Logo

Technické informace, vysvětlivky

Na této stránce Vám předkládám základní technické informace pro korektní zobrazení firemních stránek a vysvětlení některých pojmů a termínů používaných na mých firemních stránkách.

Obnovení stránky
Logo Kliknete-li na logo firmy (v pravém horním rohu), obnoví se zobrazení aktuální stránky (včetně obsahu a záložek). Obnovení stránky je výhodné zejména v tom případě, když máte na tuto stránku nastavenou "záložku".

Vhodný prohlížeč
Netscape Communicator

MS Internet Explorer
Firemní stránky jsou tvořeny rámy a proto nejdou zobrazovat v některých starších verzích prohlížečů. Nejlépe jsou firemní stránky zobrazeny prohlížečem Microsoft® Internet Explorer verze aspoň 3.0 při rozlišení obrazovky 800x600 bodů a velikosti textu "velké" nebo "střední".
Po kliknutí na "ikonu" si můžete příslušný prohlížeč stáhnout přímo z internetu.

Antivirová kontrola
FRISK Software International Všechny firemní počítače jsou pravidelně kontrolovány antivirovými programy firmy Frisk Software. Obsah firemních počítačů (včetně počítače pro podporu uživatelských datových oblastí firemních "www" stránek) i všechny uložené programy jsou tedy 100% bez virů.

Připomínky a náměty
Připomínky a náměty Máte-li připomínky nebo náměty k obsahu nebo formě firemních stránek, formulářů nebo uložených informací, můžete je zaslat zápisem do připraveného formuláře nebo pomocí elektronické pošty na elektronickou adresu.

Nahoru


V druhé části Vám přináším vysvětlení některých pojmů a termínů, které jsou používány v dalším textu na firemních stránkách.

Plná verze programu
"Plné" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých programových modulů (šířené pomocí instalačních disketé, které neobsahují nadstandardní funkce programového vybavení. Jednotlivé nadstandardní funkce jsou dostupné až po uhrazení příslušného registračního poplatku. Jedná se zejména o "uživatelské" funkce, které byly vytvářeny (a do příslušných programů zařazovány) na základě specifického požadavku konkrétního uživatele programového systému. V současné době jsou "ostré" verze (šířené pomocí instalačních disket, pro které nové sestavy počítačů již neobsahují příslušnou mechaniku) nahrazeny "registrvanými" verzemi programových modulů (jejichž šíření je prováděno pomocí uživatelské datové oblasti firemních "www" stránek).

OEM verze programu
"OEM" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých programových modulů prodané konečnému uživateli současně s výpočetní technikou prodejcem výpočetní techniky, které neobsahují nadstandardní funkce programového vybavení. Jednotlivé nadstandardní funkce jsou dostupné až po uhrazení příslušného registračního poplatku (jedná se o uživatelské funkce, které byly vytvářeny na základě specifického požadavku konkrétního uživatele programového systému).

Start verze programu
"Start" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých modulů programového vybavení, které jsou omezeny pouze maximálním objemem zpracovávaných dat a neobsahují žádné "otravné" (vložené) obrazovky. Pokud nepřekročíte maximální počet záznamů v databázových souborech, můžete "start" verze jednotlivých systémů volně používat bez uhrazení jakéhokoliv poplatku. "Start" verzi programového modulu je možno poznat podle vypsaného textu "Start verze" v pravém horním rohu úvodní obrazovky daného programového modulu (platí pro DOSové verze programových modulů).
 • Do "Start" verze programů nejsou zařazeny nadstandardní funkce programů, které jsou dostupné až po uhrazení příslušného registračního poplatku. Jedná se zejména o "uživatelské" funkce, které byly vytvářeny (a do příslušných programů zařazovány) na základě specifického požadavku konkrétního uživatele programového systému.
 • Výslednou výstupní sestavu, která byla vytvořena pomocí "Start" verze programu, je možné si na obrazovce počítače prohlédnout (pro získání přehledu jejího formátu), a je možné ji na připojené tiskárně vytisknout pouze za předpokladu, že nejsou překročeny maximální počty záznamů v datových souborech.

Registrovaná verze programu
"Registrované" verze programových modulů jsou plně funkční verze jednotlivých programových modulů (šířené pomocí uživatelské datové oblasti firemních "www" stránek), do kterých již lze zařadit nadstandardní funkce programového vybavení (jejich inicializaci, respektive zařazení, je možno provést pomocí "Průvodce programovými moduly" nahráním souboru "konfigurace" v "Doplňkových funkcích"). Jednotlivé nadstandardní funkce jsou dostupné po uhrazení příslušného registračního poplatku. Jedná se zejména o "uživatelské" funkce, které byly vytvářeny (a do příslušných programů zařazovány) na základě specifického požadavku konkrétního uživatele programového systému. "Registrované" verze programových modulů v současné době plně nahrazují dříve šířené "ostré" verze programových modulů (pomocí instalačních disket).

Identifikace "registrovaných" DOSových verzí programových modulů :
 • registrovanou verzi programového modulu je možno poznat podle vypsaného textu "Reg. verze" v pravém horním rohu úvodní obrazovky daného programového modulu (platí pro DOSové verze programových modulů)
 • registrovanou "síťovou" verzi programového modulu je možno poznat podle vypsaného textu "LReg. verze" v pravém horním rohu úvodní obrazovky daného programového modulu (platí pro DOSové verze programových modulů)
 • registrovanou "rozšířenou" verzi programového modulu je možno poznat podle vypsaného textu "MVerze" v pravém horním rohu úvodní obrazovky daného programového modulu (platí pro DOSové verze programových modulů)

Doplňky
Pomocí jednotlivých doplňků jsou realizovány některé nadstandardní funkce programového vybavení, které mohou být zpřístupněny konečnému uživateli. Jedná se o funkce, které byly do jednotlivých modulů šířeného programového vybavení zařazeny na základě požadavku některého mého zákazníka a nejsou proto nezbytně nutné k standardnímu využívání funkcí příslušného modulu. Některé doplňky jsou volně dostupné a některé jsou volně použitelné po omezenou dobu (pro jejich odzkoušení) a pro další využívání je nutno uhradit příslušný registrační poplatek.

Update
Po zaregistrování získá zákazník právo na bezplatnou opravenou kopii zakoupeného programového vybavení (pravidelná údržba nabízeného programového vybavení v rámci jedné verze šířeného programového vybavení - například přechod z verze programového modulu 5.5 na verzi programového modulu 5.6). U "registrovaných" verzí programových modulů je provedeno "stažení" a nainstalování aktualizované verze programového modulu z příslušné datové oblasti firemních "www" stránek (kapitola "Programy", záložka "Start verze").

Možnosti získání příslušných instalačních disket (pro aktualizaci "ostrých" verzí programových modulů šířených pomocí instalačních disket) :
 • výměna instalačních disket klasickou poštou (odeslání instalačních disket na adresu zákazníka je provedeno za příslušný manipulační poplatek)
 • provedení aktualizace (reinstalace) programového vybavení (není účtován manipulační poplatek za vytvoření instalační diskety) s využitím uživatelské datové oblastí firemních "www" stránek
 • provedení aktualizace (reinstalace) programového vybavení pomocí sítě Internet zadáním příslušného požadavku (není účtován manipulační poplatek za vytvoření instalační diskety) na firemních stránkách nebo pomocí "Průvodce ekonomickými programy"

Upgrade
Po zaregistrování získá zákazník právo na cenově velmi zvýhodněný přechod na vyšší verzi programového modulu (například přechod z verze programového modulu číslo 5.5 na verzi programového modulu číslo 6.0) již dříve zakoupeného programového vybavení s možností dokoupení nadstandardních funkcí, které jsou postupně do jednotlivých programových modulů zařazovány (technické zhodnocení nabízeného programového vybavení). Poskytnutí "upgrade" (přechodu na vyšší verzi) programového vybavení je podmíněno uhrazením poplatku, který je možno nalézt v aktuálním ceníku. U "registrovaných" verzí programových modulů je provedeno "stažení" a nainstalování aktualizované verze programového modulu z příslušné datové oblasti firemních "www" stránek (kapitola "Programy", záložka "Start verze"). Při provádění upgrade "registrovaných verzí" programového vybavení (to je při přechodu na vyšší verzi programového modulu - například přechod z verze číslo 5.5 na verzi číslo 6.0) je při instalaci aktualizované verze požadován registrační klíč pro aktuální verzi programového modulu.

Možnosti získání příslušných instalačních disket (pro aktualizaci "ostrých" verzí programových modulů šířených pomocí instalačních disket) :
 • výměna instalačních disket klasickou poštou (odeslání instalačních disket na adresu zákazníka je provedeno za příslušný manipulační poplatek)
 • provedení aktualizace (reinstalace) programového vybavení (není účtován manipulační poplatek za vytvoření instalační diskety) s využitím uživatelské datové oblastí firemních "www" stránek
 • provedení aktualizace (reinstalace) programového vybavení pomocí sítě Internet zadáním příslušného požadavku (není účtován manipulační poplatek za vytvoření instalační diskety) na firemních stránkách nebo pomocí "Průvodce ekonomickými programy"

Nahoru


V textu webových stránek jsou obsaženy ochranné známky a obchodní značky firem IBM Corp., Microsoft® Corp., Artisoft® Inc., Epson Inc., Novell® Inc. a Hewlett-Packard Company.

Zpět


Poslední změna: 19. dubna 2017
© 2017   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky