Logo

Ceník poskytovaného programového vybavení

Na této stránce je uveden aktuální obchodní ceník programového vybavení, které je šířeno firmou Stanislav VANÍČEK. Dále jsou zde uvedeny jak ceny samostatných programů a systémů, tak ceny jednotlivých nadstandardních funkcí (které je možno zařadit do příslušných programů a systémů) a konečně ceny zvýhodněných programových celků.

Ceník pomocných programů Platný od 20 ledna 2015 
První část obchodního ceníku šířeného programového vybavení obsahuje "společné" programy (programy pro nastavení formátu výstupních sestav a tisk výstupních sestav) a dále programy pro evidenci různých informací v samostatných databázových souborech s výpisem do tiskových sestav zhotovené dle přání mých zákazníků.

Ceník jednotlivých programů Platný od 27 února 2017 
Druhá část obchodního ceníku šířeného programového vybavení obsahuje programy pro vedení ekonomických agend soukromého podnikatele nebo malé společnosti. Jedná se o programy pro vedení účetnictví, personální evidenci s výpočtem mezd a programy pro klasické vedení skladu nebo pro fakturaci s vedením skladu.

Ceník zvýhodněných sestav Platný od 1 listopadu 2012 
V této části obchodního ceníku šířeného programového vybavení jsou uvedeny "zvýhodněné" sestavy vybraných programových celků pro vedení ekonomických agend soukromého podnikatele nebo malé společnosti.

Při zakoupení zvýhodněné sestavy získáte slevu až 30% z ceny.

Ceník nadstandardních funkcí Platný od 13 června 2016 
Nadstandardní funkce programových modulů, uvedené v této části obchodního ceníku šířeného programového vybavení, jsou do jednotlivých programových modulů pro vedení ekonomických agend soukromých podnikatelů a malých společností zařazeny až na základě požadavku konkrétního uživatele programového vybavení.

Stručné obchodní podmínky Platné od 1. ledna 1999 
V této kapitole jsou stručně uvedeny obchodní podmínky, například "Ceny programového vybavení jsou uvedeny v Kč v konečných částkách (v současné době nejsem plátce daně z přidané hodnoty)."

Aktualizace programového vybavení Platné od 1 ledna 2008 
Další část obchodních informací o šířeném programovém vybavení obsahuje položky za zaslání instalační diskety registrovaného programového vybavení na adresu zákazníka poštou nebo zaslání instalační diskety "demoverze" objednaného programového vybavení, ceny za "update" programového modulu (v rámci jedné verze programového modulu) a ceny za "upgrade" programového modulu (v rámci přechodu na vyšší verzi programového modulu).

Multilicence  
"Multilicence" je možnost provedení instalace předmětného programového vybavení na více oddělených počítačů (poboček nebo oddělení) konkrétního zákazníka. Pro každý další oddělený počítač se základní cena programového vybavení snižuje podle počtů počítačů, na kterých bude programové vybavení provozováno.

Multiverze  
"Multiverze" programu umožňuje uživateli vedení více jednotlivých firem v jediné instalaci programu na jednom počítači. Stávající "multiverze" jednotlivých programů umožňují vedení maximálně 200 samostatných klientů.

Poznámka :
Veškeré programové moduly, programové celky a nadstandardní funkce lze s další slevou zakoupit pomocí provozovaného elektronického obchodu.

NahoruPoslední změna : 23. července 2018
© 2018   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky