Logo

Podpora, servis a poskytované služby

Kromě tvorby a prodeje programového vybavení jsou poskytovány následující služby :

  • uživatelům programového vybavení je poskytován servis, podpora a další služby spojené s využíváním výpočetní techniky (zejména se jedná o individuální úpravy nabízeného programového vybavení a vytváření programového vybavení "na zakázku")
  • po domluvě je uspořádána prezentace programového vybavení přímo u zákazníka
  • konzultace programového vybavení a individuální školení přímo u uživatele
  • zhotovení modifikace (doplnění) nabízeného programového vybavení nebo vytvoření software na zakázku podle konkrétních požadavků uživatelů sířeného (zhotoveného) programového vybavení nebo zhotovení "uživatelského" programového vybavení pro vedení evidence údajů podle požadavků zákazníka realizované na jednom počítači v "jednouživatelské" verzi programového modulu nebo na několika počítačích (pomocí intranetu nebo internetu) současně v "síťové" verzi programového modulu
  • pro potřeby a podporu uživatelů šířeného (nabízeného) programového vybavení jsou do příslušných datových oblastí firemních "www" stránek ukládány jednotlivé informace a zhotovené programové moduly ve "start" verzi a dále pak jednotlivé "nadstandardní" doplňky šířeného (zhotoveného) programového vybavení
  • uživatelé zakoupených "ostrých" (respektive "registrovaných") verzí programových modulů si mohou aktualizaci programového vybavení provést sami zcela zdarma buď z firemních www stránek (pomocí "Průvodce ekonomickými programy") nebo z podporované modemové stanice BBS (není požadován poplatek za odeslání instalační diskety)
  • popis jednotlivých provedených změn (inovací, aktualizací) v nabízeném (šířeném) programovém vybavení je možno najít ve dvou samostatných tabulkách a to samostatně pro programový modul vedení personální evidence a výpočet mezd (programový modul WMZDY) a dále pro ostatní nabízené (šířené) programové moduly

V případě Vašeho zájmu mne laskavě kontaktujte na adrese mé firmy.


Podpora uživatelů, servis a další poskytované služby

Pro uživatele šířeného programového vybavení jsou poskytovány další služby spojené s provozem výpočetní techniky (například provedení konverze jednotlivých datových souborů systému podvojného účetnictví z formátu "DBASE", "XLS" nebo "TXT" do formátu datových souborů systému evidence údajů v databázových souborech). Tímto způsobem je zákazníkovi umožněn plynulý přechod do systému podvojného účetnictví. Další požadovanou službou je zhotovení konverzního programu pro zaúčtování faktur vydaných do systému podvojného účetnictví, které byly vytvořeny externím programovým systémem, nebo "načtení" ceníku dodavatele do příslušných datových souborů fakturačního systému "NABÍDKA".

Pro uživatele šířeného programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK a uživatele modemové stanice BBS (respektive sítě Internet) je k dispozici možnost přenosu datových souborů pomocí telefonní linky a modemu (respektive elektronickoo poštou) z počítače konkrétního uživatele na počítač "BBSky" ať již za účelem provedení nestandardních úprav nebo oprav datových souborů (po zhroucení nebo chybě výpočetního systému), za účelem provedení archivace datových souborů na archivní disk nebo k přenosu souborů mezi odloučenými pracovišti zákazníka. Pomocí služby "přenosu údajů" je možno obráceně vyjmout uložené datové soubory z archivu a provést jejich přenos zpět na počítač zákazníka. Do této skupiny patří i služby provedení automatického zaúčtování elektronicky přenesených účetních dokladů. Pro vyšší komfort práce jednotlivých účetních je možno zpracovat samostatný modul pro přenos informací od a pro příslušný ekonomický subjekt a to pomocí FTP nebo SQL servru (přenos jednotlivých údajů je proveden mezi moduly podvojného účetnictví a specielními pomocnými programy instalovanými u ekonomických subjektů pro pořízení faktur nebo pro zobrazení výsledků hospodaření firmy).

Pro uživatele jednotlivých programových modulů jsou k dispozici různé "nadstandardní" doplňky, pomocí kterých je možno provést rozšíření jednotlivých funkcí šířených programových modulů. Samozřejmostí je (na základě zadaného požadavku) zpracování dalšího "doplňku" podle požadavků konkrétního uživatele programového vybavení. Dále je možno požadovat zpracování vedení evidence (nebo jakýchkoliv údajů a hodnot) pomocí programového vybavení, které je zpracováno na "zakázku" a to podle požadavků konkrétního uživatele (zadavatele). Zpracování vedení evidence jednotllivých údajů (hodnot) je možno realizovat na jednom počítači v "jednouživatelské" verzi programového modulu nebo na několika počítačích (pomocí intranetu nebo internetu) současně v "síťové" verzi programového modulu. Zde opět připomínám možnost, že do stávajícího šířeného (nabízeného) programového vybavení je možno na zakázku (podle konkrétních požadavků uživatele) zpracovat jekékoliv doplnění nebo rozšíření již dohotoveného programového modulu.

Pro registrované uživatele šířeného programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK a uživatele modemové stanice BBS (respektive sítě Internet) je k dispozici archivace datových souborů na discích s dobou uložení deset až patnáct let. Po celou dobu uložení datových souborů je možno požadovat vyjmutí takto uložených datových souborů a provedení jejich konverze pro aktuální verzi daného programového vybavení (vyvinutého mou firmou).

Pro registrované uživatele šířeného programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK je k dispozici telefonická konzultační linka (hotline) zdarma. V rámci předplaceného buď ročního nebo měsíčního "paušálu" jsoou registrovaným uživatelům poskytovány různé služby s možností zasílání různých informací, které jsou uloženy v "informačním systému" modemové stanice BBS.

Pro registrované zákazníky je na modemové stanici BBS (respektive na firemních www stránkách) k dispozici soukromá datová oblast, která obsahuje instalační soubory pro "obnovení" instalační diskety uživatele ZDARMA (není požadován poplatek za odeslání instalační diskety) (to je pro nahrání inovované verze zakoupeného programového vybavení), která je nyní také dostupná z internetu (například pomocí "Průvodce ekonomickými programy").
Dále si mohou registrovaní uživatelé programového vybavení vyvinutého firmou nechat ZDARMA zasílat informace o novinkách v programových modulech a informační bulletiny pomocí elektronické pošty.

Poznámka :
Jednotlivé ceny za poskytované služby je možno najít v ceníku na samostatné stránce.

Nahoru


Prezentace programového vybavení

Firma Stanislav VANÍČEK pořádá prezentace programového vybavení pro vedení ekonomických agend soukromých podnikatelů nebo malých společností. Po předběžné domluvě můžete během jedné až dvou hodin shlédnout průřez poskytovaným programovým vybavením pro vedení účetnictví, personální evidence s výpočtem mezd, skladového hospodářství a dalších evidencí a fakturací, které jsou prováděny pomocnými programovými moduly. Jedná se o velmi názornou a přehlednou formu předvedení základní koncepce jednotlivých programů. V první fázi může být tato forma mnohem efektivnější než prohlížení jednotlivých "start" verzí programů.

Uspořádání prezentace programového vybavení je nutno předem domluvit na kontaktní adrese. Pokud zákazník požaduje prezentaci přímo v sídle své firmy, není provedena bezplatně, ale cena je stanovena podle platného ceníku.

Nahoru


Školení pro uživatele programového vybavení

Uživatelé programového vybavení firmy Stanislav VANÍČEK si mohou objednat individuální školení nebo konzultaci poskytnutého programového vybavení přímo v sídle své firmy respektive v sídle firmy poskytovatele programového vybavení. V rámci konzultace je možno provést i upřesnění "nadstandardní" uživatelské funkce, která bude zařazena do příslušného programového modulu, dále je možno požadovat nastavení "tiskových karet" k provedení výpisu nestandardních tiskových sestav.

Zde je nutno si uvědomit, že pravidelně pořádáme semináře, které se týkají aktuálních změn v jednotlivých "ekonomických" zákonech (za účasti daňového poradce) a další "setkání" uživatelů programového vybavení (na kterých je provedena prezentace inovovaných funkcí programů respektive aktualizace registrovaného programového vybavení).

Nahoru


Poslední změna: 15. dubna 2014
© 2014   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky