Zaúčtování a zařazení dokladů do "Kontrolního hlášení"
Počátkem roku 2016 byly uvolněny aktualizované verze programového modulu WÚČET pro vedení Daňové evidence podnkatelů a programového modulu WinÚČTO pro vedení podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností. Tyto aktualizované verze obsahují aktualizované funkce pro realizaci Kontrolního hlášení, které se bude (podle platných zákonů) zasílat pouze elektronicky od 1. ledna 2016. Upozorňuji, že podpora původních DOSových programových modulů pro vedení daňové evidence a podvojného účetncitví byla ukončena.
Uzávěrka mezd za rok 2018 a výpočet mezd v roce 2019
Upozorňuji na skutečnost, že měsíční uzávěrku systému mzdy za prosinec 2018 a roční uzávěrka systému MZDY za rok 2018 je NUTNO provést pomocí programového modulu WMZDY (verze pro Windows®) pro vedení personální evidence výpočet mezd verze číslo 1.11.75 (nebo vyšší), která byla uvolněna dne 12. ledna 2019. Stávající verze programového modulu MZDY obsahuje nové formuláře "Prohlášení ..." (pro rok 2018 i pro rok 2019) a "Potvrzení o příjmech" (daňové zvýhodnění a soukr. životní pojištění) vzhledem k novelizaci jednotlivých zákonů.


Ekonomický software
Ekonomický software V současné době jsou k dispozici jednotlivé programové moduly a systémy pro vedení daňové evidence podnikatelů a podvojného účetnictví podnikatelů a malých společností, personální evidence zaměstnanců s výpočtem mezd a zákonných odvodů, programové moduly pro vedení skladové evidence s fakturaci, vedení evidence zboží, materiálu a služeb s fakturaci, různé programové moduly k provedení fakturace podle uložených údajů, programové moduly pro vedení evidenci různých údajů a další pomocné a podpůrné programové moduly zhotovené podle požadavků a podmínek jednotlivých uživatelů. Aktualizace jednotlivých "původních" programových modulů a pomocných programů (doplňků) ve verzi pro DOS byla ukončena ke dni 31.12.2015 (respektive ke dni 31.12.2014) !

Nabízené služby
Nabízené služby Na základě požadavků jednotlivých uživatelů jsou poskytovány komplexní služby s cílem optimálního využití programového vybavení u zákazníků (např. zhotovení modifikace nabízeného programového vybavení nebo vytvoření software na zakázku podle konkrétních požadavků uživatelů sířeného programového vybavení nebo zhotovení "uživatelského" programového vybavení pro vedení evidence údajů podle požadavků zákazníka realizované na jednom počítači v "jednouživatelské" verzi programového modulu nebo na několika počítačích současně v "síťové" verzi programového modulu (s možností pomocí programového modulu aktualizovat uložená data a pomocí "www" stránek provést jejich zobrazení pro vlastní uživatele), programové moduly pro elektronický přenos informací, konverzi souborů, tvorbu www prezentací, apod.).

Na odzkoušení
Start verze Ve formě instalačních souborů jsou k dispozici zcela zdarma "start" verze jednotlivých nabízených programových modulů a systémů, soubory k provedení update a upgrade ("aktualizace") zakoupených programových modulů a systémů a další doplňky. Všechny nabízené programové systémy a programové moduly lze instalovat a aktualizovat přímo z jednotlivých internetových stránek (viz. dále) nebo pomocí programového modulu Průvodce ekonomickými programy, který je k dispozici zcela zdarma.

Elektronický obchod
e-shop Všechny vyvinuté programové systémy a programové moduly (včetně nadstandardních služeb a dalších doplňků) si mohou všichni zájemci zakoupit (respektive uhradit "registrační" poplatek) se slevou 10%elektronickém obchodě.

Zprostředkování služeb
Zprostředkování služeb U jednotlivých partnerů lze zprostředkovat poskytování dalších služeb, např. vedení účetnictví specializovanou firmou, elektronický přenos dokladů mezi účetním a firmou, apod.

Další informace
Další informace Kliknete-li na název jakékoliv kapitoly ve sloupci "Obsah", zobrazí se uložené informace zvolené kapitoly v tomto "okně". Obsah firemních stránek je zobrazen po kliknutí na Obsah, podrobná mapa firemních stránek je v kapitole Odkazy.

Technické informace a vysvětlivky
Základní technické informace Základní technické informace potřebné ke správnému zobrazení firemních stránek a upřesnění některých pojmů naleznete na samostatné stránce.


Poslední změna: 13. ledna 2019
© 2019   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky