Logo

Doplňky původních programových modulů pro DOS

Na této stránce Vám nabízím možnost stažení pomocných programů a doplňků, které si můžete stáhnout přímo z Internetu a odzkoušet nebo používat. Doporučený postup pro instalaci modulů na Váš disk je uveden na konci této stránky. Další možností je použití "Průvodce ekonomickými programy", pomocí kterého je možno provést jak instalaci tak i případnou reinstalaci (aktualizaci) jednotlivých pomocných modulů (část "Doplňkových funkcí" záložka "Doplňky"). Dále (níže) uvedené informace se týkají jednotlivých programových modulů, které byly vytvořeny pro operační systém DOS.

UPOZORNĚNÍ :
Verze jednotlivých pomocných programů a modulů ve verzi pro DOS a Windows® XP a starší; aktualizace byla ukončena ke dni 31.12.2015 !
Níže uvedené pomocné programy a doplňky pracují pouze jako rozšíření řídících programů PC-ÚČTO, PC-FAKT, ÚČET respektive PC-MTZ, ze kterých je prováděn přenos parametrů a nelze je používat samostatně.
Pro bezproblémové použití pomocných programů v systému Windows® je doporučeno provést uložení modulu do příslušného adresáře pod jménem, které je napsáno velkými (tiskacími) písmeny.
U "alternativních" pomocných programů (například pro přenos "příkazů") je nutno po přenosu provést jejich přejmenování (viz konkrétní "popis modulu").

Pomocné programy a doplňky jsou volně šiřitelné a můžete si je zkopírovat na Váš počítač přímo z této "stránky" (a to kliknutím na název programu v následující tabulce; podrobnější informace je možno získat kliknutím na "popis modulu") :

Název programu Popis pomocného programového modulu Velikost
ABOPREV

12.05.2005
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREV" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky (systém BBSMAN; konverze příkazu do souboru typu "KPC"). Modul je zpracován pro přenos převodního příkazu do Komerční banky a Investiční a poštovní banky pomocí programového vybavení "BBSMAN".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
60 kB
ABOPREVD

7.04.2006
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVD" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky pomocí textového souboru. Modul je zpracován pro přenos převodního příkazu do ING Banky a VolksBanky CZ.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
75 kB
ABOPREVE

12.05.2005
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVE" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky (systém ELTRANS). Modul je zpracován pro přenos převodního příkazu do Živnostenské banky.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
56 kB
ABOPREVG

12.05.2005
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVG" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky (systém GEMINI). Modul provede konverzi položek příkazu a vygeneruje textový soubor, který je modulem "GEMINI" importován.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
70 kB
ABOPREVI

12.05.2005
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVI" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky (systém "ABO"). Modul je zpracován pro přenos položek převodního příkazu (úhrady i inkasa) do banky importem souboru typu "abo".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
61 kB
ABOPREVK

21.04.2008
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVK" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky (systém "BEST"). Modul je zpracován pro přenos položek převodního příkazu (úhrady i inkasa) do banky importem souboru typu "BEST".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
61 kB
ABOPREVT

24.03.2006
Přenos převodního příkazu do banky
Modul "ABOPREVT" je určen pro přenos "převodních příkazů" modemem a telefonní linkou do banky. Modul provede konverzi položek příkazu a vygeneruje "textový" soubor, který je systémem "homebankingu" následně importován.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
60 kB
ABOUCTOG

16.08.2011
Konverze výpisů z účtů do účetnictví
Modul "ABOUCTOG" je určen pro přenos "výpisů z účtu" modemem a telefonní linkou z banky ve formátu "GPC" (Komerční banka). Modul provede konverzi položek výpisu a vygeneruje databázový soubor, který je následně "spárován" s uloženými doklady podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
74 kB
ABOUCTOV

12.05.2005
Konverze výpisů z účtů do účetnictví
Modul "ABOUCTOV" je určen pro přenos "výpisů z účtu" modemem a telefonní linkou z banky zkonvertované do "textové podoby". Modul provede konverzi položek výpisu a vygeneruje databázový soubor, který je následně "spárován" s uloženými doklady podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
64 kB
ABOUCTON

12.05.2005
Konverze výpisů z účtů do "NABÍDKY"
Modul "ABOUCTON" je určen pro přenos "výpisů z účtu" modemem a telefonní linkou z banky ve formátu "GPC" (Komerční banka). Modul provede konverzi položek výpisu a vygeneruje databázový soubor, který je následně "spárován" s uloženými fakturami systému "NABÍDKA".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
65 kB
AKTUC028

1.08.2005
Přeúčtování Drobného dlouhodobého majetku
Pomocný modul "AKTUC028" byl vyhotoven pro automatické "přeúčtování" Drobného dlouhodobého majetku, který byl při uzavírání účetních knih zúčtován na účet 028, na účet 022 dle Přechodných ustanovení "Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
119 kB
AKTUCTO3

11.04.2004
Aktualizace názvů syntetických kódů účtů
Pomocný modul "AKTUCTO3" byl vyhotoven pro "aktualizaci názvů syntetických kódů účtů pro účetní rok 2003" a pro zrušení kódů účtů, které by se od účetního roku 2003 neměly používat. Aktualizaci kódů účtů a zrušení kódů účtů pomocný programový modul provádí v souladu se vzorovou účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
40 kB
AKTUCTO4

11.04.2004
Aktualizace názvů syntetických kódů účtů
Pomocný modul "AKTUCTO4" byl vyhotoven pro "aktualizaci názvů syntetických kódů účtů pro účetní rok 2004" a pro zrušení kódů účtů, které by se od účetního roku 2004 neměly používat. Aktualizaci kódů účtů a zrušení kódů účtů pomocný programový modul provádí v souladu se vzorovou účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
39 kB
AKSALDIC

11.04.2004
Aktualizace údajů "DIČ" podle pravidel Evropské unie
Pomocný modul "AKSALDIC" byl vyhotoven pro "aktualizaci uložených položek DIČ" jednotlivých obchodních partnerů (dodavatelů a odběratelů) podle pravidel Evropské unie platných od 1. května 2004. Aktualizace je provedena tak, že první tři číselné znaky a pomlčka jsou nahrazeny textem CZ.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
36 kB
AUTOUCET

1.08.2005
Automatický zápis účetního dokladu do účetnictví
Pomocný modul "AUTOUCET" byl vyhotoven k provedení automatického zaúčtování účetních dokladů. Modul provede zaúčtování zapisovaného dokladu do datového souboru deníku (nebo do souboru pokladny) na základě nastavené "předkontace účtů" na zadané kódy účtů v systému podvojného účetnictví s možností uložení "pomocného účetního dokladu" v databázovém souboru.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
125 kB
CISLUJFA

29.10.2003
Očíslování uložených dokladů v souborech saldokonta
Byl-li do hlavního adresáře systému podvojného účetnictví uložen pomocný programový modul "CISLUJFA.EXE" je po ukončení očíslování dokladů v souboru deníku dána uživateli možnost očíslovat shodnými pořadovými čísly (s čísly účetních dokladů v deníku) i jednotlivé doklady v souborech saldokonta (tj. vlastní faktury přijaté a nebo vydané) a případně je možno další funkcí modulu CISLUJFA.EXE provést i změnu čísel dokladů faktur v popisu jednotlivých dokladů "úhrad" těchto faktur.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
25 kB
DBZ2DBF

19.11.2010
Konverze databázových souborů do formátu "DBF"/"TXT")
Do výstupního souboru jsou uloženy všechny záznamy databázového souboru aktuálního programového systému, které jsou zobrazeny funkcí "tisku". Před provedením konverze lze změnit zadané jméno výstupního souboru typu "DBF" (respktive "TXT") a typ "češtiny", do které jsou zkonvertovány jednotlivé "textové" položky vstupního databázového souboru.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
65 kB
DBZ2HTM

1.08.2005
Konverze databázových souborů do formátu "HTM"
Do výstupního souboru jsou uloženy všechny záznamy databázového souboru aktuálního programového systému, které jsou zobrazeny funkcí "tisku". Před provedením konverze lze změnit zadané jméno výstupního souboru typu "HTM" a typ "orámování" tabulky, do které jsou zkonvertovány jednotlivé datové položky vstupního souboru s možností odeslání vytvořeného souboru elektronickou poštou.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
56 kB
FAKT2DBF

12.07.2007
Konverze souboru knihy faktur do formátu "DBF"/"TXT"
Do výstupního souboru jsou uloženy záznamy databázového souboru knihy faktur programového systému podvojného účetnictví, které jsou zobrazeny funkcí "tisku" doplněné o položky souborů saldokonta (dodavatelů nebo odběratelů). Před provedením konverze lze změnit zadané jméno výstupního souboru typu "DBF"/"TXT", "češtiny", do které jsou zkonvertovány jednotlivé "textové" položky vstupního souboru, a další parametry ovlivňující obsah a formát výstupního souboru.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
81 kB
KONVFAKT

15.04.2009
Výpis neuhrazených faktur dle uloženého data splatnosti
Tisk sestavy neuhrazených faktur (přijatých nebo vydaných) podle údajů saldokonta podvojného účetnictví. Výpis je proveden podle doby prodlení (ke splatnosti faktury) nebo jednotlivých obchodních partnerů (s rozpisem na jednotlivé kódy účtů).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
131 kB
MAKEZAKA

1.08.2005
Zápis kódů zakázek dle analytických účtů do dokladů
Programový modul "MAKEZAKA" provede automatický zápis kódů zakázek podle údajů zadaných u jednotlivých analytických účtů do příslušných účetních dokladů (u kterých bylo provedeno účtování na daný analytický kód účtu) uložených v databázovém souboru deníku systému podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
23 kB
MTZALFA

28.04.2007
Komunikace programu PC-MTZ s pokladnou Euro
Programový modul "MTZALFA" zajišťuje komunikaci programu PC-MTZ s pokladnami Euro. Umožňuje jejich konfiguraci, posílání údajů o zboží ze skladu do pokladny a příjem a zaúčtování prodejů z pokladny do souboru skladové evidence.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
163 kB
NEWPERS

1.08.2005
Aktualizace struktury datového souboru pomocné personální evidence programového systému "MZDY"
Programový modul "NEWPERS" byl zhotoven pro založení a aktualizaci struktury záznamů pomocného databázového souboru personální evidence, do kterého lze uložit uživatelské datové položky.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
62 kB
PCFAKTUR

1.12.2005
Přenos převodního příkazu do banky "offline" (ABO)
Pomocný programový modul "PCFAKTUR" je určen pro přenos jednotlivých "příkazů k úhradě" do peněžního ústavu systémem přímého bankovnictví (v současné verzi je zpracován přenos příkazů "typem "ABO") ve verzi "offline".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
212 kB
POCSTAV

1.08.2005
Rozúčtování počátečních stavů dle zakázek / středisek
Pomocný programový modul "POCSTAV" je určen pro rozúčtování jednotlivých "počátečních stavů" na počáteční účet rozvažný (funkce "otevření účetních knih") podle uložených kódů zakázek a / nebo středisek v systému podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
119 kB
PRGSKLAD

11.05.2006
Zápis pohybů na skladě z podvojného účetnictví
Pomocný programový modul "PRGSKLAD" byl vyhotoven k zápisu příslušných pohybů na skladě do databázových souborů skladové evidence ihned po zaúčtování příslušného dokladu v systému podvojného účetnictví podle zakázek nebo středisek s návazností na vnitropodnikové účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
164 kB
PRGUCTO2

24.08.2011
Zaúčtování pohybů na skladě do účetnictví
Pomocný programový modul "PRGUCTO2.EXE" byl vytvořen pro "zaúčtování" jednotlivých "pohybů na skladě" (výdejů ze skladu) uložených v databázových souborech skladové evidence (která je vedena programovým modulem "PC-MTZ") do databázových souborů systému podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
58 kB
PRGUCTO3

24.08.2011
Převod vydaných faktur do účetnictví
Modul "PRGUCTO3" je určen pro převod "vydaných faktur" z externího databázového souboru typu "DBF" do podvojného účetnictví. Modul provede konverzi jednotlivých datových položek faktury a provede její zaúčtování na příslušné kódy účtů se zápisem do souborů podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
106 kB
PRGUCTOC

18.01.2014
Převod vydaných faktur do účetnictví
Modul "PRGUCTOC" je určen pro převod "vydaných faktur" z externího databázového souboru typu "CSV" do podvojného účetnictví. Modul provede konverzi jednotlivých datových položek faktury a provede její zaúčtování na příslušné kódy účtů se zápisem do souborů podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu
105 kB
PRGUCTOK

2.02.2012
Zaúčtování provedených plateb kartou do podvojného účetnictví
Modul "PRGUCTOK" je určen pro zaúčtování provedených "plateb kartou" z externího databázového souboru typu "xml" do podvojného účetnictví. Modul provede zaúčtování jednotlivých datových položek podle uloženého "aviza" o provedené platbě z kartového střediska. Zaúčtování je provedeno na spacifikovaný účet saldokonta (odběratel) s odečtením poplatku na zadaný nákladový účet s tím, že platba je odečtena z nastavené "pokladny". Po uložení "faktury" je následně provedena její úhrada příjmem příslušné částku na běžný účet od příslušné banky.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
81 kB
PUTUHPP

9.01.2005
Zápis provedených úhrad po přenosu dat
Modul "PUTUHPP" je určen pro zápis (uložení) identifikace o provedené úhradě (provedeném zápisu položky do převodního příkazu) po provedeném přenosu datových souborů systému podvojného podvojného účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
26 kB
SALDUCET

1.12.2005
Vedení "saldokonta" daného účtu
Pomocí tohoto programu lze vést evidenci "saldokonta" ke zvolenému syntetickému kódu účtu (včetně jeho případného analytického členění).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
172 kB
SETKURZY

19.09.2007
Vyhledání kursů z databáze
Pomocí tohoto programu lze udržovat na svém počítači aktuální databázi kursovních lístků ČNB a příslušné údaje používat při zápisů účetních dokladů do účetnictví.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
125 kB
SETSTRED

1.08.2005
Doplnění názvů středisek do sumárního výpisu
Pomocný modul byl vyhotoven pro doplnění názvů příslušných středisek, na které bylo provedeno účtování v účetních dokladech systému podvojného účetnictví a jsou identifikovány kódem střediska pro "Sumární výpis výnosů a nákladů podle středisek".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
28 kB
TISKDAND

1.08.2005
Výpis "daňového dokladu" dle údajů podvojného účetnictví
Uložení údajů do "daňového dokladu" pro obchodní partnery (odběratele) s následným výpisem dokladu na tiskárnu (provedeno pro "účtovaný" daňový doklad; zadání datových položek je možné realizovat z databáze).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
134 kB
TISKFAKT

26.04.2013
Podrobný výpis záznamů ze souborů saldokonta
Podrobný výpis souborů saldokonta obsahuje údaje zobrazené na obrazovce počítače doplněné o počáteční stav faktury, datum splatnosti faktury a zůstatek v cizí měně (pokud existují), dále o "název" (popis) uloženého účetního dokladu (po stisku kláves [Ctrl] a [F8]) nebo o kód střediska (po stisku kláves [Alt] a [F8]).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
117 kB
TISKSUMA

1.08.2005
Podrobný výpis účetních dokladů dle zakázek/středisek
Pomocný programový modul provede kontrolu uložené hodnoty "DIČa" v příslušné datové položce databázového souboru saldokonta (podle pravidel jednotlivých zemí Evropské unie).
Cena pomocného modulu
106 kB
TESTDIC

1.07.2004
Kontrola uložené hodnoty DIČa
Podrobný výpis zaúčtovaných dokladů podle uložených kódů zakázek nebo středisek zadaného syntetického účtu (s možností zvolení účetního období a/nebo případného analytického členění účtu).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
10 kB
UCTOEDIT

1.08.2005
Oprava názvů syntetických účtů podvojného účetnictví
Pomocným programovým modulem "UCTOEDIT" je možno provést změnu uložených názvů jednotlivých používaných "kódů" syntetických účtů systému podvojného účetnictví a to pro všechny dostupné datové adresáře (to znamená u všech dostupných klientů systému podvojného účetnictví) jedním zápisem "nového" názvu daného "kódu" účtu.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
28 kB
VYPISDPH

27.03.2013
Položkový výpis uložených daňových dokladů z deníku
Pomocným modulem lze realizovat soupis zaúčtovaných daňových dokladů z deníku za zadané období, který je členěn podle jednotlivých typů dokladů, podle uložené sazby DPH a podle zadaného typu "odpočtu" DPH.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
175 kB
VYPISDOD

11.08.2005
Uložení a tisk dodacího listu dle údajů souboru odběratelů
Uložení údajů do "dodacího listu" pro obchodní partnery (odběratele) s následným výpisem na tiskárnu (provedeno pro aktuální záznam saldokonta; zadání datových položek je možné realizovat z databáze).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
145 kB
VYPISFAK

1.08.2005
Uložení a tisk vydané faktury dle údajů souboru odběratelů
Zápis "popisu" a položek do "vydané faktury" pro odběratele s následným výpisem faktury na tiskárnu (pro aktuální záznam v souboru odběratelů; zadání datových položek je možné realizovat z databáze).
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
148 kB
VYPISPP

1.08.2005
Tisk hromadného převodního příkazu
Tisk hromadného převodního příkazu pro účetní doklady uložené v souboru peněžního deníku nebo pro pomocné účetní doklady evidence zálohových faktur.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
119 kB
WTestDPH

3.05.2013
Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejněných účtů plátce DPH
Pomocný programový modul, pomocí kterého je pro systém podvojného účetnictví (pro programový modul vedení pokladny a saldokonta) proveden test spolehlivosti plátce DPH současně s kontrolou zveřejněných čísel běžných účtů plátce DPH pomocí webového rozhraní. Test je proveden na základě zadaného údaje DIČa v datové položce. Pomocný programový modul se neinstaluje, pro bezproblémové využití je provedeno jeho uložení do hlavního adresáře systému podvojného účetnictví (implicitně podadresář "PC-UCTO" v adresáři "VAEVID").
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
1221 kB
ZAHRANPP

25.05.2004
Tisk zahraničního platebního příkazu
Program byl vyhotoven pro výpis zahraničního platebního příkazu banky "HypoVereinsbank" nebo "Volksbank CZ".
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
163 kB
ZAKUCTOV

1.08.2005
Rozúčtování pořizované faktury dle skupiny zakázek
Možnost provedení rozúčtování pořizované faktury přijaté nebo vydané dle uložených údajů v pomocném databázovém souboru zakázek pro zadanou "skupinu" zakázek.
Cena pomocného modulu Informace o pomocném modulu
36 kB
WKonvPrik

14.03.2010
Provedení konverze převodních příkazů z "csv" souboru
POUZE pro Windowss®
Možnost provedení konverze jednotlivých položek převodního příkazu uloženého v souboru typu "csv" do externího datového souboru podle provedeného nastavení. Pomocný programový modul obsahuje funkci pro nastavení jednotlivých parametrů k provedení konverze uložených položek převodních příkazů.
Cena pomocného modulu
1414 kB

Nahoru


Doporučený postup k instalaci

Příslušný pomocný programový modul přeneste na Váš počítač a uložte do "hlavního" adresáře řídícího programového systému, to je do adresáře, do kterého byla provedena instalace systému podvojného, daňové evidence, modulu pro vedení personální evidence a výpočet mezd respektive modulu pro vedení skladové evidence (nejčastěji tedy do adresáře "\VAEVID\PC-UCTO", "\VAEVID\UCET", "\VAEVID\MZDY" respektive "VAEVID\PC-MTZ" na příslušném disku - to je na disku, na který byla provedena instalace programových modulů).

Ihned po uložení pomocného programového modulu do "hlavního" adresáře nadřízeného programového systému jsou pomocné programové moduly připravené k používání, nadřízený programový systém (řídící moduly podvojného účetnictví, daňové evidence, personální evidence s výpočtem mezd respektive skladové evidence) je automaticky rozpozná a je možno začít využívat jejich funkce.

Pro stažení "doplňkového" programového modulu je možno použít také náš "Průvodce ekonomickými programy", který obsahuje příslušné funkce v části "Doplňkové funkce" a provedení kopie pomocných programových modulů je možno realizovat na záložce "Doplňky".

Stažení programového modulu

Pokud byla do příslušných datových oblastí firemních www stránek uložena nová verze pomocného programového modulu (a máte aktivní připojení na internet) je tato inovovaná verze pomocného modulu označena znaky ">>", které jsou vypsány před popisem daného modulu.

Nahoru


Ostatní pomocné programové moduly

Pomocné programové moduly jsou volně šiřitelné a můžete si je zkopírovat na Váš počítač přímo z této "stránky" (a to kliknutím na název programu v následující tabulce; podrobnější informace je možno získat kliknutím na "popis modulu") :

Název programu Popis programu Velikost
COMPARE

12.12.2005
Porovnání datových adresářů - POUZE pro Windowss®
Modul "Compare" byl zhotoven na základě požadavků mých uživatelů, kteří kromě stolního počítače používají i počítač přenosný. Pomocí tohoto pomocného programového modulu je možno provést přenos datových souborů zvoleného programového systému (výběrem z vypsaného seznamu) pro zvoleného klienta - ekonomického subjektu (opět výběrem podle vypsaného seznamu - zobrazené tabulky).
Cena pomocného modulu
649 kB
VASTMAIL

27.06.2008
Sledování došlé pošty - POUZE pro Windowss®
Modul "VastMail" byl zhotoven na základě požadavků mých uživatelů, kteří jsou připojeni pomocí "pevného" připojení do sítě internet. Pomocí tohoto pomocného programového modulu je v zadaných intervalech prováděna kontrola zadaných POP3 serverů na přítomnost došlé elektronické pošty, která je zobrazena v okénku. Po stisku tlačítka "Nastavení" je možno provést zadání příslušných parametrů pro dostup k poštovním účtům a je zde možno provést nastavení pro rušení "spamu" přímo u poskytovatele připojení.
Cena pomocného modulu
575 kB
KONTMAIL

19.10.2006
Rušení došlé pošty - POUZE pro Windowss®
Modul "KontMail" byl zhotoven na základě požadavků mých uživatelů, kteří si přenáší zprávy (e-maily) od svých poskytovatelů připojení na internet. Pomocí tohoto pomocného programového modulu je ze zadané poštovní schránky u poskytovatele připojení na internet provedeno načtení základních informací o uložených zprávách (e-mailech), které jsou zobrazeny v okénku. Po stisku tlačítka "Nastavení" je možno provést zadání příslušných parametrů pro dostup k poštovním účtům, po stisku tlačítka "Zrušení e-mailů" je provedeno zrušení těch zpráv (e-mailů), u kterých je nastaven parametr "Zrušit" na hodnotu "True" (změnu nastavení je možno provést stiskem klávesy [Enter], klávesy [Space] nebo pomocí "dvojkliku" po nastavení se na příslušný řádek v tabulce).
Cena pomocného modulu
1446 kB
DBZKONT

15.08.2007
Kontrolní modul pro databázové soubory
Pomocný programový modul "DBZKont" byl zhotoven na základě požadavků mých uživatelů, u kterých došlo z nějakých důvodů k poškození "záhlaví" zvoleného (zadaného) databázového souboru. Pomocí zmíněného pomocného programového modulu je možno provést výpis údajů "záhlaví" příslušného databázového souboru s možností provedení zápisu opravených údajů do záhlaví zadaného databázového souboru. Pomocný programový modul "DBZKont" se neinstaluje, po stažení na Váš počítač je možno jej spustit a pokusit se poškozené záhlaví databázového souboru opravit.
Cena pomocného modulu
19 kB

Nahoru


Poslední změna: 4. července 2016
© 2016   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky