Logo

Provedené inovace programového vybavení

Následující kapitoly obsahují popis aktualizovaných funkcí a novinek v šířeném programovém vybavení, které byly provedeny za poslední období.
Uživatelé nabízeného programového vybavení, používající Internet, si mohou nechat zcela ZDARMA zasílat informace o novinkách v programových modulech a informační bulletiny přímo do své poštovní schránky.


Inovace programového modulu pro vedení personální evidence a výpočet mezd
Po "rozkliknutí" (kliknutím na nadpis odstavce) se zobrazí uložené "novinky" za poslední období týkající se provedených inovací programového modulu pro vedení personální evidence a výpočet mezd ve Windows® (programový modul WMZDY), které byly vytvořeny na základě požadavků jednotlivých uživatelů programového vybavení pro vedení personální evidence a výpočet mezd. Poslední informace byla do datové oblasti uložena dne 03-02-2019.

Inovace programových modulů pro vedení účetnictví, evidencí a výpis informací
Po "rozkliknutí" (kliknutím na nadpis odstavce) se zobrazí uložené "novinky" za poslední období týkající se provedených inovací programových modulů pro vedení podvojného účetnictví, tisku výkazů a výpisů informací, vedení daňové evidence soukromých podnikatelů a dalších programových modulů pro vedení jednotlivých ekonomických agend, které byly vytvořeny na základě požadavků jednotlivých uživatelů programového vybavení. Poslední informace byla do datové oblasti uložena dne 07-05-2019.

Nahoru


Podrobné informace o jednotlivých funkcích zařazených do programových modulů

Vážení uživatelé,
V následujících odstavcích máte možnost si zobrazit informační bulletiny, které jsou aktuální a které byly distribuovány jednotlivým zákazníkům.
Dále jsou zde (podle jednotlivých programových modulů) uloženy doplňující popisy zařazených funkcí do programového modulu, tak jak byly vydávány (jako odpovědi na dotazy jednotlivých uživatelů programového vybavení).
Dále jsou zde (podle jednotlivých programových modulů) uvedeny informace o konkrétních funkcích zařazených do programových modulů, které byly v daném období zpracovány pro konkrétní zákazníky.

Podvojné účetnictví
Po "rozkliknutí" se zobrazí uložené informace, týkající se programových modulů pro vedení podvojného účetnictví.

Daňová evidence
Po "rozkliknutí" se zobrazí uložené informace, týkající se programového modulu pro vedení daňové evidence podnikatelů.

Personální evidence a výpočet mezd
Po "rozkliknutí" se zobrazí uložené informace, týkající se programového modulu pro vedení personální evidence a výpočtu mezd.

Vedení skladové evidence a fakturace
Po "rozkliknutí" se zobrazí uložené informace, týkající se programových modulů pro vedení skladové evidence a fakturaci.

Externí tiskové programové moduly
Po "rozkliknutí" se zobrazí uložené informace, týkající se externích pomocných programových modulů pro generování a nastavení jednotlivých tiskových sestav vytvářených programovým vybavením zhotoveným v mé firmě.

Společné informace o programech (FAQ)
Zde najdete informace, týkající se základních funkcí šířených programových modulů pro vedení ekonomických agend a různých evidencí.

Konfigurace a instalace nabízených programových modulů
Zde najdete informace, týkající se nastavení konfigurace a provedení instalace jednotlivých nabízených programových modulů. Dále je zde uveden možný postup (návod) pro zaslání příslušných datových souborů po havárii počítače na můj počítač k provedení opravy příslušných datových souborů.

Pravidelné informační bulletiny
Zde najdete "pravidelné" informační bulletiny, které byly distribuovány jednotlivým zákazníkům.

Nahoru


Závěr

Datová oblast informačního systému, ve které jsou uloženy "novinky" za poslední období, je uživatelům dostupná pomocí funkce (záložky) "Novinky" nebo "Nápověda" informačního systému doplňkových funkcí "Průvodce ekonomickými programy". Uložené informace z této datové oblasti informačního systému jsou též postupně zpřístupňovány i uživatelům internetu a to v kapitole "Bulletiny" na záložce Informace, odpovědi, archiv firemních "www" stránek.

Inovovaná verze "Průvodce ekonomickými systémy" obsahuje v části "Doplňkových funkcích" na záložce "Novinky" a "Nápověda" jednotlivé informace, tak jak jsou uvolňovány.

Zobrazení jednotlivých informací o provedených aktualizacích funkcí programových modulů je možno zobrazit na záložce "Novinky" (ve skupině "dopňkových" funkcí) stiskem tlačítka  Načtení . Zobrazení příslušné informace je provedeno po stisku tlačítka  Zobrazení  (po nastavení se na příslušnou informaci dle zobrazeného seznamu).

Doplňkové funkce Průvodce
Zobrazení jednotlivých informací o popisech zařazených funkcí do programových modulů je možno zobrazit na záložce "Nápověda" (ve skupině "dopňkových" funkcí) stiskem tlačítka  Načtení . Zobrazení příslušné informace je provedeno po stisku tlačítka  Zobrazení  (po nastavení se na příslušnou informaci dle zobrazeného seznamu).

Doplňkové funkce Průvodce

Je-li Váš počítač připojen k "internetu" je provedeno prohledání datové oblasti informačního systému, ve které jsou uloženy informace o inovaných funkcích v jednotlivých programových modulech. V případě, že byl nalezen popis inovované funkce pro daný programový modul (uvedený na "úvodní" obrazovce), je popis tohoto programového modulu zobrazen  žlutě . V případě, že je název příslušného programového modulu zobrazen červeně, je v příslušných datových oblastech uložena zásadní aktualizace daného programového modulu a je doporučeno provést reinstalaci tohoto programového modulu. Je-li zobrazen popis (název) programového modulu fialově, byla pro tento programový modul uvolněna aktualizace a současně je v datové oblasti uložen popis inovované funkce pro tento programový modul (kombinace obou předchozích stavů).

Úvodní obrazovka Průvodce

ZpětPoslední změna : 7. května 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky