Logo

Vedení skladového hospodářství s fakturací

Původní DOSové programové moduly pro vedení "skladové evidence" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu přechodu programových modulů pro vedení účetnictví pod operační systém Windows z důvodu provedené novely zákoan o DPH a a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH. Z důvodu provedené novely zákona o DPH byl ukončen vývoj původních DOSových verzí programových modulů ke dni 31.12.2015 (z důvodu přenosu údajů do nových programových modulů pod operační systém Windows®).

Pro vedení skladové evidence nateriálu nebo zboží s případnou fakturací jednotlivým obchodním partnerům (odběratelům) jsou v současné době zpracovány následující programové moduly :

Informace o programovém moduluProgramový modul pro vedení skladové evidence s fakturací ve Windows®
Programový modul "WinSklad" byl zhotoven pro vedení skladové evidence materiálu nebo zboží v průměrných cenách (a prodejních cenách). Stávající verze programového modulu umožňuje provést příjem na sklad podle obchodního partnera (dodavatele) s možností následného výpisu pohybů na skladě podle uložených čísel dokladů pohybů, podle zadaného období nebo podle jednotllivých obchodních partnerů (dodavatelů). Stávající verze programového modulu umožňuje výpis výdeje ze skladu ve formě výdejky ze skladu, dodacího listu a nebo vydané faktury (podle provedeného nastavení).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu :

  • 22.03.2017 : Doplnění funkce pro výpis tiskové sestavy knihy faktur vydaných o možnost konverze uložených údajů.
Stávající verzi programového modulu pro vedení skladové evidence ve Windows®je možno doplnit o následující "nadstandardní" funkce :
  • Programový modul pro "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení této skladové evidence v počítačové síti.
  • Programový modul pro "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkci pro vedení evidence jednotlivých obchodních partnerů (odběratelů) a tím pádem o vedení evidence jednotlivých "dokumentů" (dodacích listů, faktur vydaných - daňových dokladů a prodejek za hotové) pro jednotlivé obchodní partnery (odběratele).
  • Programový modul pro "Vedení skladové evidence" je možno doplnit o nadstandardní funkce pro vedení skladové evidence na střediska (provozovny, oddělení, spod.).

Informace o programovém moduluProgramový modul pro vedení skladové evidence dle zakázek ve Windows®
Programový modul "WinMTZ" byl zhotoven pro vedení skladové evidence několika samostatných databázových souborů položek zboží, materiálu nebo služeb podle obchodních partnerů (dodavatelů) s možností "rozúčtování" jednotlivých výdejů ze skladu na příslušné zakázky. Po uložení faktury přijaté (respektive výdajového pokladního dokladu) je možno provést uložení příslušných položek na sklad a následně provést výdej ze skladu dle kódů zakázek. Uložené údaje je možno exportovat (zaúčtovat) do systému datových souborů podvojného účetnictví.

Informace o programovém moduluVýpis z evidence skladů materiálu podle zakázek ve Windows®
Doplňující modul "ViewMTZ" pro vedení evidence skladů materiálu, zboží a služeb v návaznosti na přijaté faktury (respektive pokladní doklady a "daňové" doklady) s možností rozúčtování na zakázky (vedení několika samostatných skladů materiálu, zboží nebo "služeb", výpis nákladů materiálu, zboží a služeb podle zakázek, možnost použití "v síti"). Programový modul byl vytvořen k získání uložených informací o zakázkách (provedeno pomocí programového modulu Win-MTZ) pro vedoucí pracovníky společnosti a odpovědně pracovníky (vedoucí) jednotlivých zakázek.

Informace o programovém moduluEvidence zakázkových listů s návazností na sklad s fakturací ve Windows®
Programový modul "WinZak" byl zhotoven pro vedení evidence jednotlivých zakázek podle odběratelů s návazností na skladovou evidenci materiálu nebo zboží v průměrných cenách. Stávající verze programového modulu umožňuje provést zápis nové položky zakázky s možností zařazení poskytnutých služeb a / nebo materiláu (nebo zboží) podle položek skladové evidence. Po uložení příslušné zakázky je možno provést její vyúčtování s tiskem protokolu a tiskem příjmového pokladního dokladu nebo vydané faktury (daňového dokladu).

Informace o programovém moduluVedení evidence údajů v SQL databázi ve Windows®
Programový modul pro Vedení evidence údajů v SQL databázi byl zhotoven pro vedení (skladové) evidence položek, která je realizována pomocí SQL databáze. Vedení evidence pomocí SQL databáze umožňuje přístup z několika pracovišť současně s tím, že počítače je nutno mít připojené na internet. Vedení evidence položek je realizováno pomocí hlavní a pomocné databáze. Hlavní databáze obsahuje základní datové položky o jednotlivých evidovaných předmětech a pomocná databáze obsahuje podřízené položky obsahující informace o provedených pohybech (na skladě). Základní (implicitní) nastavení datových položek obsahuje vedení této evidence podle jednotlivých středisek (pracovišť).

Informace o programovém moduluVedení skladového hospodářství  (verze modulu pro DOS)
Pro vedení klasické skladové evidence materiálu, zboží a výrobků v samostatných databázových souborech s možností výpisu výdejky ze skladu respektive vydané faktury a dalších tiskových sestav byl zhotoven programový modul "PC-MTZ", na který je možno provést napojení elektronické pokladny. Pro popis ukládaných pohybů na skladě (příjmů na sklad a výdeje ze skladu) lze použít uložené položky v jednotlivých databázových souborech "číselníků". Programový modul ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015.

Informace o programovém moduluFakturační systém s vedením skladu  (verze modulu pro DOS)
Programový modul "NABĺDKA" byl zhotoven pro vedení evidence prodejů podle jednotlivých zákazníků (odběratelů) s možností sestavení a provedení fakturace z databázových souborů materiálu, zboží nebo výrobků a služeb (včetně vedení skladové evidence pro databáze materiálu, zboží nebo výrobků) pro příslušné obchodní partnery. Pomocí programového modulu je možno vytvořit fakturu - daňový doklad (respektive dodací list, dobropis, prodejku v hotovosti, apod.). Programový modul ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceJednorázová změna procentuelní sazby DPH
Vzhledem k předpokládané novele zákona o DPH bude nutno provést aktualizaci uložených údajů v datové položce "sazba DPH" v příslušných databázových souborech programových modulů pro vedení skladových evidencí.

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 23. července 2018
© 2018   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky