Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro Archivaci obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých interaktivních formulářů "Přiznání k dani z příjmu fyzických osob" a další formuláře "Přehledu příjmů a výdajů" a to jak pro sociální pojištění (ČSSZ) tak pro zdravotní pojištění (formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven).
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností jsou zpracovány a nabízeny následující programy modulárního systému, které pracují nad společnými databázovými soubory. Jednotlivé moduly tohoto systému jsou zhotoveny jak pro použití ve firmě, kde je účtování prováděno v "reálném čase", tak pro firmy, které zpracovávají účetnictví jednotlivým subjektům dodavatelským způsobem. Systém programových modulů pro vedení podvojného účetnictví je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou (a případnými spolupracovníky) a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.

Systém pro vedení podvojného účetnictví obsahuje následující moduly :

 • Aktualizace programového moduluZákladní program systému podvojného účetnictví (PC-ÚČTO - verze modulu pro DOS)
  (zápis jednotlivých účetních a daňových dokladů, funkce saldokonta pro neplátce DPH (zaúčtování faktur), aktualizace uložených účetních dokladů, výpis základních a uživatelských výstupních sestav, sumární i podrobný výpis uložených účetních dokladů (vyhledání dle zadaného filtru), provedení roční nebo operativní účetní závěrky, aktualizace pomocných souborů, možnost účtování na střediska a / nebo zakázky, funkce vnitropodnikového účetnictví, ...)
  Základní program pro vedení podvojného účetnictví obsahuje funkce jak k uzavření jednotlivých "syntetických účtů" tak funkce k jejich otevření, které byly zařazeny do skupiny Roční účetní závěrka.
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení podvojného účetnictví pro účetní rok 2013
   Aktualizovaná verze základního programového modulu pro vedení "podvojného účetnictví" pro období účetního roku 2013 obsahuje aktualizované funkce pro vedení "Evidence pro účely daně z přidané hodnoty" podle novely zákona o DPH platné od 1. ledna 2013.Byly zařazeny nové funkce pro zadání údaje DIČ obchodního partnera (dodavatele) pro přijatá zdanitelná plnění (jak pro faktury přijaté tak pro výdajové pokladní doklady) . Současně bylo provedeno nastavení nových implicitních sazeb daně z přidané hodnoty.
  V posledním období byly provedeny tyto aktualizace funkcí nebo pomocných programových modulů :
 • Aktualizace programového moduluRozšiřující program vedení saldokonta, pokladny a zaúčtování DPH (PC-FAKT - verze modulu pro DOS)
  (zaúčtování faktur a pokladních dokladů pro plátce DPH (včetně dokladu "vrácení DPH"), sestavy zaúčtování DPH (včetně přepočtu podle § 18 zákona o DPH, výpočtu koeficientu podle § 20 zákona o DPH a zápisu dokladu "vrácené DPH" zahraničním turistům dle § 45e), podrobné výpisy neuhrazených faktur, podrobné, sumární a kontrolní výpisy uložených účetních dokladů, tisk převodních příkazů, uložení a výpis vydané faktury do formuláře, ...)
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 09.03.2013 : Doplnění funkcí pro generování tiskových sestav knihy faktur
   Bylo provedeno zařazení aktualizovaných funkcí pro generování tiskových sestav knihy faktur přijatých a knihy faktur vydaných, které jsou zařazeny ve skupině funkcí "Tisk dokladů ve formě knihy faktur", která je zařazena ve skupině funkcí "Tisk údajůsouborů saldokonta". Dále byla provedena aktualizace funkcí pro zaúčtování pokladních dokladů a přijatých faktur v části pro zadání údaje "DIČ obchodního partnera" v návaznosti na novelu zákona o DPH (platné od 1. ledna 2013).
  V posledním období byly provedeny tyto aktualizace funkcí nebo pomocných programových modulů :
 • Aktualizace programového moduluRozšiřující program evidence investičního majetku a výpočtu odpisů (PC-ODPISY - verze modulu pro DOS)
  (vedení knihy evidence investičního majetku, výpočet daňových nebo účetních odpisů investičního majetku, zaúčtování vypočtených částek odpisů (daňových nebo účetních) do podvojného účetnictví, výpisy tiskových sestav (inventárních karet majetku, vypočtených částek odpisů, tabulka částek odpisů podle odpisových skupin, podle kódu účtu majetku, výpis provedeného technického zhodnocení, ...)
  Počátkem roku 2007 byla uvolněna inovovaná verze programového modulu pro vedení evidence investičního majetku a výpočet částek odpisů (programový modul PC-ODPISY), pomocí kterého je umožněno vedení této evidence investičního majetku samostatně (to je bez návaznosti na porgramové moduly systému pro vedení podvojného účetnictví).
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 10.10.2011 : Změna odpisové skupiny v evidenci investičního majetku pro fotovoltaické elektrárny
   Pro období roku 2011 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů, na základě které je nutno provést přetřídění tohoto již odepisovaného majetku fotovoltaických elektráren ve funkci "Aktualizace evidence majetku". Po nastavení se na daný majetek astisku klávesy [Enter] je přetřídění provedeno v tabulce pro "Přetřídění majektu". Do datové položky "Datum změny" je uvedeno "1.1.2011" a do položky "Odp.skupina" je nastaven kód "FvE" (pro provedení výpočtu daňových odpisů podle platné legislativy).
  V posledním období byly provedeny tyto aktualizace funkcí nebo pomocných programových modulů :
 • Samostatný program prohlížení souborů a výpisu do výkazů a tabulek (ÚČTO-UŽI - verze modulu pro DOS)
  (samostatný program pro zobrazení a tisk uložených účetních dokladů, vytváření různých tiskových sestav (např. rozvahy, výsledovky, knihy faktur přijatých a vydaných, neuhrazených závazků a pohledávek, podrobný rozpis úhrad faktur), podrobné výpisy uložených účetních dokladů (dle kódů zakázek, středisek, účtů), výpis údajů ve formě statistických formulářů (výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výsledovka), po doplnění údajů (přeložení názvů) možnost cizojazyčných výpisů, funkce pro přepočet načtených údajů zadanou konstantou (aktuálním kurzem), sumarizace údajů do tabulky dle kódů zakázek a středisek, ...)
 • Aktualizace programového moduluSamostatný program pro výpis formulářů a výkazů z účetnictví ve Windows® (WinUži)
  (samostatný programový modul "tisku statistických výkazů" podvojného účetnictví ve Windows®, který obsahuje funkce pro výpis formulářů z datových souborů systému daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Současná verze programového modulu obsahuje výpis formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty, výpis formuláře Přiznání k dani právnických osob, výpis základních statistických formulářů (výkazů), funkce k provedení konverze databázových souborů podvojného účetnictví do souborů typu "xls" s možností provedení výběru položek a funkce pro sumarizace podle jednotlivých kódů účtů). Stávající verze programového modulu obsahuje následující skupiny funkcí pro výpis uložených účetních dokladů z databázových souborů systému podvojného účetnictví (respektive daňové evidence) :
  • výpis "Přiznání k DPH" v daňové evidenci (MFIN 5401 - vzor č. 18)
  • výpis "Přiznání k DPH" v podvojném účetnictví (MFIN 5401 - vzor č. 18). Aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.12.60 a vyšší uvolněná dne 15. února 2011) obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Přiznání k dani z přidané hodnoty", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována pomocí menu v zobrazené tabulce DPH).
  • aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.11.51 a vyšší uvolněná dne 8. února 2010), která obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestaveného "Souhrnného hlášení", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
  • aktualizovaná verze programového modulu "WinUži" (číslo verze programového modulu 1.11.61 a vyšší uvolněná dne 19. května 2011), která obsahuje nově zařazenou funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestavené "Evidence pro daňové účely (přenesení daňové povinnosti)", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
  • výpis "Přiznání k dani právnických osob" v podvojném účetnictví (MFIN 5404 - vzor č. 23)
  • výpis "statistických" výkazů z podvojného účetnictví (výkaz zisku a ztráty, rozvahy ve zjednodušeném rozsahu a rozvahy v plném rozsahu)
  • konverze databázových souborů podvojného účetnictví do "xls"
  • výpis neuhrazených faktur systému podvojného účetnictví
  • sumární soupis uložených dokladů podle účtů podvojného účetnictví
  • výpis tiskové sestavy "Knihy faktur" přijatých nebo vydaných z podvojného účetnictví
  • výpis tiskové sestavy "Hlavní knihy" a výpis tiskové sestavy "Pohybů podle účtů" z podvojného účetnictví
  • výpis "Oprativní účetní závěrky" (podle období, podle středisek, podle zakázek) z podvojného účetnictví
  • vygenerování tiskových sestav "Knihy faktur" přijatých, "Knihy faktur" vydaných, "Hlavní knihy" (soupis uložených dokladů), "Pohybů podle účtů" (soupis uložených dokladů) a "Deníku dokladů" (soupis uložených dokladů) z podvojného účetnictví ve formátu "PDF" s možností uložení na archivní záznamové médium (flash disk, CDečko).
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku
   Do příslušných funkcí tisku DPH (pro podvojné účetnictví a pro daňovou evidenci) programového modulu bylo provedeno zařazení nového formuláře pro výpis "Přiznání k DPH" pro účetní období roku 2015. Současně byla provedena aktualizace funkce pro výpis"statistických formulářů" pro uložení vypsaných hodnot a údajů formulářů pro přenos do elektronického podání DPPO (zápis hodnot a údajů se týká formuláře ROZVAHY podle roku 2012 a formuláře ZISKU A ZTRÁTY druhové členění podle roku 2011) modulem WinÚčto.
 • Pomocný programový modul pro zaúčtování faktur přijatých po provedené roční účetní závěrce ve Windows® (WMakeFak)
  Pomocný programový modul pro "zaúčtování faktur přijatých po provedené roční účetní závěrce" systému podvojného účetnictví ve Windows® byl zhotoven pro zaúčtování jednotlivých faktur přijatých do databázových souborů systému podvojného účetnictví po provedené roční uzávěrce podvojného účetnictví daného klienta (ekonomického subjektu). Zaúčtování faktury přijaté bude provedeno do "starého" účetního období (na zadané nákladové účty) a na zadaný účet podle nastavení parametrů (jako interní doklad) a současně jako faktura (daňový doklad) do "nového" účetního období. Upozorňuji, že se jedná o pomocný programový modul, který je možno spustit pouce pomocí programového modulu "PC-UCTO" nebo "PC-FAKT".
 • Pomocný programový modul pro zaúčtování interních dokladů po provedené roční účetní závěrce ve Windows® (WUctoUzav)
  Pomocný programový modul pro "zaúčtování interních dokladů po provedené roční účetní závěrce" systému podvojného účetnictví ve Windows® byl zhotoven pro zaúčtování jednotlivých interních dokladů do databázových souborů systému podvojného účetnictví po provedené roční uzávěrce podvojného účetnictví daného klienta (ekonomického subjektu). Zaúčtování interního dokladu bude provedeno podle uložených údajů "starého" účetního období (podle zadaných kódů účtů) na zadaný účet podle nastavení parametrů a na nalezený kód nákladového nebo výnosového účtu (dle uloženého účetního dokladu ze "starého" účetního období) jako interní doklad (ID číslo 5 dle data provedení otevření účetních knih) do zvoleného (nastaveného) "nového" účetního období. Upozorňuji, že se jedná o pomocný programový modul, který je možno spustit pouce pomocí programového modulu "PC-UCTO".
 • Elektronický přenos informací (účetních položek - dat)
  Jednotlivé programové moduly pro zpracování dokladů systému podvojného účetnictví je možno doplnit řadou specifických modulů, pomocí kterých je prováděno zaúčtování elektonicky přenášených účetních dokladů (faktur vydaných, údajů o provedených platbách kartou, údajů o pohybech na běžných účtech), které byly vytvořeny pomocí externích programových sysémů a modulů (s elektronickým přenosem dokladů) :
  • přenos a zaúčtování faktur vydaných pořízených externím programovým modulem pro fakturaci
  • přanos a zaúčtování faktur přijatých pořízených externím programovým modulem s elektonickým přenosem dokladů (vzdálené pracovniště pro pořízení faktur přijatých)
  • přenos a zaúčtování jednotlivých dokladů na základě provedené paltby platební kartou u obchodníka
  • přenos a zaúčtování jednotlivých pohybů na běžných účtech podle údajů přenesených internetovým bankovnictvím
  Dále je možno jednotlivé programové moduly doplnit o pomocné moduly pro přenos výsledků (jednotlivých zůstatků a pohybů na účtech) pro potřeby podnikatele elektronickým přenosem dat do "prohlížecích modulů" a výstupů (jednotlivých převodních příkazů) exportovaných do internetového bankovnictví :
  • přenos a zobrazení jednotlivých zůstatků a pohybů na účtech pro podnikatele (ekonomický subjekt) pomocí externího programového modulu za použití elektronického přenosu dat
  • přenos a zobrazení jednotlivých přijatých faktur (uhrazených i neuhrazených) pro podnikatele s možností zobrazení a provedení konverze do převodního příkazu importovaného do internetového bankovnictví za použití elekronického přenosu dat
  • generování jednotlivých položek převodního příkazu dle aktuálního stavu neuhrazených faktur s možností importu do internetového bankovnictví
 • Aktualizace programového moduluOdeslání výsledků hodpodaření firmy a faktur (elekronický přenos dat) ve Windows® (SumaNakl)
  Pomocný programový modul "SumaNakl" byl zhotoven pro vygenerování příslušných položek do databázových souborů pro elektronický přenos informací od účetní k daném ekonomickému subjektu (podnikateli nebo manažerovi společnosti) pro jeho potřeby (generování souborů neuhrazených faktur, účetních závěrek, zůstatků na účtech). Elektronicky přenesené databázové soubory jsou načítány pomocnými programovýcmi moduly a je provedeno zobrazení jednltlivých položek na "vzdáleném pracovišti" pro potřeby vedení společnosti nebo podnikatele. Uvedený pomocný modul spolupracuje s následujícím programovýcm vybavením zhotoveným v mé firmě :
  • zobrazení výsledků hospodaření firmy nebo společnosti (pomocný modul "UctoView")
  • zobrazení přijatých faktur firmy nebo společnosti (pomocný modul "WPCFakt")
  • pořízení faktur přijatých firmy nebo společnosti na vzdáleném pracovišti (pomocný modul "WriteFak")
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 21.08.2011 : Doplnění funkcí pro generování položek souborů deníku pro funkci "účetní závěrky"
   Bylo provedeno doplnění funkcí pro generování jednotlivých položek databázového sobuoru deníku pro funkci uložení datových souborů pro účetní závěrku (která je iniciována stiskem tlačítka "Účetní závěrka"). Po zvolení funkce lze specifikovat, zda budeprovedeno doplnění kódu střediska u zaúčtovaných dokladů faktur přijatých nebo vydaných pro účetní doklady faktur zapsné bez kódu střediska.Lze specifikovat samostatně doplnění kódu střediska pro typy dokladů úhrad faktur a pro typy dokladů zúčtování DPH.
 • Aktualizace programového moduluZobrazení výsledků hodpodaření firmy (elekronický přenos dat) ve Windows® (UctoView)
  Pomocný programový modul "UctoView" (vytvořený pro operační systém Windows®) pro výpis údajů "Výsledků hospodaření pro firmu" byl zhotoven pro zobrazení uložených hodnot a údajů na jedotlivých účtech pro potřeby pracovníků managementu ekonomického subjektu. Jednotlivé hodnoty a údaje jsou ukládány do datové oblasti "FTP", ze které jsou tímto pomocným programovým modulem přebírány a zobrazovány podle provedeného nastavení jednotlivých parametrů. Příslušné údaje a hodnoty jsou do datové oblasti "FTP" ukládány účetní firmou podle dohody, která pro daný ekonomický subjekt zpracovává předané účetní doklady systémem podvojného účetnictví.
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 19.04.2013 : Doplnění funkce pro výpis údajů na záložce "Zůstatky účtů ke dni"
   Funkce programového modulu pro zobrazení výsledků hospodaření byla v části pro zobrazení "Zůstatků účtů ke dni" doplněna o zobrazení těch kódů účtů, které mají nulový zůstatek, ale na které bylo provedeno uložení účetních (daňových) dokladů dodatabázového souboru deníku (na které bylo provedeno zaúčtování nějakých účetních dokladů).
 • Aktualizace programového moduluZobrazení přijatých faktur firmy (elekronický přenos dat) ve Windows® (WPCFakt)
  Pomocný programový modul "WPCFakt" byl zhotoven pro zobrazení jednotlivých položek neuhrazených (zaúčtovaných) faktur přijatých na vzdáleném pracovništi pro potřeby pracovníků managementu ekonomického subjektu. Jednotlivé hodnoty a údaje (faktur přijatých) jsou ukládány do datové oblasti, ze které jsou tímto pomocným programovým modulem přebírány a zobrazovány podle provedeného nastavení jednotlivých parametrů. V pomocném programovém modulu jsou funkce pro zobrazení jak neuhrazených faktur přijatých tak uhrazených faktur přijatých a funkce pro generování položek převodního příkazu dle neuhrazených faktur přijatých s možností exportu pro internetové bankovnictví.
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 20.07.2011 : Doplnění funkce "Zobrazení položek faktur přijatých pro obchodního partnera"
   Funkce "Zobrazení položek faktur přijatých pro obchodního partnera" programového modulu k "Provedení úhrady neuhrazených faktur přijatých" byla doplněna o možnost nastavení typu seřazení zobrazených položek (záznamů) uhrazených faktur přijatých zvolenéhoobchodního partnera (funkci je možno iniciovat stiskem klávesy [F7]). Nastavení "typu" seřazení zobrazených uhrazených faktur přijatých je provedeno výběrem podle nabídnutého seznamu ve spodním okraji dialogového okna uvedené funkce programového modulu.
 • Aktualizace programového moduluPořízení faktur přijatých na externím pracovišti (elekronický přenos dat) ve Windows® (WriteFak)
  Pomocný programový modul "WriteFak" byl zhotoven potřeby pořízení jednotlivých faktur přijatých na vzdáleném pracovišti. Jednotlivé faktury přijaté pořízené tímto pomocným programovým modulem jsou pře datové oblasti přenášeny na centrální pracoviště, kde je provedeno jejich "elektronické" zaúčtování do databázových souborů systému podvojného účetnictví.
  V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
  • 01.02.2010 : Nastavení parametrů programového modulu
   Skupina pomocných funkcí programového modulu byla doplněna o možnost nastavení implicitní sazby daně z přidané hodnoty, která je předvyplněna do nově pořizované přijaté faktury, a dále byla doplněna možnost nastavení kódu pro zadání údaje pro vyhledávání.Nastavením parametru lze specifikovat požadavek na "vymazání" zadaného údaje v položce pro vyhledávání při "vstupu" do této položky. Obě zmíněné funkce jsou dostupné pomocí kontextového menu (iniciováno stiskem pravého tlačítka na polohovacím zařízení).
 • Nadstandardní funkce zařazené do systému podvojného účetnictví
  (do příslušných programů systému pro vedení podvojného účetnictví je možno zařadit jednotlivé "nadstandardní" funkce, které byly zpracovány na základě specifického požadavku některého zákazníka)
Poznámky :
 • V současné době lze provozovat programy podvojného účetnictví také v síťové verzi (zpracována verze pro systém WindowsNT®, NOVELL® a LANtastic®).
 • Programy PC-ÚČTO, PC-FAKT a PC-ODPISY jsou vytvořeny pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a menších společností. Vytvořený systém podvojného účetnictví je modulární, protože každý uživatel nevyužije všechny funkce tohoto dosti rozsáhlého systému. Jednotlivé moduly tohoto systému pracují se společnými databázovými soubory (zadané údaje v jednom modulu je možno zpracovat pomocí funkcí v ostatních modulech). Programy systému podvojného účetnictví umožňují vést v jedné instalaci (ve verzi "multiverze") až 200 subjektů (samostatných klientů nebo účetních období).
 • Protože našimi zákazníky jsou účetní firmy, které vedou podvojné účetnictví dodavatelským způsobem na zakázku, je k dispozici samostatný program ÚČTO-UŽI, umožňující pouze zobrazení uložených informací, respektive provedení sumarizace do výkazů a tabulek, z databázových souborů podvojného účetnictví. Účetní firma si s konkrétním subjektem, pro který je účetnictví vedeno, vyměňuje pouze data (na disketě nebo pomocí "elektronické pošty") a vedení firmy má okamžitý přehled o stavu majetku, pohledávkách a závazcích a dalších ukazatelích.
 • Jednotlivé programy systému pro vedení podvojného účetnictví je možno doplnit o různé "nadstandardní" funkce, které jsou specifické pro daného uživatele nebo pro konkrétní účtovaný subjekt. Jedná se například o specifické číslování pokladních dokladů, samostatné vedení "nákladového" a "finančního" účetnictví, zápis dokladů pohybů na skladě při zápisu účetního dokladu, provedení výpisů v cizím jazyce, využívání databáze kursovních lístků ČNB a další různé funkce.
 • Pomocný programový modul "WSilDan" (vytvořený pro operační systém Windows®) obsahuje funkce pro zápis příslušných údajů do "hlavičky" formuláře "Přiznání" a funkce pro zápis (respektive aktualizaci) jednotlivých údajů týkajících se jednotlivých motorových vozidel, funkce pro tisk formuláře "Přiznání k dani silniční" (25 5407 MFin 5407 - vzor č. 16) na tiskárnu připojenou k Vašemu počítači a funkci pro vygenerování externího datového souboru pro elektronické podání přiznání pomocí Datové schránky a nebo pomocí Daňového portálu MF. Takto pořízená data jsou ukládána do systému datových adresářů podle jednotlivých klientů (ekonomických subjektů) pro jejich opakované použití. Pomocí specielních funkcí programového modulu je možno provést výběr uložených údajů (po stisku klávesy [F9]) a po nastavení tiskové sestavy provést jejich výpis (po stisku klávesy [F5]) na připojenou tiskárnu k Vašemu počítači.
 • Pomocný programový modul "NeuhFakt" (vytvořený pro operační systém Windows®) pro výpis neuhrazených faktur dle doby prodlení (a střediska) byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro výpis neuhrazených faktur vydaných dle uloženého data splatnosti vzhledem k zadanému datu splatnosti (tedy je provedeno řazení podle počtu dnů po splatnosti - respektive před splatností) a případně i podle zadaného (uloženého) kódu střediska.
 • Pomocný programový modul "ViewNakl" (vytvořený pro operační systém Windows®) pro sumární soupis nákladů a výnosů za organizaci podle jednotlivých účetních období (s možností členění podle uložených kódů středisek nebo zakázek) byl zhotoven jako nadstavba k programovému systému pro vedení podvojného účetnictví a slouží jednotlivým uživatelům pro sumární soupis uložených údajů na nákladových a výnosových typech účtů podle uloženého účetního období (měsíce) a případně i podle zadaného (uloženého) kódu střediska respektive kódu zakázky.
 • Pomocný programový modul "WZalFakt" (vytvořený pro operační systém Windows®) pro evidenci úhrad zálohových faktur vydaných jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven pro vedení evidence uložených (zaúčtovaných) dokladů přijatých plateb zálohových faktur vydaných v databázovém souboru deníku systému podvojného účetnictví. Vlastní údaje o přijatých úhradách zálohových faktur jednotlivých ekonomických subjektů jsou ukládány do příslušných datových adresářů systému podvojného účetnictví podle zadaného názvu ekonomického subjektu.
 • Pomocný programový modul "WinPrik" (vytvořený pro operační systém Windows®) byl zhotoven pro výpis jednotlivých položek hromadného převodního příkazu dle údajů uložených v datových souborech saldokonta systému podvojného účetnictví (verze DOS) na tiskárně instalované v systému Windows®.
 • Pomocný programový modul "PU2XLS" (vytvořený pro operační systém Windows®) byl zhotoven pro konverzi uložených pohybů na účtech (to je uložených účetních dokladů) v systému podvojného účetnictví do formátu "XLS".
 • Pomocný programový modul "TestUzav" (vytvořený pro operační systém Windows®) pro kontrolu položek faktur přijatých nebo vydaných po provedené roční závěrce jednotlivých ekonomických subjektů byl zhotoven k provedení kontroly uložených položek faktur přijatých nebo vydaných v novém účetním období po opakovaně provedené účetní závěrce v systému podvojného účetnictví. Stávající verze programového modulu umožňuje aktualizaci data uložení faktury a aktualizaci položek týkajících se zakázek nebo středisek.

V posledním období byly provedeny následující aktualizace jednotlivých programových modulů systému pro vedení podvojného účetnictví:

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku
  Do příslušných funkcí tisku DPH (pro podvojné účetnictví a pro daňovou evidenci) programového modulu bylo provedeno zařazení nového formuláře pro výpis "Přiznání k DPH" pro účetní období roku 2015. Současně byla provedena aktualizace funkce pro výpis"statistických formulářů" pro uložení vypsaných hodnot a údajů formulářů pro přenos do elektronického podání DPPO (zápis hodnot a údajů se týká formuláře ROZVAHY podle roku 2012 a formuláře ZISKU A ZTRÁTY druhové členění podle roku 2011) modulem WinÚčto.

Nahoru


Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky