Logo

OEM ceník programového vybavení

Vážení prodejci výpočetní techniky,
na této stránce je uveden aktuální obchodní ceník OEM verzí programového vybavení, které je šířeno firmou Stanislav Vaníček. Jsou zde uvedeny ceny samostatných "OEM verzí" programů a systémů a dále jsou zde uvedeny ceny zvýhodněných sestav "OEM verzí" programů, které je možno na základě uzavřené smlouvy instalovat na Vámi prodávanou výpočetní techniku.

  • OEM verze programu je "plná" verze programového modulu bez jakéhokoliv omezení (nikoliv tedy volně šiřitelná "Start" verze).
  • Poskytnutí OEM verze programového modulu nebo systému konečnému uživateli je podmíněno současným nákupem nové výpočetní techniky.

Ceny jednotlivých OEM verzí programových modulů jsou v tabulkách uvedeny v Kč v konečných částkách (v současné době nejsme plátci DPH) a to jak pro obchodníka (podle nastavení) tak pro konečného uživatele.

Cenu pro konkrétní instalaci (sestavu OEM verzí programových modulů) získáte součtem cen za jednotlivé OEM verze programových modulů, respektive v části ceníku pro zvýhodněné sestavy.

Provize obchodníka je stanovena podle typu (buď prodejce výpočetní techniky nebo pouze zprostředkovatel poskytnutí námi vyvinutého programového vybavení konenčnému zákazníkovi).

Zvolte prodejce programového vybavení :

Ceník OEM verzí pomocných programů Platný od 20 ledna 2015   
Ceník OEM verzí programů Platný od 27 února 2017   
Ceník zvýhodněných sestav OEM verzí programů Platný od 27 února 2017   

V případě instalace OEM verze programového vybavení na více samostatných počítačů nebo ve více oddělených místech jednoho zákazníka se výsledná cena programů stanoví podle počtu instalací (multilicence) požadovaných zákazníkem.

OEM verze programových systémů pro vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a pro vedení personální evidence s výpočtem mezd jsou ve verzi multiverze určeny k vedení více samostatných klientů (podnikatelských subjektů nebo účetních období jednoho subjektu) v jedné instalaci na jednom počítači.


Ceník OEM verzí pomocných programů Platný od 20 ledna 2015 

První část obchodního ceníku OEM verzí šířeného programového vybavení obsahuje "společné" programy (programy pro nastavení formátu výstupních sestav a vlastního tisku výstupních sestav - externí tiskové programy) a dále programy pro evidenci různých informací v databázových souborech s výpisem do tiskových sestav podle přání mých zákazníků.

Popis produktu (funkce) Prodejce Uživatel
SETPRINT
Tiskové programy I - nastavení tisku karty
750,- Kč 1050,- Kč
RUNPRINT
Tiskové programy I - provedení tisku karty
450,- Kč 630,- Kč
SETPAGE
Tiskové programy II - nastavení tisku stránky
600,- Kč 840,- Kč
RUNPAGE
Tiskové programy II - provedení tisku stránky
400,- Kč 560,- Kč
WinSpool
Tiskový modul pro Windows (pro výpis sestav z DOSových modulů)
325,- Kč 455,- Kč
MANAGER
Vedení evidence zakázek v databázi
1200,- Kč 1680,- Kč
PC-BANK
Vedení evidence údajů v databázi
450,- Kč 630,- Kč
PCSALDO
Vedení evidence faktur podle partnerů s následným výpisem
725,- Kč 1015,- Kč
POKLADNA
Vedení samostatné pokladny s výpisem pokladních dokladů
575,- Kč 805,- Kč
KNJIZD
Vedení jednouché evidence knihy jízd
250,- Kč 350,- Kč
PROVOZ
Vedení evidence provozních údajů
375,- Kč 525,- Kč
PROVEVI
Vedení provozní skladové evidence
475,- Kč 665,- Kč
DOPRAVA
Evidence provedených jízd a služeb autodopravy s fakturací
1225,- Kč 1715,- Kč
DOPRAVA
Evidence provedených jízd a služeb autodopravy s fakturací - "síťová" verze
2450,- Kč 3430,- Kč
FAKTURA
Vedení evidence zakázek dle odběratelů s fakturací
2065,- Kč 2891,- Kč
FAKTZAK
Vedení evidence zakázek, prací a služeb s fakturací
2325,- Kč 3255,- Kč
FOTOEVI
Vedení evidence dodacích listů fotoprací s fakturací
1275,- Kč 1785,- Kč
PU2XLS
Konverze uložených pohybů na účtech do výstupního souboru typu (formátu) "xls"
500,- Kč 700,- Kč
UZIMZDY
Výpis formulářů dle personální evidence (pro verzi DOSového modulu číslo 7.0 a vyšší)
473,- Kč 662,- Kč
DenikXLS
Konverze databázového souboru deníku daňové evidence do formátu "xls"
500,- Kč 700,- Kč
WPCFakt
Generování jednotlivých převodních příkazů k úhradě do externích datových souborů u klienta podle uložených položek neuhrazených faktur přijatých z podvojného účetnictví (přenos pomocí SQL)
3500,- Kč 4900,- Kč
UctoView
Zobrazení údajů účetní závěrky u klienta podle zvoleného účetního období (a případně střediska) podle údajů a hodnot uložených z podvojného účetnictví (přenos pomocí FTP)
4250,- Kč 5950,- Kč
SumaNakl
Uložení jednotlivých položek účetních závěrek a neuhrazených faktur do příslušných datových "oblastí" podle údajů z podvojného účetnictví pro zobrazení u klienta (přenos pomocí SQL a FTP)
3500,- Kč 4900,- Kč
WAdrEvi
Programový modul pro Vedení evidence adresáře byl zhotoven pro vedení jednotlivých záznamů adresáře, které je možno realizovat v několika samostatných databázových souborech (nastavitelných) uložených v adresářích (složkách) na disku Vašeho počítače.
1050,- Kč 1470,- Kč
WZakEvi
Programový modul pro Vedení evidence zákazníků a zakázek byl zhotoven pro vedení jednotlivých záznamů zákazníků, které lze realizovat v několika samostatných databázových souborech (nastavitelných) uložených v adresářích na disku Vašeho počítače.
2725,- Kč 3815,- Kč
WSQLEvid
Programový modul pro Vedení evidence údajů v SQL databázi (podle středisek)
5950,- Kč 8330,- Kč
WEvidFakt
Evidence výkonů prací a služeb s fakturací (s tiskem výkonů) podle odběratelů (lékařů a pacientů) ve Windows®
3100,- Kč 4340,- Kč
WDoprava
Evidence provedených jízd a poskytnutých služeb autodopravy s fakturací (verze pro Windows®)
2975,- Kč 4165,- Kč
WriteFakt
Pořízení (zaúčtování) faktur přijatých na externím pracovišti pomocí elektronického přenosu dat
2450,- Kč 3430,- Kč
WSilDan
Výpis formuláře "Přiznání k dani silniční" s možností elektronického podání
1175,- Kč 1645,- Kč
PrumVyk
Výpis podkladů pro sestavení výkazu "Prum I - 12"
250,- Kč 350,- Kč
WPoklad
Vedení jednoduché pokladní evidence s tiskem pokladních dokladů
575,- Kč 805,- Kč
WProvEvi
Vedení evidence skladu na provozovny
450,- Kč 630,- Kč
WEviZak
Vedení jednoduché evidence zakázek s tiskem protokolu zakázky
450,- Kč 630,- Kč
NeuhFakt
Výpis neuhrazených faktur vydaných podle data splatnosti (a dle střediska) z podvojného účetnictví
875,- Kč 1225,- Kč
ViewNakl
Sumární zobrazení nákladů a výnosů za organizaci dle období (měsíců) zatríděné dle středisek nebo zakázek
625,- Kč 875,- Kč
WinOSVC
Výpis formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" České správy sociálního zabezpečení
250,- Kč 350,- Kč
TestUzav
Kontrola položek faktur přijatých nebo vydaných po provedené roční závěrce v podvojném účetnictví.
750,- Kč 1050,- Kč
WZalFakt
Pomocný programový modul pro "Evidenci úhrad zálohových faktur vydaných" jednotlivých ekonomických subjektů
1095,- Kč 1533,- Kč

Nahoru


Ceník OEM verzí programů Platný od 27 února 2017 

Druhá část obchodního ceníku OEM verzí šířeného programového vybavení obsahuje programové systémy pro vedení ekonomických agend soukromého podnikatele nebo malé společnosti. Jedná se o programové systémy pro vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, pro vedení personální evidence a výpočtu mezd (s návazností jak na systém daňové evidence tak podvojného účetnictví) a programové systémy pro klasické vedení skladu (vedení skladů MTZ) nebo pro fakturaci s vedením skladu (s návazností jak na systém daňové evidence tak podvojného účetnictví).

Popis produktu (funkce) Prodejce Uživatel
ÚČET
Daňová evidence (DOS verze programového modulu)
1950,- Kč 2730,- Kč
PC-ÚČTO
Podvojné účetnictví - základní modul
2150,- Kč 3010,- Kč
PC-FAKT
Fakturace a pokladna podvojného účetnictví (doporučené "rozšíření" pro plátce DPH)
2150,- Kč 3010,- Kč
ÚČTO-UŽI
Podvojné účetnictví - prohlížení dat, tisk sestav a tisk statistických formulářů (uživatelských výkazů)
775,- Kč 1085,- Kč
PC-ODPIS
Podvojné účetnictví - evidence investičního majetku a výpočet odpisů investičního majetku
405,- Kč 567,- Kč
PC-MTZ
Vedení evidence majetku a skladů MTZ
1475,- Kč 2065,- Kč
NABÍDKA
Fakturační a skladový systém
2450,- Kč 3430,- Kč
PC-ÚČTOM
Podvojné účetnictví - základní modul - "síťová" verze
4750,- Kč 6650,- Kč
PC-FAKTM
Fakturace a pokladna podvojného účetnictví - "síťová" verze
4750,- Kč 6650,- Kč
PC-MTZ
Vedení evidence majetku a skladů MTZ - "síťová" verze
3250,- Kč 4550,- Kč
PC-ÚČTOJ
Podvojné účetnictví - základní modul pro jednoho klienta (ekonomický subjekt)
1425,- Kč 1995,- Kč
PC-FAKTJ
Fakturace a pokladna podvojného účetnictví pro jednoho klienta (ekonomický subjekt)
1425,- Kč 1995,- Kč
PC-ODPIS
Účetnictví - evidence investičního majetku a výpočet odpisů investičního majetku (samostatná instalace programu)
575,- Kč 805,- Kč
WMZDY
Vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců ve Windows® (platné od 1.1.2016)
2645,- Kč 3703,- Kč
WUCET
Vedení daňové evidence podnikatelů ve Windows® - verze programového modulu 1.2.x
2950,- Kč 4130,- Kč
WinUcto
Vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností s evidencí majetku ve Windows® - verze programového modulu 1.2.x
4950,- Kč 6930,- Kč
WinEvPac
Vedení evidence pacientů (modul pro recepci) pomocí SQL databází ve Windows ®
4000,- Kč 5600,- Kč
WinMkPac
Vedení evidence pacientů (modul pro ordinaci) pomocí SQL databází ve Windows ®
1000,- Kč 1400,- Kč
PC-UCTO v. 7.0
UPGRADE základního programového modulu pro vedení podvojného účetnictví (rozšíření vedení z maximálně 999 na maximální počet 1999 účtů saldokonta)
1250,- Kč 1750,- Kč
PC-FAKT v. 7.0
UPGRADE rozšiřujícího programového modulu pro vedení saldokonta a pokladny (rozšíření vedení z maximálně 999 na maximální počet 1999 účtů saldokonta).
1250,- Kč 1750,- Kč
WinSaldo
Vedeni evidence obchodních partnerů a daňových dokladů
625,- Kč 875,- Kč
WinMTZ
Vedení evidence skladů materiálu podle zakázek podle přijatých faktur (daňových dokladů) pomocí mySQL
7950,- Kč 11130,- Kč
ViewMTZ
Výpis z evidence skladů materiálu podle zakázek pořízených pomocí modulu WinMTZ pomocí mySQL
3250,- Kč 4550,- Kč
WinSklady
Vedení jednoduché skladové evidence materiálu a nebo zboží v průměrných cenách
2295,- Kč 3213,- Kč
WEvidZak
Vedení evidence zakázek dle středisek / uživatelů na lokálním počítači nebo pomocí internetu
1750,- Kč 2450,- Kč
WinZakz
Vedení evidence zakázek s návazností na sklad s možností fakturace ve Windows®
1275,- Kč 1785,- Kč

Poznámka :
Programové systémy pro vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální evidence s výpočtem mezd zaměstnanců umožňují v jedné instalaci vést až 200 samostatných klientů (podnikatelských subjektů).

Nahoru


Ceník sestav OEM verzí programů Platný od 27 února 2017 

V této části obchodního ceníku šířeného programového vybavení jsou uvedeny "zvýhodněné" sestavy programových celků. Zakoupí-li si konečný uživatel sestavu jednotlivých programů společně s externími programy k nastavení a provádění tisků, získá výhodu slevy 30% z celkové ceny programových modulů.

Popis produktu (funkce) Prodejce Uživatel
Vedení podvojného účetnictví soukromého podnikatele - základní sestava 2325,- Kč 3255,- Kč
Vedení podvojného účetnictví soukromého podnikatele - vedení saldokonta a pokladny (doporučeno pro plátce DPH) 3830,- Kč 5362,- Kč
Vedení podvojného účetnictví soukromého podnikatele - úplná sestava (evidence majetku a tisk výkazů) 4658,- Kč 6521,- Kč
Vedení podvojného účetnictví (úplná sestava s evidencí majetku a tiskem výkazů) plus personální evidence a výpočet mezd 7303,- Kč 10224,- Kč
Prohlížení datových souborů podvojného účetnictví s tiskem statistických výkazů s tiskovými programy 1363,- Kč 1908,- Kč
Vedení jednoduchého účetnictví a vedení personální evidence s výpočtem mezd ve Windows® 5595,- Kč 7833,- Kč
Fakturační a skladový systém s tiskovými programy - základní sestava 2535,- Kč 3549,- Kč
Fakturační a skladový systém s tiskovými programy - úplná sestava 3510,- Kč 4914,- Kč
Evidence majetku a skladů "MTZ" s tiskovými programy - základní sestava 1853,- Kč 2594,- Kč
Evidence majetku a skladů "MTZ" s tiskovými programy - úplná sestava 2828,- Kč 3959,- Kč
Evidence faktur přijatých a vydaných s tiskovými programy - základní sestava 1328,- Kč 1859,- Kč
Vedení samostatné pokladny s tiskovými programy - základní sestava 1223,- Kč 1712,- Kč
Vedení samostatné pokladny, evidence faktur přijatých a vydaných s tiskovými programy - základní sestava 1730,- Kč 2422,- Kč
PRINTCRD
Nastavení tiskových karet a výpis tiskových sestav ve formě karty
975,- Kč 1365,- Kč
PAGECRD
Nastavení tiskových karet a výpis tiskových sestav ve formě stránky
820,- Kč 1148,- Kč
WinUziv
Výpis a zobrazení údajů podle údajů v účetnictví, výpis tiskových sestav z účetnictví a sestavení a výpis formulářů DPH a DPPO z podvojného účetnictví ve Windows®
3470,- Kč 4858,- Kč
WinSklady
Vedení skladové evidence materiálu nebo zboží v průměrných cenách ve Windows® s fakturací dle obchodních partnerů
5665,- Kč 7931,- Kč

Poznámka :
Externí tiskové programy pro nastavení formátu výstupních sestav a provádění vlastního tisku výstupních sestav je nutno zakoupit pouze jedenkrát (uvedené externí tiskové programy nastavení a provedení tiskových sestav jsou společné pro všechny programové systémy s výjimkou programových systémů pro vedení daňové evidence a personalistiky s výpočtem mezd).

Nahoru


Multilicence  

"Multilicence" je možnost provedení instalace předmětného programového vybavení (OEM verze) na více oddělených počítačů (poboček nebo oddělení) konkrétního zákazníka. Pro každý další oddělený počítač se základní cena předmětného programového vybavení snižuje dle následující tabulky z ceny jednotlivých programů, které chce uživatel provozovat na dalším místě (na dalším samostatném počítači).

Počet licencí Sleva [%]
10
220
335
440
5 - 644
7 - 848
950
10 a více 5ti násobek ceny

Poznámka :
Jsou-li uživatelem jednotlivé multilicence programového vybavení dokupovány postupně, jsou do počtu licencí pro výpočet slevy zahrnuty i dříve zakoupené počty programů.

Nahoru


Multiverze  

"Multiverze" programu (OEM verze) umožňuje uživateli vedení více jednotlivých firem (samostatných klientů, účetních období) v jediné instalaci programu na jednom počítači. Uvedená možnost je zařazena do programových systémů pro vedení účetnictví (jednouchého i podvojného), do systému pro vedení skladové evidence a dále do systému pro vedení personální evidence a výpočtu mezd. Stávající "multiverze" programových systémů umožňuje vedení maximálně 200 samostatných klientů (resp. samostatných účetních období).

Poznámka :
Při nákupu programového vybavení pro vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, pro vedení skladové evidence a pro vedení personální evidence s výpočtem mezd bez multiverze (pouze pro jeden subjekt a pro jedno účetní období) je poskytována sleva 15% z konečné ceny programů.

NahoruPoslední změna : 23. července 2018
© 2018   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky