Logo

Obsah firemních stránek

Úvod
úvodní (základní) stránka, základní informace o firemních stránkách, odkazy na nejnovější události (inovaci programových modulů), technické informace (pro zobrazení stránek) a vysvětlení použitých základních pojmů

O firmě
základní informace o firmě, o nabízeném programovém vybavení pro vedení ekonomických agend, o poskytovaných službách konečným zákazníkům (uživatelům nabízeného programového vybavení), kontaktech na firmu a na spolupracující firmy

Popisy programů
základní anotace i podrobné popisy poskytovaného programového vybavení pro vedení ekonomických agend rozdělené do tématických skupin (daňová evidence, podvojné účetnictví, peronalistika s výpočtem mezd, skladová evidence, fakturační systém, různé pomocné evidence, výpisy tiskových sestav, společné vlastnosti nabízeného programového vybavení a nároky na použitou výpočetní techniku)

Programy
možnost provedení kopie "start" verzí (demo verzí) šířeného programového vybavení (po zaregistrování plnohodnotná verze), objednání a zakoupení "plných" verzí programového vybavení (registrační poplatky "start" verzí programového vybavení), aktualizace (tj. "reinstalace") zakoupeného programového vybavení uživatelem a kopie doplňků programového vybavení (nadstandardní funkce doplňující nabízené programové vybavení a specielní pomocné programové moduly zhotovené na zakázku)

Služby
nabízené služby koncovým zákzaníkům (uživatelům) související s provozem poskytovaných softwarových produktů u koncových zákazníků, vývoj a tvorba uživatelského software na zakázku, doplnění poskytovaného programového vybavení na zakázku, tvorba webových prezentací, informace o pořádaných seminářích

Ceníky
ceníky poskytovaného programového vybavení (včetně nadstandardních funkcí a zvýhodněných sestav - "balíčků"), ceníky poskytovaných služeb, základní informace o cenové a obchodní politice firmy

Novinky
informace o provedených "inovacích" poskytovaného programového vybavení za poslední období (za poslední tři měsíce), aktuální informace týkající se změny zákonů a poskytovaného programového vybavení, pravidelně aktualizované informace

Bulletiny
pravidelný informační bulletin (vydávaný čtvrtletně), mimořádný informační bulletin (vydávaný podle potřeby), různé informace o používání poskytovaného programového vybavení, odpovědi na různé dotazy konečných úživatelů (zákazníků), archiv vydaných informačních bulletinů

Registrace
možnost automatického zasílání informací zákazníkům elektronickou cestou zdarma, registrační formulář pro registraci "start" verze programového vybavení (zrušení omezení "start" verze) , licenční smlouva (objednávka programového vybavení) se zákazníkem

Dealerství
podrobné informace pro prodejce výpočetní techniky se zájmem o další šíření nabízeného programového vybavení, OEM ceník programového vybavení

Informační systém
základní informace o obsahu a poskytovaných službách modemovou stanicí "BBS" koncovým uživatelům (zákazníkům), možnost provedení aktualizace (reinstalace) programového vybavení pomocí elektronické pošty nebo pomocí "BBSky", příjem a zasílání datových souborů (systémem elektronické pošty), seznam a popis informací uložených v datových oblastech systému "BBSky" (s možností odeslání uložených informací z "BBSky" elektronickou poštou)

Instalace
podrobný popis postupu jak při instalaci nabízeného programového vybavení tak při jeho dalším obnovování (při aktualizaci nabízeného programového vybavení, provedení registrace "start" verze programového vybavení) a podrobné informace pro instalaci připojené tiskárny k Vašemu počítači

Odkazy
podrobná mapa firemních webových stránek a odkazy na některé zajímavé stránky na internetu (daňová a účetní problematika, státní instituce, vydavatelství a další zdroje informací, užitečné programové moduly)

English
basic information about our company, products and servicesPoslední změna : 23. července 2018
© 2018   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky