Logo

Tvorba webových prezentací

Firma Stanislav VANÍČEK nabízí také vytvoření webové prezentace pro malé či střední společnosti, podnikatele nebo živnostníky. Potřebujete-li vytvořit www stránky, svěřte tvorbu Vaší internetové prezentace nám. Vytvoříme Vám prezentaci podle Vašich představ.

Najdete zde odpovědi na následující otázky:

I když to bude něco stát, webová prezentace se Vám vyplatí !


Zobrazení údajů evidence na www

Pomocí programových modulů pro správu (aktualizaci) uložených údajů v databázích SQL je možno provést zobrazení těchto uložených údajů v zadané formě i pro ostatní uživatele sítě internetu (pomocí internetového prohlížeče). Vedení evidence jednotlivých údajů a hodnot podle požadavků uživatele v databázi pomocí SQL (data jsou uložena u daného poskytovatele připojení k internetu) je realizováno pomocí programového modulu, který je spouštěn na počítači uživatele a který pomocí protokolu SQL provádí zobrazení a aktualizaci jednotlivých údajů a hodnot v SQL databázích u poskytovatele připojení k internetu. U daného poskytovatele je možno pomocí PHP a SQL provést jakékoliv zobrazení uložených údajů a hodnot v jednotlivých SQL databázích pro zákaznáky a partnery (bez ohledu na to, jak vypadá zobrazení uložených údajů v programovém modulu).

Na tomto principu je provedeno vytvoření programového modulu pro Vedení evidence údajů v SQL databázi podle středisek. Uvedený programový modul byl zhotoven pro vedení (skladové) evidence položek, která je realizována pomocí SQL databáze. Vedení evidence pomocí SQL databáze umožňuje přístup z několika pracovišť současně s tím, že počítače je nutno mít připojené na internet (intranet). Vedení evidence položek je realizováno pomocí hlavní a pomocné databáze. Hlavní databáze obsahuje základní datové položky o jednotlivých evidovaných předmětech a pomocná databáze obsahuje podřízené položky obsahující informace o provedených pohybech (na skladě) pro jednotlivé položky hlavní databáze. Základní (implicitní) nastavení datových položek obsahuje vedení této evidence podle jednotlivých středisek (pracovišť).

V této skupině programového vybavení mám provedenou realizaci několika projektů pro jednotlivé společnosti, které jsou nadále aktualizovány (a to jak vzhledem k používaným programovým modulům pro spávu dat tak i v oblasti jejich zobrazení zákazníkům a partnerům daných společností). Zde uvedená nabídka služeb představuje zhotovení jednouživatelského programového modulu pro správu (aktualizaci) příslušných údajů a hodnot a zhotovení příslušných "www" stránek pro zobrazení uložených údajů pro zákazníky a partnery daných provozovatelů programového vybavení. Zde je nutno si uvědomit, že přístup na tento SQL server je dán podle údajů a zvyklostí poskytovatele připojení k internetu (pro bezproblémový chod této evidence je vhodné například připojení u společnosti AYA CZ, spol. s r.o.).

Nahoru


Proč mít internetovou prezentaci ?

Ono okřídlené rčení "Kdo není na internetu, jako by nebyl" není jen frází, ale stává se čím dál tím víc reálnou skutečností dnešního věku informací. Webové stránky představují permanentně vystavenou reklamu, možnost informovat zákazníky, nabízet i prodávat zboží nebo služby 24 hodin denně. O přínosu internetové prezentace snad není třeba pochybovat.

Každý, kdo se rozhodne mít své webové stránky na internetu, si přeje, aby jeho prezentace byla úspěšná a navštěvovaná, protože jedině v takovém případě z ní bude mít zasloužený a oprávněný zisk.

Napsat HTML kód stránky není náročné, ale z hlediska výsledné úspěšnosti celé prezentace velice nejisté. Větší důraz by měl být kladen na obsah stránek a jejich vzhled.

A právě proto je nutné mít zkušenosti z oblasti programování i z oblasti návrhu webu a grafiky. Nemáte-li tyto zkušenosti a dostatek času, je opravdu nejvýhodnějším řešením nechat si stránky vyrobit na zakázku.

Nahoru


Jak si takovou prezentaci zařídit ?

Obraťte se na nás. Zajistíme vše od prvotního návrhu až po zveřejnění hotové prezentace a její další údržbu.

Prvořadým úkolem při zpracování internetové prezentace je upřesnění jejího účelu a cíle. Poté navrhneme strukturu Vašich webových stránek a určíme návaznosti jednotlivých částí prezentace. V dalším kroku vytvoříme grafický návrh prezentace.

K realizaci jsou potřebné Vámi dodané podklady (katalogy zboží, fotografie, texty, obrázky apod.). Texty a obrázky můžeme vytvořit podle dodaných propagačních materiálů. Možné je také vytvoření jazykových mutací Vaší prezentace.
Webovou prezentaci zhotovíme do cca. 14 dnů od obdržení podkladů a materiálů nezbytných pro vytvoření prezentace (záleží na složitosti a obsáhlosti).

Po dokončení a otestování prezentaci umístíme na hostitelský server a zpřístupníme pod dohodnutou internetovou adresou (např.: www.vasefirma.cz). Aby byla Vaše prezentace účinnější, zaregistrujeme ji na nejvýznamnějších vyhledávacích serverech v České Republice i v zahraničí.

Po zveřejnění Vaší prezentace je práce hotova. Neméně důležité je ovšem také obměňování a doplňování obsahu Vaší prezentace. Zajistíme pro Vás i tuto průběžnou péči o Vaši prezentaci.

Nahoru


Co to bude stát ?

Vzhledem k nutnosti individuálního řešení každé webové prezentace je třeba obdobně přistupovat i k tvorbě ceny. Uvedené ceny proto posuzujte jako orientační, cenový návrh vztažený k Vašim požadavkům Vám rádi na požádání zašleme.

1. Tvorba webové prezentace
Popis služby Cena
Tvorba návrhu prezentace 350,- Kč/hod.
Přepisování textu z papírové předlohy 100,- Kč/strana A4
Skenování textu - OCR  50,- Kč/strana A4
Zhotovení jazykové verze - angličtina 200,- Kč/strana A4
Metodika, poradenství, systémové služby 400,- Kč/hod.
Průběžná aktualizace stránek cena dohodou (paušál)

2. Grafické práce
Popis služby Cena
Skenování obrázku z papírové předlohy (max. A4)  50,- Kč/ks
Úprava naskenované předlohy (retuš, ořez) 300,- Kč/hod.
Tvorba jednoduchých grafických prvků (nadpisy, tlačítka...) od 100,- Kč/ks

3. Programátorské práce
Popis služby Cena
Kódování v HTML 250,- Kč/hod.
Programování v Javascriptu, PHP, CGI 500,- Kč/hod.

4. Zveřejnění internetové prezentace
Popis služby Cena
Pronájem prostoru na webovém serveru
od 11 GB prostoru
od 190,- Kč bez DPH měsíčně
Registrace vlastní domény typu www.firma.cz
(jednorázový zřizovací poplatek - platí jen pro novou doménu)
od 300,- Kč bez DPH (fakturuje registrátor)
Provoz vlastní domény typu www.firma.cz
(udržovací roční poplatek)
od 290,- Kč bez DPH ročně (fakturuje registrátor)

Poznámky :

  • Uvedené ceny jsou koncové (nejsme plátci DPH).
  • Fakturace se provádí pololetně, ročně, nebo dvouletně a je vždy vystavena zálohová faktura.
  • Pokud zvolíte roční předplatné, získáváte měsíc provozu zdarma a když na dva roky dopředu, dostanete tři měsíce provozu zdarma.

Pokud zákazník ve lhůtě poskytování služby písemně (e-mailem) nepožádá o ukončení této služby, bere se jeho objednávka jako závazná a je povinen zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Její nezaplacení může mít za následek pozastavení/ukončení služby a případné vymáhání dlužné částky.

Nahoru


Poslední změna: 23. srpna 2013
© 2013   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky