Logo

Vedení účetnictví, personalistika a výpočet mezd

Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) a to z důvodu provedené novely zákona o DPH (důvodem je on-line dostup do registrů plátců DPH, který nelze ralizovat v prostředí DOS). Původní "DOSové" programové moduly je možno používat JEN pro neplátce DPH pod verzemi operačního systémemu Windows® XP (a starší). Původní DOSové programové moduly pro vedení "Daňové evidence podnikatelů" a "Podvojného účetnictví podnikatelů" zcela nahrazují od 1. ledna 2016 jednotlivé programové moduly pod operační systém Windows® a to z důvodu novely zákona o DPH a zavedení "Kontrolního hlášení" pro plátce DPH.

Pro vedení daňové evidence podnikatelů, vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, vedení personální evidence a výpočet mezd podnikatelů a malých společností jsou v současné době zpracovány a nabízeny následující programové moduly a systémy, které jsou zpracovány pro operační systém Windows® :

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro Windows®)
Vedení daňové evidence soukromých podnikatelů je realizováno programovým modulem "WÚČET" ve verzi pro operační systém Windows® (možno bezproblémově používat ve všech verzích operačního systému Windows®), který obsahuje následující funkce :

 • vedení peněžního deníku (pokladny - účtu v hotovosti a dalších dvou účtů)
  • zařazení funkcí k zaúčtování daňových dokladů, dokladů o vyúčtování zálohové faktury, jednotlivbých pokladních dokladů
  • automatické zaúčtování DPH a sestavení soupisky DPH pro podání "Přiznání k DPH"
  • možnost zaúčtování dokladu "vrácení DPH turistům" podle § 45e zákona o DPH
  • tisk základních a dalších doprovodných sestav, tisk pokladních dokladů (i opakovaný)
  • provedení výpočtu daně z příjmu fyzických osob
  • provedení roční účetní závěrky a přechod na další účetní období (rok)
  • vedení devizové pokladny (devizového účtu) v daňové evidenci
  • možnost nastavení až 15 "podúčtů" k jednotlivým účtům (pokladny, běžného účtu a volitelně běžného účtu II, účtu cenin a devizového účtu)
  • po zvolení funkce "Vyhledání položky" nebo po stisku klávesy [F9] je iniciována funkce pro vyhledání záznamu z databázového souboru deníku daňové evidence. Byla -li uvedená funkce "aktivována" (byl proveden výběr uložených záznamů z databázového souboru), je tento "filtr" aktivní do jeho zrušení nebo do ukončení práce programového modulu pro vedení daňové evidence podnikatelů
  • po zvolení funkce "Zaúčtování položek DPH" nebo po stisku klávesy [D] je proveden soupis provedeného rozúčtování jednotlivých částek DPH včetně uložených statistických hodnot aktuálního (nastaveného, zvoleného) účetního (daňového) dokladu z databázového souboru deníku daňové evidence
  • po zvolení funkce "Zaúčtování příjmů / výdajů" nebo po stisku klávesy [P] je proveden soupis uložených kódů účtů nebo podúčtů provedeného rozúčtování aktuálního (nastaveného, zvoleného) účetního (daňového) dokladu z databázového souboru deníku daňové evidence podle provedeného nastavení "Členění příjmových a výdajových položek deníku"
  • po zvolení funkce "Výpis uhrazené pohledávky / závazku" nebo po stisku klávesy [U] na účetním dokladu "úhrady" pohledávky a / nebo závazku je proveden výpis dialogového okna, ve kterém jsou uvedeny základní údaje týkající se uhrazené položky dle databáze pohledávek a / nebo závazků
  • po zvolení funkce "Výběrová sestava dokladů", která je zařazena ve skupině funkcí "Deník", je iniciována funkce, pomocí které je realizován opakovaný výpis uložených účetních a / nebo daňových dokladů na zvoleném hlavním účtu dle databázového souboru deníku přičemž do generované tiskové sestavy uložených účetních a / nebo daňových dokladů jsou zařazeny jednotlivé datové položky podle provedeného nastavení příslušných parametrů
  • po zvolení funkce "Opakovaný tisk pokladního dokladu" je provedeno zobrazení dialogového okna, pomocí kterého je provedeno zadání dalších položek, hodnot a parametrů pro vlastní výpis požadovaného pokladního dokladu
  • po zvolení funkce "Zobrazení zrušených dokladů", která je zařazena ve skupině funkcí "Deník", je iniciována funkce, pomocí které je realizován výpis jednotlivých položek účetních (daňových) dokladů, které byly z databázového souboru deníku dokladů vyřazeny (které byly v souboru dokladů zrušeny)
  • po zvolení funkce "Zápis dokladů tržeb do deníku", která je zařazena ve skupině funkcí "Deník", je iniciována funkce, pomocí které je proveden zápis (uložení) jednotlivých příjmových dokladů "tržeb" do databázového souboru deníku a to podle zaúčtovaných dokladů závazků, které byly označeny parametrem "Nákup zboží" v datové položce "Rozlišení" při jejich pořízení
  • po zvolení funkce "Zaúčtování přenesených výpisů z běžných účtů do deníku dokladů", které je iniciována pomocí menu jako "Zúčtování výpisů běžného účtu", je provedeno zaúčtování podle jednotlivých přenesených položek výpisu z běžného účtu(ů) do jednotlivých účetních a / nebo daňových dokladů peněžního deníku
  • po zvolení funkce "Výpis dokladů dle účtu" nebo po stisku klávesy [F6] je proveden soupis uložených účetních dokladů z databázového souboru deníku daňové evidence podle jednotlivých "hlavních" účtů a podle pořadí jejich vložení do databázového souboru deníku daňové evidence. Jedná se o postupný výpis uložených dokladů, který obsahuje specifikované datové položky uloženého dokladu z databázového souboru, datové položky "Příjem", "Výdej" a "Zůstatek" daného (zvoleného) hlavního účtu a případně i zvoleného podúčtu
  • po zvolení funkce "Mezisoučty peněžního deníku" nebo po stisku klávesy [F4] je proveden soupis uložených účetních (daňových) dokladů z databázového souboru deníku daňové evidence podle provedeného nastavení "Členění příjmových a výdajových položek deníku" do tří záložek, které obsahují celkové součty peněžního deníku, sumarizaci uložených dokladů peněžního deníku příjmových položek a sumarizaci uložených dokladů peněžního deníku výdajových položek
 • vedení knihy faktur vydaných a přijatých (evidence závazků a pohledávek) s návazností na peněžní deník
 • vedení evidence provedených úhrad závazků a pohledávek
 • možnost provedení online kontroly zadaného údaje do datové položky "DIČ" obchodního partnera a zadaného čísla běžného účtu (evidence závazků) podle uložených údajů na Daňovém portálu MF ČR (spolehlivost plátců DPH) podle uloženého nastavení "Parametrů programového modulu"
 • vedení evidence investičního majetku a automatické provádění výpočtu odpisů majetku a evidence předmětů drobné spotřeby
 • jednotlivé tiskové sestavy je možno za předpokladu nainstalovaného programového vybavení převést do formátu "PDF", který je možno elektronicky podepsat a elektronicky odeslat
 • skupina funkcí Archivace obsahuje jednotlivé funkce k provedení archivace (uložení datových souborů, vyjmutí datových souborů, funkci pro odeslání datových souborů na můj počítač a funkci pro stažení opravených datových souborů). Dále jsou zde zařazeny funkce pro zobrazení údajů databáze kurzů ČNB, soupis jednotlivých položek vydaných ve Sbírce zákonů a konečně znění vybraných dokumentů GFŘ a vybraných "daňových" formulářů (Daň z příjmu fyzických osob, Přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ pro ČSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny)
 • sestavení údajů potřebných pro elektronické podání "Kontrolního hlášení "
  • kontrolní soupis položek zařazených do "Kontrolního hlášení" v daňové evidenci obsahuje jednotlivé položky zařazené do Kontrolního hlášení za zvolení účetní období podle uložených účetních (daňových) dokladů do jednotlivých databázových souborů programového modulu.
  • funkce pro sestavení "Kontrolního hlášení" v daňové evidenci obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Kontrolního hlášení", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována stiskem tlačítka v dialogovém oně pro nastavení jednotlivých parametrů pro sestavení "Kontrolního hlášení").
 • výpis formuláře "Přiznání k dani z přidané hodnoty"
  • výpis "Přiznání k DPH" v daňové evidenci (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" dle sestaveného "Přiznání k dani z přidané hodnoty", které je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" nebo pomocí "Datové schránky" (příslušná funkce je iniciována pomocí menu v zobrazené tabulce DPH).
  • výpis "Přiznání k DPH" v daňové evidenci (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestaveného "Souhrnného hlášení", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
  • výpis "Přiznání k DPH" v daňové evidenci (MFIN 5401 - vzor č. 19) obsahuje funkci pro vygenerování datového souboru ve formátu "XML" podle sestavené "Evidence pro daňové účely (přenesení daňové povinnosti)", který je možno uložit do zvoleného adresáře a odeslat buď na příslušný finanční úřad pomocí "Daňového portálu" (http://www.mfcr.cz, Daně a cla, Daňový portál) v aplikaci "Elektronických podání" dále pak "Elektronické daňové formuláře" načtete a poté odešlete nebo na příslušný ekonomický subjekt, který si datový soubor odešle na příslušný finanční úřad sám.
 • Upozornění :
  Pro korektní zobrazení a výpis formuláře "Přiznání k DPH" je nutná instalace "prohlížeče PDF souborů" na Vašem počítači.
 • v jedné instalaci programového modulu na daném počítači je možno vést až dvě stě subjektů (jednotlivých klientů nebo účetních období)

Programový modul "Vedení daňové evidence podnikatelů" (verze modulu pro Windows®) je možno doplnit o nadstandardní funkci o zaúčtování elektronicky přenesených výpisů z běžných účtů (realizováno importem položek pohybů na účtech dle externího datového souboru typu "gpc").

Poznámka :
Další podrobnější informace je možno získat po stisku klávesy [F1] v jednotlivých funkcích programového modulu pro vedení daňové evidence jako standardní "help" (nápověda), která je zobrazena pomocí standardních prostředků operačního systému Windows®. Datový soubor "helpu" (nápovědy) je po korektně provedené instalaci programového modulu uložen v příslušném adresáři (složce), do kterého byla provedena instalace programového modulu WÚČET pro vedení daňové evidence ve Windows®. Kopie instalačního souboru "nápovědy" ve formátu "html" (ve formátu "www" stránek) je k dispozici na adrese "http://winucet.vanicek.cz".

V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :
 • 20.02.2019 : Doplnění funkcí pro setřídění souborů závazků a pohledávek v Daňové evidenci.
  Skupina funkcí "Závazky" a "Pohledávky" byla doplněna o možnost setřídění souboru uložených závazků a pohledávek podle uložené hodnoty datové položky "Datum" a to jen podle údaje "roku" z této datové položky. Uvedenou možnost lze iniciovat pomocí funkce "Setřídění položek podle roku" (uvdená funkce je dostupná pomocí "menu" a je aktivní pouze za předpokladu, že je požadováno setřídění položek dle uloženého údaje "Data"). Současně byla doplněna funkce tisku položek seřazených dle údaje variabilní symbol.
 • 31.01.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
  Aktualizovaná verze programového moduu obsahuje aktualizovanou funkci výpočtu jednotlivých částek daňových odpisů investičního majektu odpisové skupiny číslo 5, který byl pořázen pře rokem 2004 a po roce 2004 byla provedena aktualizace karty (záznamu) zmíněného investičního majetku 5. odpisové skupiny. Zařazení aktualizované funkce výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny je nutno provést "zaškrtnutím" příslušného parametru na kartě investičního majetku.
 • 12.01.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení formulářů pro uzávěrku roku 2018
  Bylo provedeno doplnění funkcí pro provedení roční účetní závěrky ve skupině funkcí "Uzávěrka" a současně byly do funkce "Daňové povinnosti, pokyny" (zařazené ve skupině funkcí "Archivace") zařazeny nové formuláře k provedení uzávěrky roku 2018. Dále byla do programového modulu zařazena aktualizovaná funkce pro kontrolu duplicity zadaného údaje v datové položce "Evidenčního čísla dokladu" v datovém souboru pohledávek a v datovém souboru závazků (kontrola pro podání Kontrolního hlášení).
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH
  Do programového modulu byla zařazena aktualizovaná funkce provedení kontroly zadaných údajů a hodnot zaúčtovaných daňových dokladů pro sestavení údajů do Kontrolního hlášení a do Přiznání k DPH vzhledem k zaokrouhlení uložených (zaúčtovaných) částek DPH.U Kontrolního hlášení je označen "propustnou chybou" rozdíl větší nez 0,5 % mezi sumarizovanou hodnotou DPH a hodnotou DPH vypočtenou podle sumarizovaného základu a sazby daně pro část A.5. a B.3. (jedná se o sumarizované daňové doklady do deseti tisíc).

Nahoru


Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení podvojného účetnictví malých společností a soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "WINÚČTO" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Kontrolního hlášení" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k DPH" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
Skupina funkcí pro sestavení údajů a hodnot do formuláře "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňující elektronické podání (včetně vložení příslušných statistických výkazů a povinné přílohy účetní závěrky) a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 09.02.2019 : Aktualizace výpočtu částek daňových odpisů investičního majetku 5. odpisové skupiny
 • 02.02.2019 : Doplnění funkcí pro roční účetní závěrku a zařazení nových formulářů pro uzávěrku roku 2018
 • 10.10.2018 : Sestavení a uložení údajů pro Kontrolní hlášení za čtvrtletí v elektronické podobě
 • 26.09.2018 : Kontrola zaúčtovaných daňových dokladů pro Kontrolní hlášení a Přiznání k DPH

Informace o programovém moduluVedení personální evidence a výpočet mezd (verze modulu pro Windows®)
Pro vedení personální evidence a výpočet mezd zaměstnanců soukromého podnikatele nebo malé společnosti byl zhotoven programový modul "WMZDY" ve verzi pro operační systém Windows® (možno používat ve všech verzích operačního systému Windows®). Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou personální evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
Skupina funkcí pro výpis údajů a hodnot do jednotlivých formulářů obsahuje jednotlivé funkce pro sestavení příslušného datového souboru umožňujícího elektronické podání a to buď pomocí Datové schránky nebo pomocí Daňového portálu MF.
V posledním období byly provedeny následující aktualizace programového modulu :

 • 03.02.2019 : Zařazení funkce pro výpis seznamu uložených ELDP do souboru typu "xml"
 • 12.01.2019 : Uzavření účetního období roku 2018 a výpočet mezd v roce 2019 v programovém modulu MZDY v. 1.15.75,

Informace o programovém moduluVedení daňové evidence (verze modulu pro DOS)
Pro komplexní vedení daňové evidence soukromých podnikatelů byl zhotoven programový modul "ÚČET" ve verzi pro operační systém DOS (možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně); aktualizace jednotlivých funkcí programového modulu byla ukončena ke dni 31.12.2015. Programový modul je určen jak pro samotné podnikatele (ekonomické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou daňovou evidenci pro podnikatele dodavatelským způsobem.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programového modulu, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.02.2013 : Aktualizace programového modulu pro vedení daňové evidence pro účetní rok 2013

Informace o programovém moduluVedení podvojného účetnictví (verze modulu pro DOS)
Stěžejním produktem v oblasti tvorby ekonomického software je modulární systém pro vedení podvojného účetnictví soukromých podnikatelů a malých společností. Modulární systém jednotlivých programových modulů je určen jak pro samotné podnikatele (jednotlivé ekonické subjekty) tak pro účetní a společnosti, které vedou podvojné účetnictví pro podnikatele dodavatelským způsobem. Systém jednotlivých programových modulů je možno doplnit pomocnými programovými moduly pro elektronický přenos jednotlivých údajů mezi účetní firmou a daným ekonomickým subjektem (podnikatelem nebo společností). Programové moduly ve verzi pro operační systém DOS je možno používat ve verzích operačního systému Windows® do verze Windows Vista včetně; aktualizace jednotlivých funkcí programových modulů byla ukončena ke dni 31.12.2015.
V posledním období byly provedeny tyto aktualizace programových modulů, zařazení aktualizovaných funkcí nebo pomocných programových modulů :

 • 06.03.2015 : Zařazení nového formuláře "Přiznání k DPH" pro účetní rok 2015 a aktualizace funkce tisku

Vedení pomocných účetních evidencí
Pro jednotlivé zákazníky byly na zakázku vytvořeny různé pomocné programové moduly, určené pro vedení pomocných účetních evidencí, které jsou univerzálně použitelné bez ohledu na používaný účetní systém daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Znění vybraných zákonů a nařízení vlády
V této části jsou uvedeny vybrané zákony a nařízení vlády, které jsou potřebné pro nastavení základních hodnot a parametrů (konfigurace) nabízených programových modulů.
V druhé polovině stránky jsou uvedeny některé zdroje, ze kterých je možno čerpat aktuální znění jednotlivých zákonů, vyhlášek a nařízení v elektronické podobě.


Poznámka :
Jednotlivé programové moduly jsou volně k dispozici ve "start" verzi, která je omezena POUZE počtem uložených záznamů v databázích. Po zaregistrování (zadání názvu klienta a registračního klíče) jsou tato omezení zrušena (registrace je platná i pro inovované verze programových modulů).

Zobrazení informaceZrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003
Inovace programových modulů vzhledem ke zrušení platnosti drobných mincí k 31.10.2003 (použití funkcí pro provedení zaokrouhlení) je popsána v mimořádném informačním bulletinu.

Vytištění informaceZobrazení informaceZákladní informace o firmě a její nabídce
obsahují stručnou charakteristiku firmy, popis nabízeného programového vybavení a informace o poskytovaných doprovodných službách.Poslední změna : 20. února 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky