnosti" je možno pomocí specifikování jednotlivých parametrů na záložce "Písmo" provést nastavení jedenotlivých "fontů" operačního systému Windows® pro zobrazení textů dislogového okna. Na záložce "Rozvržení" je možno specifikovat "umístění" dialogového okna na obrazovce Vašeho display.

Nastavení zobrazení okna programového modulu Nastavení zobrazení okna programového modulu

Po ukončení zadávání jednotlivých parametrů je možno provést jejich "trvalé" uložení a to zadáním příslušné obpovědi na zobrazený dialog operačního systému Windows®, který je zobrazen po stisku tlačítka "OK".

Nastavení "proměnných prostředí" pro podvojné účetnictví

Programové moduly pro vedení podvojného účetnictví (programový modul PC-ÚČTO a programový modul PC-FAKT) obsahují funkci pro přechod mezi uvedenými programovými moduly (která se aktivuje současným stiskem kláves [Ctrl] a [F10]). Pokud tato funkce není v daném operačním systému "provedena" (přechod po stisku kláves z modulu do modulu není proveden), je nutno provést změnu (zrušení) v nastavení proměnných prostředí daného operačního systému, Jedná se o to, že v proměnných prostředí daného uživatele jsou proměnné "TEMP" a "TMP", které definují "cestu" k adresáři (složce), která neexistuje (nebo je pro DOSOvé programy nepřístupná). Náprava je zrušení uvedených proměnných prostředí pro daného uživatele (viz následující "obtisky" části dialogového okna).

Nastavení proměnných prostředí

Nastavení lze provést :
 • Tlačítko "Start"
 • Položka "Nastavení"
 • Položka "Ovládací panely"
 • Položka "Systém"
 • Záložka "Upřesnit"
 • Tlačítko "Proměnné prostředí"
Nastavení proměnných prostředí

Provozování (používání) DOSových aplikací ve Windows®

Jednotlivé programové moduly, které byly zhotovené pro operační systém DOS, nelze ve verzích operačního systému Windows® ve variantě 64-bit spouštět. Spuštění těchto programových modulů je možné za pomoci "emulátorů operačního systému DOS" :

Správa paměti počítače pro Windows® verze XP
U některých počítačů podle jejich aktuální konfiguraci dochází k výpisu chybového hlášení jednotlivých programových modulů o "nedostatku paměti počítače". Jedná se o hlášení, které onamuje, že pro provozování DOSové verze programového modulu je nedostatek paměti pro DOS (v prvních 640 kB operační paměti počítače). V žádném případě se nejedná o chybové hlášení, které by naznačovalo nedostatek paměti instalované v počítači. Náprava tohoto stavu je někdy jednoduchá, někdy složitá, je to odvislé od aktuální konfigurace daného počítače a systému Windows®. Spouštění DOSOvých programových modulů je prováděno pomocí systémových souborů "autoexec.nt" a "config.nt", které jsou uložený v adresářích operačního systému.

 • Příklad použití souboruautoexec.nt - u tohoto souboru je možno vyřadit spouštění modulu "mscdexnt.exe" (instalace rozčíření CD-ROM), dále pak modul "redir" (siťový přesměrovač) a případně i dalších systémových modulů (je nutno odzkoušet funkčnost operačního systému). Vyřazení spouštění modulu se provede zápisem "REM " do prvních pozic do příslušného řádku v souboru "autoexec.nt".
 • Příklad použití souboruconfig.nt - v tomto souboru by měly být v podstatě zařazeny tři příkazy a to :
  • dos=high, umb - pro spouštění části systému DOS v "horní paměti"
  • device=%SystemRoot%\system32\himem.sys - pro zavádění programových modulů do "horní paměti"
  • files=100 - udává počet současně otevřených souborů (v závislosti na spouštěných programových modulech doporučuji zadat hodnotu 50 až 100)

Poznámka :
Výsledek snažení je možno zobrazit pomocí příkazu "mem", respektive "mem /p", který je zadán pomocí "příkazového řádku". Zde je nutno si uvědomit, že provedené změny ve výše uvedených souborech se projeví po novém spuštění "příkazového řádku" po uložení provedených změn ve výše uvedených systémových souborech.

Zobrazení dialogového okna programu v systému Windows®
Pro rychlou změnu zobrazení dialogového okna DOSového programového modulu je možno použít současný stisk kláves [Alt] a [Enter] (je provedena změna zobrazení v dialogovém okně a zobrazení přes celou obrazovku).
Pro změnu zobrazení dialogového okna DOSového programového modulu je možno použít funkci "Vlastnosti", která je dostupná pomocí "menu", které je možno iniciovat pomocí "ikony", která je zobrazena v levém horním rohu dialogového okna DOSového rpogramového modulu. Pomocí jednotlivých parametrů na záložce "Možnosti" lze provést nastavení typu zobrazení dialogového okna a na záložce "Písmo" lze provést nastavení typu a velikosti písma pro zobrazení DOSového programového modulu v dialogovém okně.

Nastavení parametrů zobrazení Nastavení parametrů zobrazení

Nahoru


Instalace programů pro Windows®

Při provádění instalace (repektive reinstalace) programových modulů sestavených pro operační systém Windpws® je nutno provést jejich instalaci, repektive reinstalaci (aktualizaci), do stejného adresáře (složky), kam byla provedena první instalace daného programového modulu, respektive do adresáře (složky), kam byly provedeny instalace spolupracujících programových modulů. Příslušný adresář (složku), kam byla instalace daného programového modulu provedena, je možno zjistit ze "zástupce", pomocí kterého je příslušný programový modul spouštěn. Po nastavení se na daného zástpce a stisku pravého tlačítka na polohovacím zařízení je provedeno zobrazení "menu" a zde se zvolí položka "Vlastnosti". Po zobrazení dialogového okna "vlastností" je nutno si zapamatovat údaje z položky "Cíl" (v konkrétním případě byla instalace provedena do adresáře VAEVID na disk G).

Zjištění parametrů pro instalaci

Po spuštění instalačního programového modulu je možno na jednom z dialogových oken zvolit cílový adresář (složku), do kterého bude instalace (respektive reinstalace) příslučného programového modulu provedena. Zde je nutno provést nastavení příslušného disku (ve zvoleném příkladě disk "g - provoz") a dále je nutno provést volbu (nastavení) adresáře (složky) na zvoleném disku. V našem příkladě to je "VAEVID", protože adresář (složka) "MZDY" je instalačním programem doplněn automaticky.

Zadání adresáře pro instalaci

Poznámky k instalaci a spuštění programů v systému Windows 7®

 • Při instalaci programového modulu je nutno potvrdit úvodní (výstražné) "okno" systému Windows 7®, ve kterém je upozornění, že spouštěný programový modul je od neznámého tvůrce.
 • Jestliže se pokoušíte instalovat, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu instalačního souboru a poté klepněte na příkaz Spustit jako správce. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 • Pokud se program nainstaloval, ale nejde spustit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu, klepněte na příkaz Vlastnosti, klepněte na kartu (záložku) Kompatibilita, zaškrtněte políčko Spustit tento program jako správce a poté zkuste program spustit.

Nahoru


Popis činnosti při rekonstrukci počítače nebo přechodu na nový počítač

V případě prováděné rekonstrukce Vašeho počítače (respektive pevného disku v počítači) je doporučeno provést archivaci datových souborů pomocí standardních funkcí v programovém vybavení na Vaše externí média (funkce pro archivaci datových souborů - uložení na disketu). Archivaci všech souborů je možno provést také tak, že se obsah celého hlavního adresáře (složky) "VAEVID" přenese na externí archivní médium (CD, RW, apod.).

Pro bezproblémový přechod na nový (resp. rekonstruovaný) počítač je doporučeno provést přenos všech datových souborů, které byly uloženy do hlavního adresáře ekonomických programů (nejčastěji se jedná o adresář "VAEVID") na nový pevný disk (resp. na pevný disk v novém počítači) bez jakýchkoliv změn a úprav. K provedení "přenosu" datových souborů se nedoporučuje používat "vypálení na CDčko", protože při zpětné kopii budou přenesené soubory označeny atributem "pouze pro čtení" a tím pádem nebude možno do takto přenesených souborů na novém počítači (respektive na novém disku) zapisovat další záznamy (další doklady).

V případě původního stylu šíření programového vybavení pomocí instalačních disket (tak zvaných "ostrých verzí" programového vybavení) je nutno po provedené kopii obsahu hlavního adresáře na novém (resp. rekonstruovaném) počítači provést vlastní reinstalaci programového vybavení. Reinstalace příslušného programového vybavení je provedena z "platných" instalačních disket (viz následující kapitola).

V případě, že nemáte zakoupeno více instalací, je na novém počítači provedena "náhradní" instalace s omezenou dobou platnosti (tato doba je jeden měsíc). Do doby uplynutí "náhradní" instalace je nutno provést "obnovení" instalačních disket (buď přímo u mne nebo elektronicky) a po obdržení nových instalačních disket (resp. po jejich obnovení elektronickou cestou) provést opakovaně reinstalaci programového vybavení. Při ukončení instalace s "náhradní" dobou platnosti a nutnosti provést "obnovení" disket je o této skutečnosti instalačním modulem vypsáno upozornění.

V případě nového stylu šíření programového vybavení (které je realizováno pomocí internetu a "registrovaných" verzí programového vybavení - to je BEZ instalačních disket) je nutno po provedené kopii obsahu hlavního adresáře na nový počítač (na nový disk) provést "registraci" všech používaných programových modulů pomocí obdržených platných "registračních" klíčů pro jednotlivé programové moduly nebo pro zaplacené funkce programového vybavení (doplňkových pomocných programových modulů).

V případě používání "nadstandardních" (t.j. uživatelských a zaplacených funkcí v jednotlivých programových modulech) je doporučeno provést uložení Vaší konfigurace do předmětných programových modulů. Toto uložení "konfigurace" je doporučeno provést až po provedeném zaregistrování přenesených (a používaných) programových modulů na novém počítači (na novém disku). Vlastní funkce pro zápis "konfigurace" je obsažena v programovém modulu "Průvodce ekonomickými programy" a to po spuštění "Doplňkových funkcí" (stiskem tlačítka "Spustit"). Funkce pro uložení konfigurace je na záložce "Konfigurační soubory" a pro "registrované" verze programových modulů je nutno pomocí tlačítka "Uložení souboru" iniciovat příslušnou funkci (tu první). Pro korektní provedení uvedené funkce je nutno mít v adresáři (složce) "RECEIVE", která je v adresáři (složce) "VAEVID", uložený datový soubor DATACONF.DTA, který obsahuje Vaší konkrétní konfiguraci programových modulů.

Poznámky :

 • Příslušná funkce pro registraci jednotlivých "DOSových" programových modulů je zařazena ve skupině funkcí "Počáteční nastavení programu" příslušného programového modulu. Po provedené registraci modulu je na vstupní obrazovce změněn výpis "Start verze" na "Reg. verze" (v pravém horním rohu). Funkce pro registraci používaných (zaplacených) pomocných (nadstandardních) programových modulů je iniciována po současném stisku kláves [Ctrl] a [F2] (v daném pomocném modulu).
 • Při registraci "Windowsových" programových modulů je funkce pro registraci zařazena ve skupině funkcí "Nastavení" respektive ve skupině zaplacených funkcí programového modulu (například tisk výkazů - modul WinUži). Po provedené korektní registraci je funkce pro registraci nedostupná (je v příslušném menu vypsána "šedě").

Nahoru


Omezení "Start" verzí programů

 • Do "Start" verze programů nejsou zařazeny nadstandardní funkce programů, které jsou dostupné až po uhrazení příslušného registračního poplatku. Jedná se zejména o "uživatelské" funkce, které byly vytvářeny (a do příslušných programů zařazovány) na základě specifických požadavků jednotlivých uživatelů.
 • Výslednou výstupní sestavu, která byla vytvořena pomocí "Start" verze programu, je možné si na obrazovce počítače prohlédnout (pro získání přehledu jejího formátu), a je možné ji na připojené tiskárně vytisknout pouze za předpokladu, že nejsou překročeny maximální počty záznamů v datových souborech (viz následující tabulka).
 • Všechny funkce programového systému "Start" verze pro zápis jednotlivých účetních dokladů jsou plně funkční pouze s omezením na maximální počet záznamů (položek) databázového souboru, který je možno uložit do příslušného databázového souboru (viz následující tabulka).
 • Počet Popis omezení počtů záznamů ve "Start" verzích programů
  500 Maximální počet záznamů v souboru deníku (max. počet účetních dokladů) podvojného účetnictví
  75 Maximální počet "syntetických účtů" (max. počet účtů v účtové osnově)
  50 Maximální počet obchodních partnerů v souborech "saldokonta" podvojného účetnictví
  100 Maximální počet záznamů v ostatních databázových souborech
  500 Maximální počet záznamů v souboru deníku (max. počet účetních dokladů) daňové evidence
  100 Maximální počet pohledávek nebo závazků v daňové evidenci
  25 Maximální počet záznamů v souborech pomocné evidence daňové evidence
  10 Maximální počet záznamů v souborech personální evidence (výpočtu mezd)
  15 Maximální počet datových položek záznamu databázového souboru
  5 Maximální počet klientů "Start" verze systému daňové evidence, podvojného účetnictví a personální evidence (výpočtu mezd)

Nahoru


Registrace "Start" verzí programů

 • Pro získání "ostré" (respektive "registrované") verze programu, která není omezená počtem záznamů v datových souborech, je nutné uhrazení "registračního" poplatku podle aktuálního ceníku (který je součástí registračního formuláře) současně s odesláním vyplněného registračního formuláře na adresu firmy.
  Druhou možností je použití internetového obchodu (zde je registrační poplatek snížen o 10%).
 • Registrační formulář je přibalen v instalačním souboru "Start" verze každého programu nebo je možno jej získat na Internetu (ve formě stránky). Vyplněný registrační formulář zašlete na mou firmu poštou, faxem nebo e-mailem.
 • Uhrazením registračního poplatku získá uživatel programu právo na využívání výhod a služeb jako kterýkoliv jiný zákazník mé firmy. Jednou provedená registrace platí i pro všechny následující verze daného programu, to znamená, že nebudete muset platit registrační poplatek za inovované verze programu(ů), jak budou uvolňovány ke stažení z BBSky nebo Internetu.
 • Připomínám skutečnost, že pokud nepřekročíte omezující objem dat, můžete "Start" verze programů (vyvinuté v mé firmě) volně používat ZDARMA (bez uhrazení jakéhokoliv poplatku).
 • Ceny jednotlivých programů jsou při platbě registračního poplatku sníženy o 5% slevu (tak jak je uvedeno v obchodních podmínkách pro "platbu předem").
 • Po připsání částky na běžný účet firmy Stanislav VANÍČEK Vám bude na Vámi zadanou adresu v registračním formuláři zaslána faktura (daňový doklad) obsahující příslušné registrační údaje (registrační klíče) Vámi zakoupených programových modulů spolu s licenčním ujednáním. Současně je odeslání údajů provedeno i na Vámi zadanou adresu elektronické pošty.
 • Po zaregistrování "start" verze programu je možné data (to je zaúčtované doklady a další uložené informace), která byla vytvořena v "Start" verzi programu, používat i v registrované verzi programového systému. Registrovaná verze programového modulu odpovídá "ostré" verzi programového modulu, která je dodána na klasické instalační disketě.
 • Podrobné informace využívání programů jsou uvedeny v licenční smlouvě.
 • Požadavek na zařazení "nadstandardní" funkce do registrované verze programového modulu je řešen obdobným způsobem. Po připsání příslušné částky na běžný účet je na zadanou elektronickou adresu odeslán "konfigurační" soubor, který je pomocí "Průvodce ekonomickými programy" (skupina "Doplňkové funkce", záložka "Konfigurační soubory") přenesen do Vaší konfigurace nainstalovaného programového vybavení. Současně je na zadanou adresu odeslána faktura (daňový doklad).
 • V případě registrace "pomocného" modulu, pomocí kterého je zpracována uživatelem požadovaná funkce (po dobu 30.ti dnů je využívání funkce zdarma pro odzkoušení), je po uhrazení "registračního" poplatku provedeno zaslání příslušných registračních údajů současně s fakturou (daňovým dokladem) k provedení registrace pomocného modulu.
 • Při přechodu z používání "ostré" verze programových modulů na registrované "start" verze programových modulů je na Vámi zadanou adresu odeslán elektronický dopis (e-mail) obsahující příslušné registrační údaje zakoupeného programového vybavení.
 • Registrace konkrétního programového modulu je provedena zápisem obdržených "registračních údajů" do příslušných datových položek pomocí funkce "Registrace programového modulu", která je standardně zařazena do skupiny funkcí "Počátečního nastavení programu".
  Registrace programového vybavení

Nahoru


Poslední změna: 4. července 2016
© 2016   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky