Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Vedení daňové evidence soukromých podnikatelů je realizováno programovým modulem "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (lze bezproblémově používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015, který obsahuje následující funkce :

 • Aktualizace programového moduluZákladní program vedení daňové evidence podnikatelů (ÚČET)
  • vedení peněžního deníku (pokladny - účtu v hotovosti a dalších dvou účtů)
   • automatické zaúčtování DPH a výpočet soupisky DPH
   • možnost provedení výpočtu DPH podle § 18 zákona o DPH
   • možnost provedení výpočtu koeficientu podle § 20 zákona o DPH
   • možnost zaúčtování dokladu "vrácení DPH turistům" podle § 45e zákona o DPH
   • tisk základních a dalších doprovodných sestav, tisk pokladních dokladů (i opakovaný)
   • provedení výpočtu daně z příjmu fyzických osob
   • provedení roční účetní závěrky a přechod na další účetní období
  • vedení knihy faktur vydaných a přijatých (evidence závazků a pohledávek) s návazností na peněžní deník
  • vedení evidence investičního majetku a automatické provádění výpočtu odpisů majetku a evidence předmětů drobné spotřeby
  • vedení evidence jednoduchého skladu, mzdové evidence (mzdových listů) a evidence zakázek
  • v jedné instalaci lze vést až dvě stě subjektů (jednotlivých klientů nebo účetních období)
  • do programu lze na základě požadavku uživatele zařadit nadstandardní funkce
   • Vedení evidence provedených úhrad závazků a pohledávek
   • Rozšíření na možnost vedení až pěti set samostatných klientů
   • Napojení na systém "homebanking" (konverze převodních příkazů)
   • Výpis formuláře "Přiznání k dani z přidané hodnoty"
   • Vedení devizové pokladny daňové evidence
   • Zápis účetních dokladů "tržeb" do deníku
   • Prohlížecí verze daňové evidence
 • Aktualizace programového moduluSamostatný program pro výpis formulářů a tiskových sestav z daňové evidence ve Windows® (WinUži)
  (samostatný program pro zobrazení a tisk uložených účetních dokladů v souboru deníku, podrobné výpisy uložených účetních dokladů pohledávek a závazků, funkce pro podrobné výpis členění jednotlivých položek zaúčtovaných do peněžního deníku (pokladní kniha, soupis dokladů běžného účtu I a soupis dokladů běžného účtu II, funkce pro výpis formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty přímo podle uložených dokladů v jednotlivých datových souborech daného klienta - ekonomického subjektu, ...)
  • výpis "Přiznání k DPH" v daňové evidenci (MFIN 5401 - vzor č. 17). Aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.12.60 a vyšší uvolněná dne 15. února 2011) obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Přiznání k dani z přidané hodnoty", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována pomocí menu v zobrazené tabulce DPH).
  • aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.11.51 a vyšší uvolněná dne 8. února 2010), která obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestaveného "Souhrnného hlášení", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
  • aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.11.61 a vyšší uvolněná dne 19. května 2011), která obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestavené "Evidence pro daňové účely (přenesení daňové povinnosti)", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
 • Pro potřeby provedení konverze uložených účetních dokladů v datovém souboru deníku programového modulu pro vedení daňové evidence (programový modul "ÚČET") byl zhotoven pomocný programový modul "DenikXLS", pomocí kterého je zmíněnou konverzi uložených účetních dokladů ze souboru deníku do datového souboru formátu "XLS" provést.
 • Pomocí doplňujícího programového modulu "WinOSVČ" lze realizovat výpis formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" jednotlivých ekonomických subjektů (fyzických osob). Programový modul byl zhotoven pro vedení evidence jednotlivých ekonomických subjektů (fyzických osob) a pro výpis uložených údajů do formuláře "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ" na počítačích pod operačním systémem Windows®.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013
  Aktualizovaná verze programového modulu pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" pro období účetního roku 2013 obsahuje aktualizované funkce pro vedení "Evidence pro účely daně z přidané hodnoty" podle novely zákona o DPH platné od 1. ledna 2013.Byly zařazeny nové funkce pro zadání údaje DIČ obchodního partnera (dodavatele) pro přijatá zdanitelná plnění (a to jak pro závazky tak pro výdajové pokladní doklady) . Současně bylo provedeno nastavení nových implicitních sazeb daně z přidané hodnoty.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu :

Nahoru


Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky